Megújulásunk támogatója:  

Esterházy-kastély és parkja; kórház

azonosító:
6425
törzsszám:
2452
szélesség (lat):
N 47° 38,770'
hosszúság (lon):
E 18° 19,003'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
kastély
megye:
Komárom-Esztergom
helység:
helyrajzi szám:
1853, 1854, 1855, 1851, 1850/9
település KSH kódja:
20127
földhivatal:
Tata Körzeti Földhivatal
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
Szabadon álló, téglalap alaprajzú, egyemeletes, kontyolt nyeregtetős épület, tó felöli homlokzatán két saroktoronnyal lezárva, ún. Nagykastély (hrsz.: 1854). A tó felöli homlokzathoz kétoldalt egy-egy kocsiáthajtó csatlakozik. A D-i oldali kosáríves, az É-i két pillér közötti kapu, két oldalán egy-egy gyalogkapuval. A kapukhoz földszintes mellékszárnyak csatlakoznak, melyek a főépülettel együtt, egy megközelítően trapéz alakú udvart zárnak be. A Ny-i szárny É-i része az ún. Kiskastély (hrsz.: 1854), amely szintváltós, a belsőudvar felé földszintes, a kert felőli oldalon egyemeletes. Az ún. Nagykastély földszintje részben boltozott, többi tere és az ún. Kiskastély síkfödémes. Mindkét épületrészben 18. század második felei és 19. századi nyílászárók, díszítések, kandallók, kályhák, falfestések. A korábbi itt álló épületek részbeni felhasználásával építtette az Esterházy család az 1760-as években (építész: Fellner Jakab). Az ún. Kiskastély jelenlegi kialakítása a 19. század második felében készült. A parkban, a főépülettől Ny-ra földszintes, téglány alaprajzú, manzárdtetős istálló (hrsz.: 1855). A kastély előtti parkban, K-re, földszintes, téglalap alaprajzú, nyeregtetős, ún. "fedeles lovarda", épült 1900 körül (hrsz.: 1850/8). Az épületegyüttest 1945-ben kórházzá alakították át. Az egykor Angolkertben: barokk kőváza: 1780 (hrsz.: 1851); barokk szökőkút: 1800 körül (hrsz.: 1855) (Schweiger Antal) és posztamensen álló medaliont tartó klasszicista nőalak: 19. század első fele (hrsz.: 1855).
külső leírás:
Nagykastély:
Téglány alaprajzú, egyemeletes, kontyolt nyeregtetővel fedett, két saroktoronnyal ellátott épület, mely kétoldalt kapukkal csatlakozik a szabálytalan udvart övező földszintes részekhez, az egykori kiskastélyhoz.
Keleti, tóra néző homlokzata két szélén egy-egy háromszintes saroktorony emelkedik. A földszint rusztikázott, ez ráfordul a nyílások szemöldökére. A földszintet és az emeletet erőteljes kiülésű övpárkány választja el egymástól. Az emelet függőleges falsávokkal tagolt. A homlokzatot teljes főpárkány zárja.
A saroktornyok földszintjén füles kőkeretes, zárókövének helyén indamotívummal díszített, kosáríves záródású, fa zsalugáteres ablak nyílik, előtte vasrács. A tornyok emeleti ablakai szintén kosárívesek, szintén kőkeretben elhelyezve. Kis kiülésű faltükörben helyezkednek el, szemöldökükben indamotívum. A homlokzat főpárkánya ráfut toronyra is. E fölött, a 3. szint ablakai füles kőkeretben elhelyezett, egyenes záródású ablakok. A tornyokat manzárdtető zárja, benne kőkeretben elhelyezett padlásablakok.
A tornyok közötti kétszintes homlokzatszakasz 12 ablaktengelyes, melyből a középső kettő kis kiülésű rizalitban látható.
A nyílások kőkeretes, könyöklőpárkánnyal ellátott, egyenes záródású ablakok, kivéve a középrizalit nyílásait, ezek gazdagabb keretezésű, kosáríves nyílások. A földszint nyílásai előtt gazdagon kiképzett vasrács áll.
A homlokzathoz délről nagyméretű kapuépítmény csatlakozik, benne kosáríves kapuval. A kapuépítmény szintén rusztikázott, fogrovátkolt főpárkánnyal ellátott. Felette kívülről 1897-es, belülről 1874-es évszám látható.
Szintén kapuépítmény kapcsolódik a homlokzat északi széléhez.
Az északi homlokzat háromtengelyes. A földszint itt is rusztikázott. Keletről előbb két, kosáríves mélyített faltükörben elhelyezett, füles kőkeretes ablak, majd egy megemelt, kis előépítménnyel és védőtetővel ellátott ajtó nyílik. Az emelet architektúrája és nyílásai megegyeznek a keleti homlokzaton már leírtakkal.
A déli homlokzat megegyezik az északival, azzal a különbséggel, hogy itt a földszint bal oldali első nyílása az ajtó.
A nyugati homlokzat 13 tengelyes, a két szélső tengely földszintjén azonban nincs nyílás. A középtengelyben az épület főbejárata figyelhető meg, a homlokzat síkjából kiugró bejárati építmény felett az emeleti nyílás kis erkélyre vezet.
A homlokzat kiképzése, illetve architektúrája megegyezik a többi homlokzatéval, csakúgy mint az ablakok. Utóbbiak közül kivételt csupán a 2. és 12. tengelyek emeleti ablakai képeznek ezek jóval díszesebb kiképzésűek.
Az épület kontyolt nyeregtetővel fedett, gerince fölött három, tagozott fejű kémény magasodik. A tető keleti és nyugati oldalán 9-9, váltottan elhelyezett, harcsaszájú szellőző nyílik.

Kiskastély:
A kastélyegyüttes legkorábbi része, mely többszöri hozzáépítés eredményeként szabálytalan alaprajzi elrendezésben öleli körül az ún. "Nagykastélyt". A tulajdonképpeni "Kiskastély" a "Nagykastélytól" északnyugatra elhelyezkedő kétmenetes alaprajzi beosztású épület, melynek nyugati homlokzata lenyúlik a kert szintjére, így keletről földszintes, nyugatról emeletes épületet alkot. Hozzá délnyugatról és északkeletről oldalszárnyak csatlakoznak.
A déli oldalszárnynak a kapuhoz csatlakozó északi homlokzatán egy kőkeretes, egyenes záródású ajtó látható. Nyugati udvari homlokzatán előbb egy keret nélküli kosáríves ablak, majd egy kosáríves, kőkeretes ajtó, felette világítóablakkal látható. Ezt követően a szárny befordul. A szárny északi, vakolatsávozással díszített homlokzatának kőkeretes nyílásai nagyméretű, kosáríves faltükrökben helyezkednek el. Ritmusuk: ablak-ajtó-hat ablak (itt a homlokzat kissé megtörik)-három ablak-két ajtó. A szárny itt északkelet felé fordul. E homlokzatszakasz nyílásai is kosáríves faltükrökben helyezkednek el. Az első tengelyben lévő kőkeretes ablakot a kettős, csehsüveg boltozatú kocsiáthajtó nyílás követi. Ettől jobbra előbb egy ablak, majd egy ajtó, újabb két ablak, újabb ajtó következik. A nyílások füles kőkeretesek. Bár az eredeti homlokzati kép az átalakítások miatt mára már viszonylag nehezen bogozható ki, feltehetően itt érkezünk az ún kiskastély eredeti tömbjéhez, hiszen az eddigi egymenetes alaprajz itt kétmenetesre vált. Ezt támasztja alá az is, hogy a következő szakasz nyílásainak faltükre kissé mélyebb. Innen az északkeleti sarokig tíz nyílástengely látható: 5 ablak-ajtó-ablak-ajtó-2 ablak.
A nyílások kialakítása hasonló a korábban leírtakhoz. A kiskastélyhoz kelet felől csatlakozik az északi mellékszárny. Nyílásainak kiképzése, illetve vakolatarhitekturája megfelel a korábban leírtaknak. A homlokzatszakasz nyolctengelyes: ablak-ajtó-4 ablak-ajtó-ablak. E szárny keleti végéhez észak felé egy két helyiségből álló toldalék kapcsolódik, melynek gerincmagassága alacsonyabb a többinél. Az északi szárny északi homlokzatán három, vakolt szalagkeretes ablak és egy pinceajtó nyílik. Az északnyugati szárny ("Kiskastély") északi bütüjén egy egyenes záródású, kereteletlen ablak figyelhető meg. A Kiskastély északnyugati, emeletes főhomlokzatának középhangsúlya a háromkarú díszlépcső, mely a címerrel koronázott, nyomott szegmensíves záródású, kétszárnyú bejárati ajtóhoz vezet. E középtengelytől balra 5, jobbra 4 nyílástengely volt eredetileg, ám az átépítések következtében ezek újabbakkal egészültek ki. A csatlakozó melléképület ezen az oldalon szintén emeletes, a földszint kiképzése megegyezik a keleti oldalon már leírtakkal, az emeleti kilenc ablak füles vakolatkeretezésben látszik. A Kiskastély főpárkánya itt osztópárkányként fut tovább, hiszen a toldalék gerincmagassága magasabb. Hasonló kialakítású a kocsiáthajtótól jobbra eső homlokzatszakasz is.

Istálló:
Északkelet-délnyugati tengelyű két, téglány alaprajzú, nyeregtetővel fedett összekötő taggal összekapcsolt, kettős manzárdtetővel fedett földszintes épületből álló épülettömb. Letompított éleinek aljában hajóorrszerű sarokkövek, kőkeretes kapuinak szélein rézsűs kerékvetők állnak. A délkeleti oldalon a középtengelyben lévő nyaktagban egykor félköríves kapu nyílott, melyet mára elfalaztak, helyén modern ajtó áll. A jobb és bal oldali homlokzatszakaszok háromtengelyesek, a széleken nyomott kosáríves ablakokkal, középen egyenes záródású, mára elfalazott ajtóval. Valamennyi nyílás kőkeretes. Az északnyugati homlokzat tengelyszáma megegyezik az előbbivel. Az összekötő tagban egy egyenes záródású bejárati ajtó, tőle jobbra és balra 3-3 kőkeretes, kosáríves ablak figyelhető meg, utóbbiak előtt díszes vasrács. Az északkeleti bütü egyetlen nyílása egy nagyméretű kosáríves kapu.

Szökőkút:
A Kiskastély nyugati homlokzata lépcsőjével szemben, a parkban szabadon álló plasztika. Az ovális alakú medencéből, mintegy sziklából kiemelkedve ábrázolt ülő nőalak.

Medaillon:
Emlékposztamens redőzőtt ruhájú, klasszicizáló női szoboralakkal, feje mára letört. A lépcsős alapépítményen álló posztamensről, illetve a virágfüzérrel övezett ovális emblémáról hiányoznak az azon eredetileg lévő felirati fémlemezek, csak a csaplyukak láthatók.

Kőváza:
Eredetileg a plébániatemplomon álló nagyméretű, alul gerezdes, fent füzérdíszes váza.
állapot leírása:
Jelenleg (2000) üresen áll.

Állapotjelentések

2009.07.04 17:27 QnJ állapot: 4 - pont: 3

változatlan állapot

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóházak (0.023 km)
Lakóházak (0.023 km)
Kiskastély (0.057 km)
Istálló (0.057 km)
kórház (0.067 km)
Lakóépület (0.117 km)
Lakóház (0.120 km)
iskola (0.122 km)