Megújulásunk támogatója:  

Iskola (Vaszary János Általános Iskola)

azonosító:
6457
törzsszám:
2389
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
oktatási és gyermekintézmény
eredeti típus:
általános iskola
jelenlegi kategória:
Középület
jelenlegi főtípus:
oktatási és gyermekintézmény
jelenlegi típus:
általános iskola
megye:
Komárom-Esztergom
helység:
helyrajzi szám:
3074, 3075
település KSH kódja:
20127
földhivatal:
Tata Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Az Országgyűlés tér, Agostyáni u., Somogyi Béla u. által határolt telkeken, zártsorú beépítésben álló, különböző építési idejű, egyemeletes, U alaprajzú épületegyüttes. Legkorábbi része az Agostyáni u. 4. alatt álló egykori kaszárnya, téglalap alaprajzú, egyemeletes, nyeregtetős épület. Udvari homlokzatának földszintjét félköríves árkádok alkotják, homlokzatának középtengelyében, a nyolcszög három oldalával záródó lépcsőházi rizalit található. Kéttraktusos és oldalfolyosós elrendezésű, egy helyiség csehsüveg boltozatú, a többi tér részben poroszsüveggel, részben síkmennyezettel fedett. Épült a 18. század végén. Ehhez csatlakozik az U alaprajzú, egyemeletes, nyeregtetős iskola, amely lépcsős oromzatokkal leárt oldal- és középrizalitokkal tagolt. Épült 1904-ben. 1996-ban tornateremmel bővítették a Somogyi Béla u.-i szárnyat.
külső leírás:
Az Országgyűlés tér, az Agostyáni utca, valamint a Somogyi Béla utca által határolt telke(ke)n több, különböző építési idejű, zártsorú beépítésű épületből létrejött iskola-komplexum.
Az épület alján - felül párkánnyal lezárt - lábazat fut körbe.
Országgyűlés téri főhomlokzata egy emeletes, téglaburkolatú, melyet a földszinten vízszintes, vakolt sávok díszítenek. Tengelyeinek száma a földszinten és az emeleten azonos. A földszinten (balról jobbra) előbb három tagozott szalagkeretelésű, állótéglány alakú, összetett ablak következik. Alattuk tagozott könyöklőpárkány. Tőlük jobbra pilaszterek által közrefogott, egyenes záródású bejárati kapu, majd egy középen oszloppal elválasztott, a korábban leírtnak megfelelő keretelésű ikerablak következik. A következő három tengely egy középrizalitban foglal helyet, ezek szintén középen oszloppal osztott ikerablakok. A rizalit jobb oldalán öt tengely következik, melyekből az első megfelel a korábban leírt osztott, a további négy pedig az első három tengelyben megfigyelt ablakoknak.
Az emeletet a földszinttől összetett osztópárkány választja el. Az emelet nyílásai megegyeznek az alsó szint nyílásaival, azzal a különbséggel, hogy felettük erőteljes kiülésű, egyenes szemöldökpárkány figyelhető meg, kivéve a balról számított 4. és a középrizalittól jobbra eső 2. tengelyt, melyek az emeleten ok, valamint a középrizalit középső ablakát, mely fölött háromszögű oromzat figyelhető meg. A homlokzatot teljes zárópárkány zárja, mely az utóbb leírt három nyílás felett megszakad. E nyílások felett lépcsőzetesen visszaugró tetőoromzat emelkedik, közülük a középső felső részén voluták közé foglalt koronás magyar címer figyelhető meg.
A historizáló épület Agostyáni utcai homlokzatszakasza nyílásainak keretelése, valamint a homlokzat burkolása megegyezik az Országgyűlés téri nyílásoknál már leírtaknak, tehát a nyílások kereteltek, tagolt könyöklővel, valamint - az emeleten - szemöldökpárkánnyal ellátottak, a homlokzat téglaburkolatú, melyet a földszinten vízszintes, vakolt sávok díszítenek. A homlokzatszakasz első és utolsó két nyílása - mind a földszinten, mind az emeleten - egy kis kiülésű sarokrizalitban foglal helyet, az emelet ablakai fölött a korábban már megfigyelt lépcsőzetesen visszaugró tetőoromzat emelkedik. A földszinti első két ablak között emléktáblát helyeztek el. A sarokrizalittól jobbra mindkét szinten 4-4 ablaktengely látható. A földszinti 7. tengely egy félköríves záródású kapu, mely az udvarba vezet. Felette félkörívű oromzattal ellátott ablak, mely felett - a már ismert - lépcsőzetesen visszaugró tetőoromzat emelkedik. A 8-11. tengelyek a korábbiakkal megegyező ablakok, majd a már ismertetett sarokrizalit zárja az 1904-ben épült épületet, melyhez az egykori kaszárnya 18. sz. végi, egyemeletes, téglány alaprajzú, nyeregtetős épülete csatlakozik.
Utóbbi utcai homlokzatát függőlegesen lizénák és rizalitok, vízszintesen pedig az emeletet a földszinttől elválasztó övpárkány, felül főpárkány tagolja.
A homlokzat alján vörösmészkő lábazat fut végig. A nyílások keretelés nélküliek, téglány alakúak. A bal oldali pilasztert mind az emeleten, mind a földszinten 3-3 ablak követi. Ettől jobbra egy-egy ablaktengelyes, kis kiülésű rizalit következik, majd - a következő szakaszban a földszinten kettő, az emeleten pedig négy ablak. Tőlük jobbra egy újabb pilaszter, majd a földszinten két, az emeleten három ablak látható. Egy-egy ablaktengelyes rizalitot követően újabb két ablaktengely, egy pilaszter, újabb három ablaktengely, rizalit egy tengellyel, ismét három tengely - közülük a középső a földszinten kapu - következik. A homlokzatot pilaszter zárja.
A Somogyi Béla utcai homlokzat díszítése, valamint az ablakok formája, mérete és keretelése megegyezik a többi historizáló homlokzaton megfigyelttel, azzal a különbséggel hogy tégla helyett a földszinten vakolt mezőket találunk, valamint, hogy Jobbról balra előbb egy három ablaktengelyes sarokrizatlit következik, melynek 1. és 2. földszinti ablaka vakablak. Balra tovább haladva 6-6 ablaktengely következik, majd egy három tengelyes sarokrizalit zárja a historizáló szakaszt, földszinti középső tengelyében egyenes záródású, pilaszterek által közrefogott ajtóval. A két sarokrizalit fölött a többi oldalon már megfigyelt tetőoromzat látható. A modern szárny földszintjén nem nyílik ablak, csupán a historizáló szakaszt jellemző vakolatdíszítések jelennek meg, az emeleten 10, nagy méretű, félköríves ablak nyílik.
Az Országgyűlés téri szárny udvari homlokzata nagy méretű ablakokkal tagolt. Mind a földszinten, mind az attól erősen tagolt övpárkánnyal elválasztott emeleten - hat-hat ablaktengely figyelhető meg, melyek félköríves záródásúak, fehér szalagkereteléssel ellátottak.
Az Agostyáni utcai barokk szárny földszintjén árkádos folyosó húzódik. Az árkádok kosárívesek, falazott mellvéddel. A folyosó két szélén egy-egy nagy méretű, szintén kosáríves kijárati nyílás figyelhető meg. Az emeleti részen 11 ablaktengely látható, melyből az utolsó három nagy méretű, modern nyílás, a többi állótéglány alakú, keresztosztós ablak.
A Somogyi Béla u-i udvari homlokzat első szakaszának nyílásai megegyeznek az előbb ismertetettekkel, itt négy tengely figyelhető meg, de közülük a földszinti első egy ajtó. Ettől jobbra egy fa átjáró vezet az 1996-ban épült, a tornatermet magába foglaló új szárnyba, mely építészeti megoldásaival a historizáló épület elemeit idézi. Emeletei ablakai a korábban leírt ablakokat ismétlik, földszinti nyílásai viszont - faltükörben elhelyezett - kis, fekvőtéglány alakú ablakok.

Állapotjelentések

2009.07.04 19:27 QnJ állapot: 5 - egyéb

változatlan állapot

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Óratorony (0.045 km)
Lakóépület (0.048 km)
Lakóépület (0.048 km)
Lakóépület (0.053 km)
Lakóépület (0.060 km)