Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

azonosító:
6527
törzsszám:
5842
szélesség (lat):
N 47° 59,434'
hosszúság (lon):
E 19° 50,503'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
megye:
Nógrád
helység:
helyrajzi szám:
2915
település KSH kódja:
33534
földhivatal:
Salgótarján Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Dombon, szabadon álló, egyhajós, keletelt templom, oromfalas Ny-i homlokzata fölött huszártoronnyal, a hajónál keskenyebb, egyenes záródású szentéllyel, a hajó É-i falához kapcsolódó sekrestyével. Nyeregtetővel fedett, amely a hajó és a szentélyzáródása felett felső csonkakontyolt. A D-i hajófalon román kori résablakok. A hajó bejárati oldalán karzat, mennyezete fakazettás, 20. század második fele. A szentélyben gótikus bordás keresztboltozat, a sekrestyében csehsüveg boltozat. Falképek: szentélyben, a diadalív pillérein és a hajófal egyes szakaszain, 1280 körül, illetve az 1400-as évek eleje. A szentély boltozata 15. századi. A templom a 13. század végén épült, a 17. század végén átépítették, karzata 1811 után, mai tetőszerkezete és homlokzati tornya 1875-ben épült. Helyreállításakor 1970-1971-ben a hajó barokk boltozatát elbontották.
külső leírás:
Magas dombon szabadon álló , keletelt egyhajós épület, ersen beugró egyenes záródású szentéllyel , a hajóhoz északról kapcsolódó sekrestyével, nyugati homlokzata felett ujabbkori fatornnyal. A hajó és a szentély külön palával borított nyeregtetővel ellátott, a sekrestye félteteje szintén palázott. a falazata kő. Nyugati homlokzata egyszerű, tagozatok nélküli. Alul egyszerű kőkeretes ajtó, felette kis félkörablak látható. A trapéz alakú tagolatlan oromzat felett fa huszártorony, oldalain 1-1 félköríveszáródású farácsos ablak. E fölött gúlasisak. A hajó északi homlokzata nyílások nélküli, sekrestye csatlakozik hozzá. felül egyszerű barokk párkány. A déli homlokzaton három tölcsérablakkal tagolt, felül a már említett párkány. a szentély déli és keleti falában 1-1 tölcsérablak.

Állapotjelentések

2011.08.14 11:23 zsalaber állapot: 5 - pont: 8

Szép környezetben és jó állapotban találtuk.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.