Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom (Szent Márton)

azonosító:
6547
törzsszám:
5734
szélesség (lat):
N 47° 52,943'
hosszúság (lon):
E 19° 32,477'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Nógrád
helység:
helyrajzi szám:
449
település KSH kódja:
14234
földhivatal:
Pásztó Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Dombon, szabadon álló templom, É-i homlokzatából rizalitként előrelépő középtoronnyal, a hajónál keskenyebb, egyenes záródású szentéllyel, melynek K-i oldalához sekrestye, Ny-i oldalához emeletes oratórium kapcsolódik. Nyeregtetővel fedett, amely a szentélyzáródás felett lekontyolt. A torony párkányának képszékében a Károlyi és Pappenheim család kettős címere. Belseje csehsüveg boltozatos, a hajó bejárati oldalán karzat, a sekrestye és az oratórium síkmennyezetes. Falképek: a szentély hátfalán, 1965 után. Berendezés: 18-20. század. Építtette a Esterházy Pál herceg kegyúr, 1757 (kivitelező: Pfisterer Ferenc bujáki kőművesmester ?). 1791-ben megújították, 1902-ben bővítették, újraboltozták, szentélyét átépítették. A templomkertben: Keresztre feszítés szoborcsoport maradványai: kő alépítményen Mária és Szent János kőszobra, közöttük talapzaton öntöttvas feszület. Talán a Kálvária (trsz.: 5766) mellékalakjai, másodlagos elhelyezésben.
külső leírás:
Település belsejében, dombtetőn, szabadonálló barokk templom, téglalap alakú hajóval, egyenes záródású, a hajónál keskenyebb szentéllyel, a szentély mindkét oldalán sekrestyével, nyugati homlokzat feletti toronnyal.
Nyugati homlokzata 3 részre tagolt, a középső szakasz, mely megegyezik a torony szélességével, rizalitban. Mind a homlokzat, mind a rizalit szélein enyhe kiülésű falpillérek tagolják a szakaszokat. Rizalitban kétszárnyú, szemöldökrészen enyhén ívelt (szemöldökgyámos?) kapu, gazdagon díszített szalagkerettel, felette törtvonalú tagolt szemöldök. A kapu, és a felette lévő ablak faltükörben helyezkedik el. Az ablak szegmensíves záródású, füles szalagkeretes. Az ablak felett a templomon körbefutó toszkán párkányzat megszakad, helyette a Károlyi- és Pappenheim családok kettős címere. A homlokzat oldalsó szakaszain szintén a párkányig felnyúló faltükörben, a földszinten a főkapunál jóval kisebb egyszárnyú téglalap alakú, szalagkeretes bejárat, felette félköríves záródású, váll- és záróköves, szalagkeretes, üresen álló szoborfülke. Az oromzat ívelt, végein a voluták jelzésszerűek, tetejükön 1-1 kőváza. A torony oromzatba eső emeleti része enyhén keskenyedik, közepén faltükörben lant alakú ablak. Tagolt övpárkány zárja az orommezőt. A torony második emeletén, a sarkokon elhelyezett falpillérek között dísztelen szegmensíves harangablakok. Órapárkány órával, palával fedett gúlasisak.
Északi homlokzat kettős falpillérekkel 4 szakaszra osztott, mindegyik szakaszban szegmensíves záródású, füles szalagkeretes ablak. Nyugati végen az ablak kisebb, mint a többi, de kerete a másik hároméval megegyező nagyságú. A szentélyhez csatlakozik a földszintes sekrestye, bejárata északra néz.
Déli oldal tagolása az északival megegyező, de a szentélyhez csatlakozó sekrestye emeletes, déli oldalán az emeleti részen 2 téglalap alakú osztott ablak.
Mind a hajón, mind a szentélyen palával fedett sátortető.

Állapotjelentések

2011.12.30 09:07 carmin állapot: 4 - pont: 16

Változatlan állapotban.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Remetelak (0.875 km)
Kálvária (0.885 km)
Buják vára (1.823 km)
Lázár-kúria (3.017 km)
Templomrom (5.541 km)