Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Szeplőtelen fogantatás
azonosító:
6581
törzsszám:
5863
szélesség (lat):
N 48° 10,924'
hosszúság (lon):
E 19° 38,354'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
megye:
Nógrád
helység:
helyrajzi szám:
564/1, 564/2
település KSH kódja:
5980
földhivatal:
Salgótarján Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
A temetőben, szabadon álló, egyhajós, keletelt, nyeregtetős templom, oromfalas Ny-i homlokzata fölött huszártoronnyal, a hajóval azonos szélességű, poligonális záródású szentéllyel, melynek É-i oldalához sekrestye kapcsolódik. Bejárata a Ny-i homlokzaton. A szentély DK-i oldalán csúcsíves, mérműves ablak, D-i falán csúcsíves ablakok, a hajó D-i falán kisebb csúcsíves ablakok. Szentélye fiókos dongaboltozatos, hajója síkmenynyezetes, a bejárati oldalán karzat. Falképek: 20. század második fele. Szentélyében reneszánsz szentségfülke, felirattal, évszámmal: 1503 és reneszánsz sekrestyeajtó. Berendezés: 19-20. század. A 14. századi hajó felhasználásával, a szentségfülke felirata szerint, Lipthay László építtette a templomot 1503-ban, sírkápolnául őseinek és kedves szüleinek, Szűz Mária oltalmába ajánlva őket és a kápolnát. Helyreállítására 1973-1974 között került sor.
külső leírás:
Szabadonálló, keletelt, kisméretű templom, négyszögletes alaprajzú hajóval és az ahhoz csatlakozó, a nyolcszög három oldalával záródó szentéllyel. Nyugati homlokzatán díszítetlen ajtó, felette kis négyszögletes ablak. Fentebb kis fából épült huszártorony bádoggúlával. A hajó északi oldalán egy félköríves záródású ablak található. A szentély északi oldalához sekrestye csatlakozik. A szentély záródását négy támpillér tagolja. A délkeleti mezőben nyomott, csúcsíves, mérműves ablak figyelhető meg. A szentély déli oldalán három támpillér által tagolt mezőkben egy-egy (összesen három) megnagyobbított, csúcsíves ablak van. A hajó déli oldalán lévő feélköríves lezárású nagyobb ablak két oldalán, kissé lejjebb egy-egy korábbi, csúcsíves, kőkeretes ablak látható. Az épület felett palával borított nyeregtető van, mely a szentély felett kissé alacsonyabb gerincmagasságú.
Szabadonálló, keletelt, kismérető templom, négyszögletes alaprajzú hajóval és az ahhoz csatlakozó, a nyolcszög három oldalával záródó szentéllyel. Titulusa: Szeplőtelen fogattatás . nyugati homlokzatán díszítetlen ajtó, felette kis négyszögletes ablak . Fentebb kis fából épült huszártorony bádoggúlával. A hajó északi oldalán egy félköríves záródású ablak látható. A szentély északi oldalához sekrestye csetlakozik. A szentély záródását négy támpillér tagolja. A délkeleti mezőben nyomott csúcsíves mérműves ablak figylhető meg. A szentély déli oldalán 3 támpillér álltal tagolt mezőkben 1-1 ( összesen 3 ) megnagyobbított, csúcsíves ablak van. A hajó déli oldalán , kissé lejjebb 1-1 korábbi, csúcsíves, kőkeretes ablak látható. Az épület felett palával borított nyeregtető van, mely aszentély felett kissé alacsonyabb gerincmagasságú.

Állapotjelentések

2009.10.28 12:18 zsalaber állapot: 4 - koordináta: N 48° 10,926' E 19° 38,360' - pont: 18

Nagy gond van a templommal, mert süllyed. Ezen a részen agyagos a föld, ami sajnos az aszályos nyarak miatt nagyon kiszárad, összezsugorodik az állékonysága pedig romlik. A rajta lévő templom terhelését kevésbé bírja, így azon szerkezeti repedések jelentek meg. Az épület megóvása érdekében már intézkedtek a helyiek a műemlékesekkel egyeztetve egy betonkoszorút akarnak köré építeni. A belső térben pedig a pilléreket vasrudakkal támasztották meg. A gondnoknő azt is elmondta, hogy a téli időszakban kedvezőbb a helyzet, mert akkor az agyag több nedvességhez jut, akkor ezek a folyamatok lelassulnak.
A templom környezete szépen rendezett, gondozott.
EGYÉB info:
"Az egyházi iratok 1332-ben plébániával rendelkezõ helységként említik Egyházasgergét. A templom hajóját a XIV., szentélyét a XV. században építették késõ gótikus stílusban. A XVIII. században szentélyében reneszánsz pasztofóriummal részben átalakították. A község a az 1560-as években elpusztult. A templom újbóli említése 1688-ból való, s a kegyhely 1713-ban új boltozatot kapott, 1731-ben pedig a hajót már új famennyezet fedte. A község feletti, meredek letörésû dombszélen álló egyhajós, keletelt templom homlokzata felett kis fa huszártorony látható. A templomtorony a korábbi építmény, nyugati homlokzata egyszerû, oldalfalai is tagolatlanok. Déli falában két román-gótikus ablak látható. A szentélyrészt gótikus stílusban építették a hajóhoz, ennek északi falához csatlakozik a késõbbi sekrestye. Falsíkját kilenc támpillér tagolja, ezek közül három helyreállított. A déli fal pillérei között nagyméretû, gótikus ablakok helyezkednek el. A szentély lábazatát lezáró faragott kõlapok eredetiek, ugyanúgy, mint a két különbözõ korú építményrész falkoronáján körbefutó faragott, egyszerû kõpárkány is. A templombelsõt többszörösen átépítették, diadalíve félköríves, a belsõ teret borító csehsüvegboltozat barokk falpilléreken nyugszik. A nyolcszög három oldalával záródó szentély északi falában reneszánsz pasztofórium és sekrestyeajtó látható. Keresztelõkútja gótikus. A középkori oltár menzája két darabban a fõbejárati és a sekrestyeajtó elõtt van elhelyezve. A templombelsõ még nincs feltárva, de már ismert, hogy a középkori kõlapos padló a mai járószint alatt 45 centiméterrel még megtalálható. A templomot a középkorban kõfal vette körül. "
Forrás:http://www.nograd.net/nmk/nograd/muemlek/gerge.html

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.