Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom és harangtorony

azonosító:
6711
törzsszám:
5846
szélesség (lat):
N 47° 58,775'
hosszúság (lon):
E 19° 55,930'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
megye:
Nógrád
helység:
helyrajzi szám:
487
település KSH kódja:
20075
földhivatal:
Salgótarján Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Dombon, temetőben, szabadon álló, egyhajós, nyeregtetős templom. É-i homlokzata oromfalas, csúcsa lekontyolva, fölötte huszártorony. Szentélye a hajónál keskenyebb, poligonális záródású, sekrestyéje részben a hajó, részben a szentély K-i oldalához kapcsolódik. Kapuja az É-i homlokzaton, zárókövén évszám: 1789. Hajója csehsüveg boltozatos, bejárati oldalán karzat, szentélye fölött félkupola. Falképek: szentély, 1961 (Kelemen László), hajó, 1962 (Mór József). Berendezés: főoltár: 18. század közepe; sekrestyeajtó kilincse: 18. század közepe (Fazola Henrik műhelye). Orgona: 1910 körül (Cseh István). Feltehetően középkori templom felhasználásával 1750-ben kezdték építeni s 1760-ban szentelték fel. 1789-ben átépítették. A templomtól É-ra négyzet alaprajzú, sátortetős harangtorony áll, 18. század.
külső leírás:
Kis dombon, a temetőben szabadon álló téglány alaprajzú templom, a hajónál keskenyebb, a nyolcszög három oldalával záruló szentéllyel, kis huszártoronnyal, s az épülethez északrók csatlakozó sekrestyével. Feltehetően egy középkori templom falainak felhasználásával épült. Falazata vakolt, fehérre meszelt. Főhomlokzatán alul középen egyenes záródású, füles profilú kőkeretes kapu, a kőkeret közepén 1789-es évszámmal. Felette keretezés nélküli, négyszemes, négyzetes ablak, e felett csekély szegmensíves keretezés nélküli padlásajtó. Párkány nélküli, enyhén ívelt oromzat. Ebből, részben fából készült huszártorony emelkedik ki. A hajó bal oldalán két félköríves záródású, keretezetlen ablak, modern tejüvegezéssel. A hajó jobb oldalán nincs ablak. A szentély jobb oldalán egy a túloldaliakkal megegyező ablak. A főhomlokzat kivételével a többi homlokzaton egyszerű ereszpárkány fut körbe. A hajó nyeregteteje a főhomlokzatnál kissé lekontyolva. A szentélyen félsátortető. A főhomlokzat előtt négyetes alaprajzú vakolt, fehérre meszelt harangtorony, félköríves záródású ablakokkal, zsindelyezett gúlatetővel.

Állapotjelentések

2016.09.18 09:37 carmin állapot: 4 - pont: 114

Változatlan állapotban van a templom és a harangláb.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

lakóház (1.052 km)
Harangtorony (1.104 km)
Lakóház (3.979 km)
Harangláb (5.505 km)
Fakereszt (5.505 km)