Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

azonosító:
6715
törzsszám:
5825
szélesség (lat):
N 48° 2,130'
hosszúság (lon):
E 19° 57,243'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
megye:
Nógrád
helység:
cím:
helyrajzi szám:
012, 013
település KSH kódja:
33525
földhivatal:
Salgótarján Körzeti Földhivatal
állapot:
Kifogástalan
rövid leírás:
A település K-i szélén, dombon, a temetőben, szabadon álló, egyhajós, keletelt templom. Ny-i homlokzata oromfalas, szélein egy-egy támpillér. Oromcsúcsa lekontyolva, fölötte huszártorony. Szentélye a hajónál keskenyebb, egyenes záródású, É-i oldalához sekrestye kapcsolódik. Nyeregtetője a szentélyzáródás fölött lekontyolt. A D-i hajófalon befalazott csúcsíves kapu, két csúcsíves ablak. A Ny-i homlokzat kapuja rozettás kőkerettel. Hajója csehsüveg boltozatú, bejárati oldalán karzat, szentélye síkmennyezetes. A szentély falában szegmentíves ülőfülkék és csúcsíves sekrestyeajtó. Berendezés: jellemzően 19. század eleje; főoltárkép: 1871 (Kovács Ferenc). Hajója és szentélye a 13. század második negyedében épült, a karzat két pillére és a Ny-i homlokzat támpillérei a 13. század végén. A D-i oldal gótikus kapuja a 15. század elején, a Homokterenyei család építkezései során készült. 1801-ben pusztuló oldalépítményeit lebontották, az épületet helyreállították, ekkor épült a sekrestye és a huszártorony. A hajót 1920-ban boltozták be, akkor tüzelték el azt a kazettás mennyezetet, amire az 1512-es évszám volt felfestve.
külső leírás:
Keletelt, magas dombon, a temetőben szabadon álló téglány alaprajzú templom, a hajónál keskenyebb, egyenes záródású szentéllyel, kis huszártoronnyal, s az épülethez északról csatlakozó sekrestyével. Falai vakoltak, fehérre meszeltek. Nyugati homlokzatán félköríves záródású. reneszánsz kőkeretes kapu, kis rozettával. Felette szegmensíves záródású keretezetlen ablak. Párkány nincs. Egyszerű széles oromzat. Felette keskeny, fából készült huszártorony 1801-ből. A homlokzat északi és déli végén egy-egy széles támpillér. A hajó északi homlokzatán nincs nyílás. A hajó déli homlokzatán rézsűs bélletű, félköríves fülkékben 2 csúcsíves ablak, közülük a keleti kőkeretes. Alattuk középen az egykori déli kőkeretes, csúcsíves, elfalazva. A szentély déli és keleti falán egy-egy kosáríves záródású rézsűs bélletű fülkében csúcsíves kőkeretes ablak. A tetőzet cseréppel fedett kontyolt nyeregtető.

Állapotjelentések

2020.07.28 14:04 Zerind állapot: 4 - pont: 22

A középkori templom állapota összességében nem rossz, de a falak alján erőteljes vakolatpusztulás figyelhető meg.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.