Megújulásunk támogatója:  

A várfalak és várbástyák, a ferences templom és a Forgách-kastély műemléki környezete

azonosító:
6804
törzsszám:
6850
szélesség (lat):
N 48° 4,962'
hosszúság (lon):
E 19° 31,138'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Terület
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Műemléki környezet
eredeti főtípus:
Műemléki környezet
megye:
Nógrád
helység:
település KSH kódja:
6628
földhivatal:
Balassagyarmat Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
A várfalak és várbástyák (trsz.: 5927), a ferences templom és kolostor (trsz.: 5929, 5930) és a Forgách-kastély (trsz.: 5928) műemléki környezete a következő lehatárolással: a Rákóczi út 66-94. (hrsz.: 1475., 1474., 1468., 1467/1., 1467/2., 1466/1., 1465/10., 1465/1., 1465/2., 1464., 1463., 1462/1., 1461., 1460., 1292/2., 1291., 1286., 1285/1., 1276., 550., 549/1., 525/2., 522/2) alatti épületek homlokzati térfala, a Rákóczi út 105. (hrsz.: 125) K-i homlokfalának vonala, a Haynald u. 13. alatti kollégiumépület K-i homlokfalának meghosszabbított vonala (a 125. hrsz.-ú számú ingatlan É-i határvonalával való metszésponttól a 107/2. hrsz.-ú ingatlan D-i határvonalával való metszéspontig), a 107/2., 155/1., 156., 155/2. hrsz.-ú ingatlanok és az Ady Endre u. 1. (hrsz.: 63) ingatlan külső határvonala, valamint az Ady Endre u. 1. (hrsz. 63) és a Rákóczi út 65. (hrsz.: 62) közös teleksarkától a Rákóczi út 66. (hrsz.: 1475) és a Rákóczi út 64. (hrsz.: 1477) közös teleksarkáig húzott vonal által közrefogott terület.

Állapotjelentések

2010.08.18 13:32 zsalaber állapot: 4 - pont: 5

Eltérő az állapotuk, ezért adtam négyest.

"A terület a történelmi városmagot és a kastély egykori parkját foglalja magába. Északon a belterületi határ zárja le, keleten a Rákóczi út magántelkeinek végében haladva a Szentháromság szobornál keresztezi a határvonal a Rákóczi utat. Ezután a Rákóczi út keleti és déli beépítési vonalán folytatódik az Erzsébet térig, majd a volt kolostorkert mellett, a Marx K. úti telkek északi végében haladva az úgynevezett Strázsaparknál éri el a belterület határát.

A mûemléki környezet védettséget biztosít a vár területén lévõ építményeknek, valamint az egykori várárokra települt zártsorú utcabeépítéseknek. Igaz ugyan, hogy a Rákóczi út nyugati és északi oldalán a Gyógyszertár kivételével mûemléki értékû épület nincs, de házsor zártságával, vonalvezetésével híven tükrözi a várfalakon kívül kialakult XVIII. századi városszerkezetet. Legjelentõsebb mûemlékei a vár belsõ területén találhatók, az erõdrendszer falainak 70 százaléka még ma is áll. Építkezés és ásatás során gyakran jelentõs maradványok kerültek elõ: kettõs fal és kapu a belsõ várnál, gerendasor az Ady E. többsoros gerendarács a Rózsa, és keletelt, XV. századi templom falai a Somogyi B. utcában. Feltárással és a várfalak kibontásával Magyarországon egyedülálló középkori városszerkezet bemutatására nyílna lehetõség. A védett környezet másik nagy egységét az 1790-es években kialakított, majd bõvített kastélypark képezi. 1975 óta a park egyúttal természetvédelmi terület is. "
Forrás:
http://www.nograd.net/nmk/nograd/muemlek/szecseny.html

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.