Megújulásunk támogatója:  

Ferences templom (Urunk színeváltozása)

azonosító:
6810
törzsszám:
5929
szélesség (lat):
N 48° 4,919'
hosszúság (lon):
E 19° 31,059'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. szerzetesrendi templom
megye:
Nógrád
helység:
helyrajzi szám:
108, 108/2
település KSH kódja:
6628
földhivatal:
Balassagyarmat Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Az utcavonallal párhuzamos hossztengelyű, keletelt, nyeregtetős, egyhajós templom, oromfalas Ny-i homlokzattal, a hajónál keskenyebb, nyújtott, poligonális záródású, lépcsős támpilléres szentéllyel, a hajó és a szentély találkozásánál, É-i oldalon emelkedő toronnyal, a szentély É-i oldalához kapcsolódó, lépcsős támpilléres sekrestyével, emeletén oratóriummal, a D-i hajófalhoz kapcsolódó, négyzetes alaprajzú előcsarnokkal. A templom É-i oldalán ferences kolostor (trsz.: 5930), funkcionálisan a templomhoz tartozó sekrestye és torony szerkezetileg a kolostor része. A hajó, a szentély és a torony falfelületei vakolatlanok, a sekrestye vakolt. Bejárata a Ny-i és a D-i homlokzaton. A Ny-i kapu fölött íves, volutás szemöldök, alatta a ferences rend jelvénye. A D-i kapu előtti előcsarnok lizénás kialakítású, törtívű oromzatos, oromzatában szintén a ferences rend jelvénye. A Ny-i homlokzaton két félköríves záródású, üres szoborfülke. A hajó D-i homlokzatán szegmentíves záródású ablakok, a szentély falszakaszain és a a sekrestye K-i homlokzatán kőkeretes, csúcsíves, gótikus ablakok és vakablakok. A szentély ablakainak alsó harmaduk befalazva, a D-i középső alatt Sobieski János lengyel király emléktáblája. Hajója csehsüveg boltozatos, bejárati oldalán karzattal, a karzatalja keresztboltozatos, a szentély fiókos dongaboltozatos, falában gótikus ülő- és falfülkék és mihrab fülke. A sekrestye középpilléres, gótikus csillagboltozatos, faragott zárókövekkel, gyámkövekkel, pillérlábazattal és -fejezettel. Fölötte az oratóriumban középpillér, négy, gótikus, keresztboltozat szakasszal. A toronyaljában csúcsíves dongaboltozat és ajtónyílások. Berendezés: 17-18. századi; főoltár: 1738; mellékoltárok: 1755 (Alter Antal, Hebenstreit József); szószék: 1741; sekrestyeszekrény: 1735 körül (Oszler Liborius). A ferencesek 1333 környékén telepedtek meg Szécsényben, s azonnal hozzáfogtak templomuk építéséhez. A templom 1456-ban egy huszita támadásban megsérült. 1466-ban Guti Ország Mihály segítségével újjáépítették. 1544-1610 és 1663-1683 között, az ismétlődő török megszállás idején, a ferencesek elhagyták a várost. A törökök a szentélyből dzsámit alakítottak ki, a sekrestye fürdő lett. 1688-ban a templomnak nem volt tetőzete. Az 1696-ban ismét újjáépült templomot 1715-ben tűzvész pusztította el. Barokk átépítése 1733-ra fejeződött be, tornya emeletráépítése 1750-ben készült el (építész: Hölbling János, kivitelező: Kayr Mátyás).

Állapotjelentések

2010.11.27 15:12 carmin állapot: 5 - pont: 2

Jó állapotban van.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.


Kapcsolódó Légből kapott képek

Bár a templom és a kolostor külön-külön van műemlékként nyilvántartva, történetük és építészettörténetük nem választható el egymástól. A képek készítésekor a sekrestyében folyt régészeti kutatás.