Megújulásunk támogatója:  

Patika

azonosító:
6813
törzsszám:
6856
szélesség (lat):
N 48° 5,008'
hosszúság (lon):
E 19° 31,308'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
egészségügyi és szociális épület
eredeti típus:
gyógyszertár
megye:
Nógrád
helység:
helyrajzi szám:
67
település KSH kódja:
6628
földhivatal:
Balassagyarmat Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Csatlakozó beépítésben álló, L alaprajzú ház, utcai szárnyán nyereg, udvari szárnyán félnyeregtetővel. Mai formája két épület, egy L alaprajzú, földszintes, és egy téglalap alaprajzú, emeletes, összenyitásával jött létre. A patika bejárata az emeletes ház utcai homlokzatának harmadik tengelyében van, ajtószárnyain ovális keretben Aesculapius és Hygieia domborművű portréi. Udvari homlokzatának emeletén fakorlátos nyitott folyosó. Az udvari szárny előtt nyitott tornác, falazott pillérekkel és mellvéddel. Ehhez a szárnyhoz még újabb toldalékokat építettek. Belseje egytraktusos, folyosóval, mindkét szárny földszintjén boltozott helyiségek. Felújítása során több új közfal került be. Épült a 18. század első felében, az 1740-es években itt nyílt meg a megye első patikája. Emeletét a 19. században építették, romantikus stílusban. A hátsó telekhatáron kamrasor és pincelejárat.
külső leírás:
Két egymás mellett álló ház összenyitásával létrejött épület. Saroktelken áll, L alaprajzú. Az É-i házrész emeletes, nyeregtetős, rajta cserép héjazat, a déli földszintes, utcai szárnya nyereg, hátranyúló udvari szárnya félnyeregtetős, cserép héjazattal.
Rákóczi úti homlokzatok: mindkét ház 6 tengelyes a kőkeretes, egyenes záródású ajtó az északi rész 3. Tengelyében nyílik a másik résznek nincs utcai bejárata.
Mindkét részen azonos lábazat fut végig, a koronázó párkányok azonban eltérőek: a déli házrészen nagyon gazdagon tagolt, az északin mértékben és tagolásban is sokkal szerényebb párkány, ívsorral.
A földszinti ablakok állótéglány alakúak, kereteletlenek, fölöttük szemöldökpárkánnyal, a déli részen egyszerűbbek, az északin gazdagabban tagozottak. Az emeleti ablakok könyöklőpárkányra ülnek, az egyszerű szalagkeretük alul-felül fülekkel van ellátva, a felsők továbbnyúlva elérik a szemöldökpárkányt, és így a keret és a párkány között fekvő téglalap alakú, bemélyedő tükör alakul ki. Az itten szemöldökpárkányok a déli részeiben hasonlatosak.
Az ajtószárnyakat Aesculapius és Hygieia ovális keretbe foglalat domborművű portréi díszítik.
Az északi ház udvari homlokzatát alul félköríves záródású, nagyméretű nyílások (3 ablak és egy lépcsőfeljárati) tagolják, fakorlátos, nyitott folyosó húzódik.
A déli ház hátranyúló udvari szárnyának középrészét két négyszögletes, lemetszett sarkú pillér tartotta tornác tagolja.
Ehhez a szárnyhoz később még hozzáépítettek helyiségeket.
A Rákóczi úttal párhuzamos hátsó telekhatárokon kamrasor és tégladongával fedett, téglapadlós pince lejárata.

Állapotjelentések

2010.08.18 11:12 zsalaber állapot: 4 - pont: 6

A patika bezárt, jelenleg üres az épület. A helyiek szerint elköltözött a patika még télen a torony környékére. Hátul látható a faragott oszlopos tornác. Úgy tűnt az emeleti részeket jelenleg is lakják. A földszinten azonban nincs mozgás. Az előző jelentések nem voltak teljesek, mivel a hozzákapcsolódó földszintes épületet nem jelenítették meg, pedig a védettséget az a ház is megapta.

Egyéb:
"A két részbõl álló patikaépületet a XVIII. század elsõ felében emelték, barokk stílusban. A Rákóczi út sarkán álló, egyemeletes épületben 1740-ben nyílt meg a megye elsõ patikája. Az épület földszinti ablakait egyszerû szemöldökpárkány, az emeletieket vakolatkeret díszíti, az ereszvonal alatt egyszerû párkány és íves fríz fut végig. XIX. századi, domborított betûs cégfeliratát helyreállították, sarkán vörösmészkõ utcanévtábla került elõ. A földszinti udvari részén árkádos folyosó, az emeleten faragott oszlopos fa tornác látható. Földszinti helyiségei boltozottak. A délrõl csatlakozó épület földszintes, L alakban nyúlik be az udvarra. Utcai homlokzatát egyszerû szemöldök-, és igen gazdagon tagolt ereszpárkány díszíti. Raktárként a várfalon belül elhelyezkedõ középkori pincét használtak, melynek bejárata a gyógyszertár udvaráról nyílik. "
Forrás:http://www.nograd.net/nmk/nograd/muemlek/szecseny.html

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.