Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom és körítőfala

titulus:
Szent Mihály arkangyal
azonosító:
6841
törzsszám:
5430
szélesség (lat):
N 47° 56,815'
hosszúság (lon):
E 19° 44,752'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Nógrád
helység:
helyrajzi szám:
219
település KSH kódja:
32896
földhivatal:
Pásztó Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Dombon, szabadon álló, egyhajós, keletelt templom, terméskő fallal kerítve. Ny-i homlokzata középtengelyében rizalitként előrelépő torony, előtte portikusz, kettős oszlopokkal, timpanonnal. Szentélye háromkaréjos. D-i hajófalához négyzetes bejárati előcsarnok, az É-ihoz sekrestye kapcsolódik. A Ny-i homlokzat két szélső tengelyében félköríves záródású szoborfülkék. A szentélyfalakon gótikus (csúcsíves és egy négykaréjos) ablakok. A D-i előcsarnok kőkeretes nyílásai közül az egyik gótikus, a másik reneszánsz (előbbi orommezejében a Tari család címerével), a többi barokk. Hajója csehsüveg boltozatos, a szentélykaréjok félkupolákkal fedettek. A boltozatok faszerkezetesek, felül stukatúrnád és vakolás nélkül. Gótikus falfülkék és ülőfülke. Falképek: a hajó É-i és D-i falán, 1370 körül; a szentélykaréjokon 15. század első negyede. Berendezés: jellemzően 19-20. század, mellékoltár: 17. század; szószék: 18. század. Orgona: 1867 (Komornyik Nándor). A 13. század közepén már álló templomot a 14. század végén bővítették Ny-i végén kéthajós térrel. A 1411-1426 között Tari Lőrinc megnagyobbíttatta a templomot: a román kori hajó É-i és D-i falát elbontva helyükre félköríves karéjok kerültek, a hajó É-i oldalához az É-i karéjból megközelíthető sekrestye épült, és átépítette a hajót is. A 16. század elején a D-i kapu elé előcsarnok épült. A török időkben erősen megrongálódott templomot a 17. században kezdték helyreállítani, majd a 18. század végén teljes átépítették. 1804-ben épült az új sekrestye, a 19. század közepén a torony előtti portikusz. Helyreállítása 1979-1982 között volt (építész: Sedlmayr János).
külső leírás:
A falu DK-i részén, dombon, szabadon álló, fallal körülvett, a 13. századtól a 19. század közepéig többször átépített római katolikus templom, 3 karéjos középkori szentéllyel, téglalap alakú hajóval, a hajó épített nyugati toronnyal, az északi oldalon sekrestyével, valamint a déli bejárat elé épített előcsarnokkal.
Nyugati homlokzatán a bejárat előtt két toszkán oszloppár tartotta portikusz. A homlokzat egyébként három részre osztott, a középső szakasz a torony szélességének megfelelően rizalitban. A rizalitban elhelyezkedő kapu kétszárnyú, szegmensíves záródású, füles, szalagkeretes záróköves. Felette szegmensíves faltükörben a kapuhoz hasonló ablak. A torony alsó, rizalitot képező részén és a második emeleten a sarkok élszedettek. A földszinti rész oldalsó szakaszaiban faltükörben 1-1 félköríves záródású, szalagkeretes szoborfülke. Hangsúlyos főpárkány, majd az orommezőben, a torony első emeletén faltükörben félköríves záródású, szalagkeretes záróköves ablak, melynek könyöklője ráül a faltükör szélére.
A torony második emeletén két keskeny faltükör között szintén félköríves záródású, szalagkeretes, záróköves harangablak.
A két szintet hangsúlytalan övpárkány választja el. Órapárkány óra nélkül, törtvonalú, bádoggal fedett toronysisak.
A déli oldalon a hajót 3 szegmensíves záródású ablak világítja meg, a középső ablakot részben takarja a déli kapu elé épített előcsarnok. A déli karéjt csúcsíves, mérműves, osztott ablak világítja meg, ilyenablak található a szentély déli oldalán is.
A szentély keleti falán négy karéjos ablakocska, sarkára állított négyszög alakú keretben.
A templom északi homlokzatán 1 szegmensíves ablak található.
Az északi karéjon szintén csúcsíves ablak. Sekrestye északi falán ablak, nyugati falán bejárat. Az ablak téglalap alakú, keret nélküli, a kapu téglalap alakú, egyszárnyú, szalagkeretes, téglalap alakú felülvilágítóval.
A hajó cseréppel fedett.
állapot leírása:
Vizesedés

Állapotjelentések

2021.12.30 12:26 klo állapot: 5 - pont: 13

A templom alapvetően jó állapotban van, csak a déli oldalon fedezhető fel némi lábazati vizesedés.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.