Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Szent Lőrinc vértanú
azonosító:
6847
törzsszám:
5818
szélesség (lat):
N 47° 55,741'
hosszúság (lon):
E 19° 6,609'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Nógrád
helység:
helyrajzi szám:
75
település KSH kódja:
6381
földhivatal:
Rétság Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Kertben, szabadon álló, az utca vonalától beljebb, azzal párhuzamos hossztengellyel épült, keletelt, templom. Ny-i homlokzata síkjában középtorony emelkedik. Szentélye a hajóval azonos szélességű és magasságú, egyenes záródású, D-i oldalához sekrestye kapcsolódik. A főhomlokzat két oldalán félköríves szoborfülkék, újabb szobrokkal. A hajó D-i oldalán háromszög-oromzatos bejárat. A hajó és a szentély csehsüveg boltozattal fedett. A hajó bejárati oldalán karzat. Berendezés: jellemzően 19. század közepe; főoltárkép: 1830-as évek (Warschág Jakab). A templom helyén álló, romossá vált, Szentiványi-kastély falainak felhasználásával épült 1851-1854 között. A templom D-i bejárata előtt: kőkereszt, fémkorpusszal, 1877; Szentháromság-szobor, 1906.
külső leírás:
A faluban, kertben, utca vonalától beljebb, azzal párhuzamosan, szabadonálló, barokkizáló római katolikus plébániatemplom, téglalap alakú hajóval, egyenes záródású szentéllyel. a szentély déli oldalához épült sekrestyével és a nyugati homlokzat feletti toronnyal.
Nyugati homlokzata a lábazattal, az enyhe kiülésű falpillérekkel és a főpárkánnyal 3 enyhe mélyedésű faltükörre oszlik. A középső rész a hangsúlyozottabb, fejezettel is ellátott falpillérek következtében rizalitot képez, melynek szélessége megegyezik a torony szélességével. A középső tükörben szegmensíves záródású, szalagkeretes ablak. Az oldalsó mezőkben 1-1 félköríves szalagkeretes szoborfülke. A fülkében Péter és Pál fából készült barokk szobrai helyett újabb Jézus és Mária. Az oromzat ívesen záródik., benne enyhe mélyedésű faltükörben téglalap alakú kisebb ablak. Az orommezőt, egyben a torony első emeletét tagolt osztópárkány zárja. A második emeleten enyhe kiülésű, egyszerű fejezettel ellátott falpillérek között félköríves záródású, szalagkeretes harangablak. Felette órahely. Egyenes zárópárkány, bádoggal fedett törtvonalú sisakdísz.
Déli homlokzata szintén falmezőkre osztott. A szentély szélessége megegyezik a hajóéval, csak a falszakasz hossza különbözteti meg a hajó falszakaszaitól. Így a szenéllyel együtt a déli homlokzat 5 szakaszra osztott, mindegyik szakaszban 1-1 szegmensíves záródású, szalagkeretes, záróköves ablak. Nyugatról az első ablak kisebb és keret nélküli, illetve a szenély ablakát részben elfedi a hozzáépült sekrestye. Nyugatról az első és második szakasz között egyszárnyú, szalagkeretes, téglalap alakú bejárat, a harmadik szakaszban kétszárnyú déli bejárat, kétoldalán 1-1 pillér, melyek tympanont tartanak. Sekrestye nyugati oldalán egyszárnyú téglalap alakú bejárat, déli oldalán szegmensíves záródású, záróköves, szalagkeretes ablak. Orommezeje barokkosan ívelt. Északi homlokzatának osztása a délihez hasonló, mindegyik szakaszban 1-1 szegmensíves záródású, záróköves, szalagkeretes ablak.
A keleti homlokzaton enyhe mélyedésű faltükörben félköríves záródású, záróköves, szalagkeretes vakablak.
A nyeregtető részben cseréppel, a nyugati oldalon a torony körül bádoggal fedett.
állapot leírása:
Enyhe vizesedés.

Állapotjelentések

2012.05.31 17:49 ngabi állapot: 3 - pont: 20

A lábazat szigetelve, de egyéb javítás nem történt.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.