Megújulásunk támogatója:  

Dessewffy-Bánffy-kúria

azonosító:
6849
törzsszám:
5433
szélesség (lat):
N 47° 49,591'
hosszúság (lon):
E 19° 27,205'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
kúria
megye:
Nógrád
helység:
helyrajzi szám:
208
település KSH kódja:
30915
földhivatal:
Pásztó Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Emelkedőn, szabadon álló, U alaprajzú épület, kontytetővel. A terep adottságai miatt az U szárai magasföldszintesek, az összekötő középső szárny földszintes. Az U szárai között terasz. A középső szárny D-i és É-i homlokzatán rizalit. A belső teraszról nyíló bejáratai fölött újabb védőtető. Az alsó szint bejáratai a szárak véghomlokzatain nyílnak. A Ny-i szemöldökén felirat: Alexander Ilgo de Drasrotz, 1763. Egytraktusos, csehsüveg boltozatos folyosóval, csehsüveg- és teknőboltozatos, valamint síkmennyezetes helyiségekkel. Sok helyen barokk nyílászárók. Draskovics Ilgó Sándor építtette 1763-ban. Az 1800-as évektől a Dessewffy család tulajdonába került. Az 1870-es években átépítették és bővítettek U alakúra. Bal oldali oldalszárnya rövidebb volt, csak 1967-ben építették ki jelenlegi hosszúságára.
külső leírás:
Település középpontjában, utca vonalánál beljebb, azzal párhuzamosan U alakú alaprajzú, földszintes, szabadon álló, barokk kastélyépület, szárnyai között emelet, utólagos terasszal.
A talaj lejtése miatt a szárnyak szinte kétszintesek, az alsó részén szuterén, ill. pincehelység, míg a szárnyakat összekötő, középső rész földszintes. Az épületen palával fedett kontyolt nyeregtető.
Az előre ugró szárnyak homlokzata (déli) mind az alsó mind a felső szinten 1 tengelyes, a nyugati szárnyon az alsó része tulajdonképpen az alsó rész mind a két esetben lábazat, egyszárnyú téglalap alakú bejárat, felette a sarkokon páros falpillérek között, enyhe kiülésű faltükörben téglalap alakú osztott ablak finoman sávozott szalagkeretben. Ablak felett finoman indul majd ívelt szemöldök. Tagolt főpárkány fut körbe. A K-i szárny déli homlokzata hasonló elrendezésű, itt enyhén ívelt (szemöldökgyámos) kétszárnyú, szalagkeretes, záróköves pincelejárat a lábazatban, felette hasonlóan tagolt homlokzaton téglalap alakú ablak a már leírt szemöldökkel.
11 lépcső vezet az emelt teraszra, az oldalszárnyak helységeibe innen lehet bejutni a szárnyak keleti ill. nyugati homlokzatán 1-1 téglalap alakú egyszárnyú ajtó nagyon csúnyafából épült palával fedett előtetővel.
Az összekötő szárny déli homlokzata 4 tengelyes, nyugatról a 2. Tengelyben kétszárnyú téglalap alakú főbejárat a már fent leírt előtetővel. A többi tengelyben téglalap alakú osztott ablakok szalagkerettel. Nyugatról az utolsó tengely előtt felváltás, a homlokzatnak ez az utolsó szakaszra hátrább ugrik. A főbejárat 2 oldalán elhelyezett ablakok felett a már leírt ívelt szemöldök, a 4. Tengelyben nem ívelt, hanem törtvonalú szemöldök A homlokzatot ugyanúgy falpillérek tagolják és az ablakok enyhe kiülésű faltükörben helyezkednek el.
Keleti homlokzat 3 tengelyes, alul a lábazatban 3 pinceablak, felettük téglalap alakú osztott ablakok törtvonalú szemöldökkel.
Sarkokon páros falpillérek, ablakok kiülő faltükörben.
Északi homlokzat 2 tengelyes, keletről a 2. És 3. Tengely enyhe kiülésű rizalitban. Mindegyik tengelyben téglalap alakú osztott ablakok. A rizalitban lévő ablakok szemöldöke ívelt, a többi törtvonalú.
A homlokzat és rizalit szélein páros falpillérek, ill. a rizalit ablakai között L falpillér.
Nyugati homlokzaton a lábazatban 2 nagyobb téglalap alakú ablak, jelzi, hogy nem pincének használják ezt a részt. A lábazat felett eltérő tengelykiosztásban 3 téglalap alakú, osztott ablak, délről az 1. Szemöldök nélküli, a másik 2 ill. törtvonalú szemöldökkel. A sarkokon páratlan, az ablakok között páros falpillérek, ill. lizénák. Az ablakok már megszokott kiülő faltükörben.
állapot leírása:
Némi vizesedés.

Állapotjelentések

2011.12.28 10:47 carmin állapot: 5 - pont: 11

Változatlan állapotban van.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.