Megújulásunk támogatója:  

Lakóház

azonosító:
726
törzsszám:
15505
szélesség (lat):
N 47° 30,492'
hosszúság (lon):
E 19° 3,305'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
lakóház
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
28913
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
rövid leírás:
Háromemeletes, eklektikus lakóház. Diescher József, 1860-1862.
:
Zártsorú beépítésű, nyugati tájolású, téglalap alakú központi udvart körülvevő alaprajzú, három emeletes, romantikus-historizáló lakóépület.

A földszint 7, az emeletek 9 axis szélességűek. A földszinten a két szélső, az emeleten a két szélső pár axis enyhén kiugrik, rizalitot képez, mely az épület sarkaitól enyhén be van húzva.
A földszinten félköríves nyílások vannak, a középső és a két szélső tengely kissé szélesebb a többinél. A széleken széles falmezők között, a középsőhöz hasonlóan a többi nyílásnál kissé nagyobb, félköríves záródású kapuk találhatóak. Ezek enyhe visszaülésű, egyenes, fogrovatos lezárású falfülkében állnak. Az északi kapu félköríves felső világítója küllős farácsos. E szélső kapuk félköríve tagolt szalagkeretezésű. A földszintet sávozott vakolat borítja. Keskeny övpárkány választja el az első emelettől, melynek frízében csúcsukra állított rombuszok között palmetta- és fonatdíszítés látható.
Az első emeleten a rizalitokban magas, tagozott szalagkeretes, egyenes záródású ablakok állnak. Kiugró könyöklőpárkányuk alatt palmettás és fonatos mellvéddísz található. Felettük gyámköveken nyugvó, lapos konvex íves szemöldökgerenda húzódik, az ez alatti szemöldökmezőben egy középső kör körül palmettás-fonatos díszítés kapott helyet. A többi ablak is ezekhez hasonló kertezésű, mellvéddíszük azonban egy faltükörben lévő kör, szemöldökgerendájuk pedig egyenes vonalú, középen egy tondóval megtörve. A középső nyílás egy erkélyajtó, szemöldöke a rizalitok ablakéihoz hasonló. A leveles díszítésű íves gyámokra, valamint a kapu zárókövére támaszkodó erkély egyenes, a középső három axis szélességében húzódik. Vas rácsa van. Az emeletet keskeny könyöklőpárkány zárja.
A második és harmadik emelet közt nincsen osztópárkány. A rizalitokat szalagkertezés övezi, melyen felül, a második emelet közepétől kis gyámokra támaszkodó fonatdísz fut körbe. A második emeleten tagolt szalagkeretes, egyenes záródású ablakok sorakoznak, a rizalitokon a könyöklőpárkány alatt leveles mellvéddísz van. A szemöldökgerenda erős kiülésű, középen egy leveles díszű tondó töri meg, alatta palmettás-fonatos díszítés látható. A többi ablak alatt nincs mellvéddísz és a szemöldökgerendáról hiányzik a levéldíszes tondó.
A harmadik emelet ablakai egyszerű, egyenes záródású, tagolt szalagkeretes nyílások, kis szélső gyámokon ülő könyöklővel. A kertezés a szemöldök körül kissé kiszélesedik. Itt, a két rizalit között a harmadik emelet felső részén egy gyámsor húzódik. E fölött az épületen ívsoros főpárkány fut végig.

Állapotjelentések

2009.12.27 10:08 prozak01 állapot: 5 - pont: 4

Szép épület, a firkának már nincs nyoma.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.