Megújulásunk támogatója:  

Református templom

azonosító:
7463
törzsszám:
7388
szélesség (lat):
N 47° 34,068'
hosszúság (lon):
E 18° 43,807'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
ref. templom
megye:
Pest
helység:
helyrajzi szám:
108
település KSH kódja:
24527
földhivatal:
Budakörnyéki Földhivatal
rövid leírás:
Ref. templom, barokk, 1784, tornya 1802-ből, bővítve romantikus stílusban 1863-ban. Berendezés: vörösmárvány úrasztala 1852-es évszámmal.
:
A község középpontjában, a domboldal lejtőjén, támfallal körülvett terepen áll. A támfal a templom Ny-i-ÉNy-i oldalán a templom járószintjénél jóval magasabb domboldalnak támaszkodik. A T alaprajzú, sátortetős, palafedésű templom ÉK-DNy tájolású, egytornyos főhomlokzattal. Az ÉNy-i homlokzat elé ugratott torony háromszintes. A torony középtengelyében nyílik a tagolt vörös márvány szalagkeretes kapu 1802-es évszámmal. A kapu fölött záróköves sima szalagkeretes szegmensíves ablak tagolt könyöklőpárkánnyal. Az ablakkeretet vakolt lábazat, ugyanolyan vállkő és zárókő díszíti. A torony első szintjét lezáró párkány a templomtest koronázópárkányában folytatódik. A torony második szintje lábazati párkányból indul. A homlokfal tengelyében, annak középmagasságában szalagkeretes körablak, majd egy egyszerű osztópárkány után a harmadik szint, minden oldalán egy- egy félköríves, vakolt szalagkeretes ablak, vakolt vállkővel, zárókővel és könyöklőpárkánnyal. A toronytest éleit szintenként sarokpilaszterek díszítik, kivéve a torony és a hajótest találkozásánál. A tornyot kettős órapárkány fölött bádogfedésű kettős hagymasisak zárja. A torony mögött a templom végfalát egyszerű vonalvezetésű, XIX. századi romantikus oromzat zárja le, melyet sarkain egy-egy nem túl kvalitásos, elnagyoltan megformált, romantikus váza díszít. A templom ÉNy-i homlokzatán négy, szabályos tengelykiosztásban elhelyezkedő szegmensíves, szalagkeretes ablak nyílik. Az ablaksor alatt, a falfelület két szélén, szabálytalan tengelykiosztásban egy-egy kisebb, keretezés nélküli, álló téglány alakú ablak látható. A templomtest Ny-i élét sarokpilaszter díszíti, mely az emelkedő terepszint miatt megemelt lábazati párkányról indul. A pilaszter a tornyot díszítő pilasztereknél egyszerűbb tagolású. Az ÉNy-i homlokzat É-i éle teljesen dísztelen. Az ÉK-i homlokzat tengelyében nyíló kaput egy nyeregtetős, dísztelen architektúrájú, szegmensíves, kovácsoltvas ráccsal lezárt előépítményen át lehet megközelíteni. Az építményt háromszögű oromzat zárja le, melynek közepén keretezetlen körablak nyílik. Nyeregteteje palafedésű. A templom DK-i homlokzata elé nyúlik az egyenes záródású, háromszögű oromzatos, nyeregtetős, romantikus bővítés, melynek főhomlokzatát nyolcszögű pillérek fogják közre. A pillértesteket szintén 8 szögű, tagolatlan lemezen nyugvó kőgúla koronázza. A bővítmény tengelyében nyíló félköríves, pálcával tagolt szalagkeretes kapun lehet jelenleg a templomba bejutni. A kapu két oldalán egy-egy nagyméretű, félköríves, tagolatlan szalagkeretes ablak nyílik. A kapu fölött, annak tengelyében pálcatagos, rézsűs körablak. E fölött egy hármas ívvel lezárt hármas ablak látható, melynek középső, magasabb eleme vakablak. A nyílászáró feletti pálcatagos szemöldökpárkány az ablaksor hármas ívét követi. Legfelül a főtengelyben egy félköríves vakablak látható, melyet ugyancsak félköríves, pálcatagos szemöldökpárkány díszít. Az oromzat csúcsán kőváza áll. A bővítés két oldalhomlokzatán egy-egy, a főhomlokzaton már leírt két nagy félköríves ablakkal azonos ablak nyílik. Ugyanilyen található a templomtest DK-i homlokzatán a bővítéstől ÉK-re és ÉNy-ra. A templomtest D-i élét a Ny-i élhez hasonlóan sarokpilaszter díszíti.

Állapotjelentések

2019.08.24 09:56 fehér állapot: 5 - pont: 57

Viszonylag jó állapotú templom, bár a külső falain a vakolat néhol lemállott. Kazettás mennyezete rekonstrukció, az eredetit 1740-ben Révkomáromi Asztalos Szabó István és segédei készítették. Ezeket az Iparművészeti Múzeum vásárolta meg.
Említést érdemel a templom falán függő két feliratos, festett fatábla, ezek egyike az 1785. évi, a másik az 1802. évi építkezéseknek állít emléket. Vörösmárvány úrasztalán 1852-es évszámmal a következő felirat áll: „Bokodi Mihály és neje Bucsi Lídia és Ványi Sámuel és neje Rácz Lídia ajándéka”.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Fogadó (0.144 km)
malom (1.306 km)
Templomrom (1.659 km)
Pincesor (1.832 km)
kápolnatemető (2.116 km)
pinceterület (2.168 km)
újtemető (2.315 km)