Megújulásunk támogatója:  

Lakóház és zsinagóga

azonosító:
794
törzsszám:
16217
szélesség (lat):
N 47° 30,306'
hosszúság (lon):
E 19° 3,407'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
zsinagóga
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
zsinagóga
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
29120
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
rövid leírás:
Zártsorú beépítésben álló, földszintes, U alaprajzú, nyeregtetős utcai lakóház, mögötte a telek hátsó részén álló, az udvart lezáró, szintén U alaprajzú, téglaarchitektúrás zsinagóga épületével.
Az egyszerű kialakítású utcai lakóház főhomlokzata öttengelyes, középtengelyben egyenes záródású kapuval. Kapualja síkmennyezetes, a tagolatlan falsíkon régibb és újabb kereteletlen ajtók nyílnak.
A zsinagóga szimmetrikus homlokzatának földszintjén három tengelyben, emeletén (a karzatszinten) négy tengelyben félköríves nyílások helyezkednek el, a földszinti középtengelyben nyílik a zsinagóga bejárata. A homlokzaton eredeti nyílászárók és üvegbetétek találhatóak. A kis előtérből nyíló templombelső berendezése historizáló, kétoldalt karcsú oszlopok által alátámasztott karzatokkal kialakított.
külső leírás:
A zártsorú beépítésben álló, földszintes nyeregtetős utcai épület, a telek utcai részén U alakban épült ki. A telek hátsó részén helyezkedik el a zsinagóga különálló épülete, mely az utcai épülethez keskenyebb oldalszárnyakkal U alakban csatlakozik, így körülzárva a telket.
Az utcai épület utcai homlokzata öttengelyes, középtengelyében egyenes záródású, vakolatkeretelésű, lemeztagos párkányú kapu található, benne vésett táblás egyszerű fakapu. A homlokzat első két tengelyében négyzetes formájú (20. sz. 2. fele), az utolsó két tengelyben álló téglány formájú (régebbi) kereteletlen ablakok találhatóak. A tagolatlan falsíkú homlokzatot negyedkörívben kihajló párkány zárja le. Az épület kapualja síkmennyezetes, oldalfalai tagolatlanok, bal oldalfalán kereteletlen ajtó nyílik (20. sz. 2. fele). Az épület rendkívül rövid udvari szárnyai közül a jobb szárnyon a telek hátsó frontja felé félköríves felülvilágítójú egyenes záródású ajtó nyílik, bal szárnyán a kapualj felőli falon levakolt szemöldökgyámos kőkeretű ajtó nyílik, benne vaspántokkal erősített kétszárnyú pince?ajtóval. A pince vizsgálatára nem volt lehetőség.
Az utcai épület rövid oldalszárnyaihoz asszimetrikusan csatlakozik a hátsó épület két keskenyebb oldalszárnya. A bal oldalszárnyban egy emeletre (karzatra) vezető lépcső helyezkedik el, a jobb oldalszárnyban ennek helyén vaknyílás látható. A hátsó szárnyhoz a földszinten rézsűs sarokrész vezet át, melyet a földszinten félkörös árkád tör át, bal oldalon üvegbetétes faajtóval, jobb oldalon a zsinagóga melletti udvarba vezető átjáróval megnyitva. Az emeleti sarokrészeken az árkádok felett áttört téglamellvéd mögött terasz helyezkedik el. A zsinagóga téglaburkolatú homlokzatának középrésze a földszinten három, az emeleten négytengelyes, minden tengelyben félköríves nyílások láthatóak. A földszint középső nyílásában osztott üvegbetétes kétszárnyú, felülvilágítós ajtó nyílik, a két szélső tengelyben mélyített bélletű ablakok. A nyílásokat keskeny téglakeret, valamint lábazattal és fejezettel kialakított páros pilaszterek keretelik. Az emeleti kapcsolt ablakokat egyszerű szalagkeret övezi. Az ablakok középrészén színtelen, keretelésként kék színű üveggel üvegezték. A homlokzat tagozott, cseppdíszt utánzó tagozatokkal kialakított párkánya felett alacsony attikafal látható, középrészén magas, háromkaréjos lezárású, törvénytáblákat szimbolizáló oromzattal.
állapot leírása:
Az ingatlan műszaki állapota jó. A zsinagóga épülete kívül és belül is gondozottabb, az utcai épület kissé elhanyagoltabb állapotú.
átfedő műemlék:
Lakóépület (2011.11.27 23:13 prozak01)

Állapotjelentések

2011.11.27 15:09 prozak01 állapot: 3 - pont: 3

Nem változott az állapota, az épület maga üresnek tűnik, a zsinagógát most csak a kapun lévő nyíláson át láttam, az gondozottabb képet mutat.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóépület (0.007 km)
Lakóház (0.010 km)
Lakóház (0.030 km)
Lakóépület (0.083 km)
Lakóépület (0.083 km)
Lakóház (0.084 km)
Lakóépület (0.084 km)
Lakóépület (0.114 km)