Megújulásunk támogatója:  

Lakóház és zsinagóga

azonosító:
794
törzsszám:
16217
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
zsinagóga
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
zsinagóga
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
29120
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
rövid leírás:
Zártsorú beépítésben álló, földszintes, U alaprajzú, nyeregtetős utcai lakóház, mögötte a telek hátsó részén álló, az udvart lezáró, szintén U alaprajzú, téglaarchitektúrás zsinagóga épületével.
Az egyszerű kialakítású utcai lakóház főhomlokzata öttengelyes, középtengelyben egyenes záródású kapuval. Kapualja síkmennyezetes, a tagolatlan falsíkon régibb és újabb kereteletlen ajtók nyílnak.
A zsinagóga szimmetrikus homlokzatának földszintjén három tengelyben, emeletén (a karzatszinten) négy tengelyben félköríves nyílások helyezkednek el, a földszinti középtengelyben nyílik a zsinagóga bejárata. A homlokzaton eredeti nyílászárók és üvegbetétek találhatóak. A kis előtérből nyíló templombelső berendezése historizáló, kétoldalt karcsú oszlopok által alátámasztott karzatokkal kialakított.
külső leírás:
A zártsorú beépítésben álló, földszintes nyeregtetős utcai épület, a telek utcai részén U alakban épült ki. A telek hátsó részén helyezkedik el a zsinagóga különálló épülete, mely az utcai épülethez keskenyebb oldalszárnyakkal U alakban csatlakozik, így körülzárva a telket.
Az utcai épület utcai homlokzata öttengelyes, középtengelyében egyenes záródású, vakolatkeretelésű, lemeztagos párkányú kapu található, benne vésett táblás egyszerű fakapu. A homlokzat első két tengelyében négyzetes formájú (20. sz. 2. fele), az utolsó két tengelyben álló téglány formájú (régebbi) kereteletlen ablakok találhatóak. A tagolatlan falsíkú homlokzatot negyedkörívben kihajló párkány zárja le. Az épület kapualja síkmennyezetes, oldalfalai tagolatlanok, bal oldalfalán kereteletlen ajtó nyílik (20. sz. 2. fele). Az épület rendkívül rövid udvari szárnyai közül a jobb szárnyon a telek hátsó frontja felé félköríves felülvilágítójú egyenes záródású ajtó nyílik, bal szárnyán a kapualj felőli falon levakolt szemöldökgyámos kőkeretű ajtó nyílik, benne vaspántokkal erősített kétszárnyú pince?ajtóval. A pince vizsgálatára nem volt lehetőség.
Az utcai épület rövid oldalszárnyaihoz asszimetrikusan csatlakozik a hátsó épület két keskenyebb oldalszárnya. A bal oldalszárnyban egy emeletre (karzatra) vezető lépcső helyezkedik el, a jobb oldalszárnyban ennek helyén vaknyílás látható. A hátsó szárnyhoz a földszinten rézsűs sarokrész vezet át, melyet a földszinten félkörös árkád tör át, bal oldalon üvegbetétes faajtóval, jobb oldalon a zsinagóga melletti udvarba vezető átjáróval megnyitva. Az emeleti sarokrészeken az árkádok felett áttört téglamellvéd mögött terasz helyezkedik el. A zsinagóga téglaburkolatú homlokzatának középrésze a földszinten három, az emeleten négytengelyes, minden tengelyben félköríves nyílások láthatóak. A földszint középső nyílásában osztott üvegbetétes kétszárnyú, felülvilágítós ajtó nyílik, a két szélső tengelyben mélyített bélletű ablakok. A nyílásokat keskeny téglakeret, valamint lábazattal és fejezettel kialakított páros pilaszterek keretelik. Az emeleti kapcsolt ablakokat egyszerű szalagkeret övezi. Az ablakok középrészén színtelen, keretelésként kék színű üveggel üvegezték. A homlokzat tagozott, cseppdíszt utánzó tagozatokkal kialakított párkánya felett alacsony attikafal látható, középrészén magas, háromkaréjos lezárású, törvénytáblákat szimbolizáló oromzattal.
állapot leírása:
Az ingatlan műszaki állapota jó. A zsinagóga épülete kívül és belül is gondozottabb, az utcai épület kissé elhanyagoltabb állapotú.
átfedő műemlék:
Lakóépület (2011.11.27 23:13 prozak01)

Állapotjelentések

2011.11.27 15:09 prozak01 állapot: 3 - pont: 3

Nem változott az állapota, az épület maga üresnek tűnik, a zsinagógát most csak a kapun lévő nyíláson át láttam, az gondozottabb képet mutat.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.003 km)
Lakóépület (0.015 km)
Lakóház (0.023 km)
Lakóépület (0.077 km)