Megújulásunk támogatója:  

Teréz távbeszélőközpont

azonosító:
797
törzsszám:
16218
szélesség (lat):
N 47° 30,309'
hosszúság (lon):
E 19° 3,361'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Egyéb építmény
eredeti főtípus:
közmű- és távközlési műtárgy
jelenlegi kategória:
Középület
jelenlegi főtípus:
kereskedelmi- és vendéglátó létesítmény
jelenlegi típus:
irodaház
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
29131
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
rövid leírás:
A zártsorú beépítésben álló, háromemeletes épület két utcai homlokzattal épült ki, főbejárata a Nagymező utca felől nyílik. A Hajós utcai homlokzat alagsorral, magasföldszinttel épült. A Nagymező utcai főhomlokzathoz képest a telek bal oldalán épült fel a két utcai szárnyat összekötő oldalszárny. Az épületbelsőben a kapualjak, a főlépcsőház és az egykori nagy kapcsolóterem őrzik maradéktalanul az egykori kialakítást. Tervezte Balázs Ernő építőmester.
külső leírás:
A zártsorú beépítésben álló háromemeletes épület két utcai homlokzattal épült ki, főbejárata a Nagymező utca felől nyílik. A Hajós utcai homlokzat alagsorral, magasföldszinttel épült. A Nagymező utcai főhomlokzathoz képest a telek bal oldalán épült fel a két utcai szárnyat összekötő oldalszárny.
Nagymező utca felőli főhomlokzatát függőlegesen egytengelyes, oromzatos lezárású oldalrizalitok, vízszintesen a földszint és a második emelet feletti osztópárkányok, valamint a balusztrádos attika tagolják. Az alsó osztópárkány egyszerű kialakítású. A második emelet feletti keskeny párkány a harmadik emeleti ablakok mellvédjével összekapcsolódik, s az ablakok végigfutó könyöklőjével együttesen alkotnak egy erőteljes vízszintes tagolást adó sávot. A homlokzat földszintje héttengelyes (1+5+1), az emeletek tizenegy tengelyesek (1+9+1). A szélső rizalitok nyílászárói többosztatúak, az emeleteken kettős, illetve hármas ikerablakok láthatóak. A földszint vakolt falsíkja vízszintes sávozású, az emeleteken téglaburkolattal borított. A homlokzat összes nyílása műkő keretelésű. A földszinti páratlan tengelyekben magas, félköríves, többosztatú ajtónyílás található, a jobb szélső tengelyben a bejárati kapuval. A bejáratot gazdag keretelés emeli ki, a lábazat felett a félköríves kapunyílást egy féloszlop, s azon tagozott ívű keret fut körbe. Ezt két oldalról egy-egy faltükrös törzsű pilaszter kereteli, a pilaszterek felett a kapu ívének vonalában díszes konzolok tartják a golyvázott, középen puttódíszes táblával megtört csonkatimpanonnal záródó szemöldökpárkány zárja. A földszinti páros tengelyekben egyenes záródású, felülvilágítós ajtónyílások találhatóak. Az emeleteken a szélső rizalitokon belül záróköves szalagkeretű, álló téglány formájú ablakok nyílnak. Az oldalsó tengelyekben az első emeleten szegmensíves zárású hármas ikerablak, a második emeleten egyenes záródású kettős ikerablak, a harmadik emeleten egyenes záródású hármas ikerablak, középső osztása felett timpanonos szemöldökpárkánnyal. A rizalitokban a harmadik emeleti ablakok folytatásaképpen kosáríves vakmérműves, az ablakokhoz hasonlóan osztott, a keretek között vakolt, mustradíszes felület látható. Ez a mustradíszes falmező a hullámos csúcsívű oromzat homlokoldalát nagyrészt kitölti, kétoldalt egy-egy pilaszter keretezi, felette maszkdíszes indamotívum, afelett az oromzat csúcsán törpe falpillérekkel és kagylódísszel keretezett magyar címer látható.
Hajós utcai homlokzatának kialakítása a Nagymező utcai homlokzat egyszerűsített mása. Itt a teljes falfelület téglaburkolatú, a nyíláskeretek szintén műkőből készültek. A díszes keretelés által kiemelt kapu a bal első tengelyben található. Alagsori szintjén szegmensíves ablakok, következő három szintjén egyenes záródású ablakok, harmadik emeletén félköríves záródású ablakok találhatóak. A homlokzatot vízszintesen a földszinti és első emeleti ablakok keskeny könyöklőpárkánya, a második és harmadik emelet felett háromtagos osztópárkány tagolja. A szélső tengelyekben levő nyílások ikernyílások. A harmadik emelet szélső tengelyeit egyszerű pilaszterek keretezik. A kapu keretelése a Nagymező utcai kapu kereteléshez nagyon hasonló, kissé egyszerűbb megoldásokkal.
állapot leírása:
Az ingatlan jelenleg felújítás alatt áll, műszaki állapota jó.
átfedő műemlék:

Állapotjelentések

2019.10.21 16:30 piroska állapot: 5 - pont: 10

Változatlanul jó állapotú épület.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.028 km)
Lakóépület (0.056 km)
Lakóház (0.058 km)
Lakóépület (0.066 km)
Lakóépület (0.066 km)
Lakóház (0.071 km)
Lakóépület (0.115 km)
Lakóépület (0.118 km)