Megújulásunk támogatója:  

Református templom

azonosító:
8303
törzsszám:
6106
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
ref. templom
megye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg
helység:
cím:
helyrajzi szám:
3138
település KSH kódja:
18874
földhivatal:
Mátészalka Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Ref. templom, tornya középkori eredetű, a hajó nyugati része gótikus, a templom többi része késő barokk, 1790.
:
Az épület a templomkertben szabadon álló, keletelt, egyenes szentélyzáródású templom.
Ny-i homlokzata előtt nyújtott félnyolcszög alaprajzú, 33 m magas, négyszintes toronnyal.
A templom bádoggal fedett.
A torony földszintjén átalakított gótikus bejárat, kétoldali ferde falainak felezőjébe állítva 1-1 ugyanilyen állású pillér támaszkodik a téglalap alaprajzú hajó sarkaihoz.
A baloldali kissé beljebb áll, nem a sarok metszésében. A torony első emeleti szintjén a támpillérek felső lépcsője magasságában, északra, nyugatra és délre 1-1 résablak. Az övpárkány fölött ugyanilyen tagolással 1-1 kis kosáríves ablak. Ezek fölött 1-1 régi órahely. Végül egy utólagos emeletráépítésben, ugyancsak északra, nyugatra, délre nagyméretű félköríves záródású ablakok. Az égtájak szögfelezőjében 1-1 ugyanekkora, de ikerablak.
Keleten, a torony hátoldalán, egy csúcsíves fülkébe foglalt ablak, legfelül négy óra, majd törtvonalú sisak.
A hajó homlokzatait faltükrök tagolják. A D-i fal nyugati felén hiányzik ez a tükrös tagolás, viszont a déli előcsarnokra ráfordul. A D-i homlokzat közepén áll a négyszögletes alaprajzú, íves oromfal oldalain 1-1 egyenes záródású ablakkal.
A hajó két hosszoldalán kosáríves, pálcatagos, kereteletlen kettő, délen - az előcsarnokot közrefogva - 2-2.
Az egyenes záródású, lesarkított szentélyfalon domborművű epitáfium. Kettős címer díszíti. A felső a Melith család régebbi címeres, páncélos félalakkal. Az alsó, koszorúba foglalat címer domborművét leverték. Az egész erősen átmeszelt.
A 318-as hrsz-ú telken áll még a lelkészlak és egyéb jellegtelen melléképületek.

Állapotjelentések

2016.10.26 20:19 fehér állapot: 3 - egyéb

2014. augusztus 17-én jártam itt, akkor a templom állapota egyáltalán nem volt megnyugtató. Falkutatást végeztek korábban, de a munkálatokat forráshiány miatt abba kellett hagyni. A templom északi falán különösen kiterjedt és folyamatosan végighúzódó vizesedés nyomai látszottak.
A sorsa érdekel, ezért - ha addig valaki nem ad hírt róla -, belátható időn belül meglátogatom a templomot.

A szentély külső falán nem epitáfium, hanem kettős címer áll. A felső a Melith-családé, az alsónak a domborművét kitörték. Melith György 1543-1561 között volt az akkori Szalka birtokosa, innen települt át Csengerbe.
A templom előtt álló szép Károli Gáspár mellszobor Bíró Lajos szobrászművész alkotása.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.