Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus ferences templom

titulus:
Szent Anna
azonosító:
8603
törzsszám:
4158
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
megye:
Tolna
helység:
cím:
helyrajzi szám:
1078
település KSH kódja:
31501
földhivatal:
Paks Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Zártsorú beépítésben, utcavonalon álló, K felé a ferences rendházhoz (trsz.: 4159) kapcsolódó, egyhajós ún. Külvárosi templom, egyenes szentélyzáródással, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a rendháznak a templomhoz épített Ny-i szárnyában sekrestyével és fölötte oratóriummal. D-i homlokzata jobb szélső tengelyében a hajó mellé épített homlokzati torony. A hajó homlokfalát aszimmetrikus, egyik végén volutás, törtvonalú oromzat koronázza, a karzatablak két oldalán egy-egy üres szoborfülke. A középtengelyben nyíló, kőkeretes, vázákkal díszített kapuhoz kétkarú lépcső vezet. Építéskori kapuszárnyak. A hajóban és a szentélyben csehsüveg-, a sekrestyében fiókos dongaboltozat. A hajó D-i végében boltozott, mellvédes orgonakarzat. Falképek és kifestés: 20. század (Leszkovszky György). Magas kvalitású, egységes berendezés: 18. század, a fafaragványok a szerzetesek munkái. A sekrestyeajtó felett a rendház refektóriumából származó Utolsó vacsora-kép, 18. század. A templomot a telken álló uradalmi épület helyén 1736-tól kezdték el építeni a ferencesek. Torony: 1786. A rendházban is pusztító, 1858. évi tűz után a szerzetesek Gyöngyösre költöztek. Ma plébániatemplom. Felújítva: 1960, 1981.

Állapotjelentések

2009.08.06 07:43 QnJ állapot: 4 - pont: 2

változatlan állapot

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.