Megújulásunk támogatója:  

Szent János- és Pál-kápolna

azonosító:
8747
törzsszám:
4069
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
kápolna
eredeti típus:
r.k. kápolna
megye:
Tolna
helység:
helyrajzi szám:
1876/1
település KSH kódja:
22761
földhivatal:
Szekszárd Megyei és Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Az utcavonaltól beljebb álló, D-i oldalán a kórház épületéhez (trsz.: 4070, hrsz.: 1876/2) íves fallal csatlakozó kápolna, téglalap alaprajzú, kontyolt nyeregtetős hajóval, az annak É-i oldalán lévő, téglalap alaprajzú, kontyolt nyeregtetős szentéllyel és a kettő találkozásánál toronnyal. A toronyaljba nyíló bejárat konzolos szemöldökpárkánya feletti fülkében 18. századi Szent Flórián-szobor másolata (eredetije a Wosinsky Mór Megyei Múzeumba került). A torony mögött kupolás előtér, a hajóban és a szentélyben csehsüveg boltozat. Falképek és díszítőfestés: 19. század eleje és 19. század vége. Német telepesek alapították 1778-ban, 1802-től a kórház kápolnája. Az eredetileg téglalap alaprajzú hajóból, szentélyből és az ahhoz a Ny-i oldalon csatlakozó toronyból álló épületet a 19. század első felében D felé a mai hajóval bővítették, belőle átjárót nyitottak a kórház felé, és a szentélyt áthelyezték az egykori hajóba. Kutatás, falképek feltárása: 1982. Helyreállítás kezdete: 1985. Falkutatás: 2001.
:
A Szt. János és Pál vértanúk tiszteletére szentelt kápolna tornyos főhomlokzata az utca vonalába esik. Szentélye egy, a későbbi (alacsonyabb) hajó kéttengelyes.
A jobboldalon, ferdén kiugró falsíkkal csatlakozik a kórház tömbjéhez. E fal félköríves záródású, kőkeretes fülkéjét befalazták. Ebben valaha szobor állhatott.
Az egyenes záródású szentély zárófala és déli oldala a kórházkerítés által elkerített; a balra lévő igazgatói lakás kertjeként funkcionáló területre esik.
Az épülettestből kiugró homlokzati torony alsó és középső szintje négyszögletes, felső szintje nyolcszögű. A főkapu félköríves záródású, felette konzolos szemöldökdísszel. E fölött egy lapos szegmensívvel záródó, széles vakolatkerettel övezett fülkében Szt. Flórián kőből készült festett, barokk szoborfigurája látható.
Az alsó szintet lapos falsávok övezik és erőteljes párkány zárja, oldalain kővázákkal. A torony bal sarkát és a szentély sarkait mélyen beívelő vájat tompítja le. A középső toronyszakasz minden oldalát félkörívesen záródó, zsalus ablakok törik át, elöl egy kis körablak látható. A legfelső szakasz félköríves záródású vakfülkékkel és harang alakú sisakkal díszített.
A szentély utcai részén egy szegmensívű, udvari falán 1 egyenes záródású ablak nyílik.
A hajófalat 2 egyenes záródású ablak világítja meg.

Állapotjelentések

2013.05.13 11:27 prozak01 állapot: 5 - pont: 7

Gyönyörű a kápolna, öröm ránézni. A belső tere is nagyon szép.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

kereszt (0.000 km)
Ferenc Kórház (0.036 km)
Térplasztika (0.186 km)
Lakóépület (0.192 km)