Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom (SzentMihály)

azonosító:
8949
törzsszám:
7759
szélesség (lat):
N 47° 20,241'
hosszúság (lon):
E 16° 57,345'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
megye:
Vas
helység:
helyrajzi szám:
353
település KSH kódja:
6406
földhivatal:
Sárvár Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
R.k. templom (Szt. Mihály), román stílusú, 13. sz., barokk, 18. sz.-i átalakítás után bővítve és átépítve 1906-ban. Berendezés: feszület, szobrok, barokk, főoltár, rokokó, 18. sz.

Állapotjelentések

2009.12.13 11:36 QnJ állapot: 5 - pont: 10

"A jákfai templom építéstörténetének kezdete 1247-49.évi adat, tehát a Szent Mihály templom legkorábbi említésének tekinthető.

Egyik kegyúr minden bizonnyal az a Terestyén, akiről mint tudjuk az 1270 után alapított Terestyénfalvát elnevezték.

Valószínű, hogy ebben az időben valamilyen formában már állt az épület.

1230-as években fölszentelt felsőőrsi Szent Mihály templom (Ausztria). Jákfán szintén működhetett egy ilyen felszentelt második szentély, amely alá az alapító temetkezett.

Feltételezés szerint az építkezést a toronnyal kezdték el, mégpedig azért, mert az alapító saját temetkezőhelyét tartotta a legfontosabbnak a torony alatt.

Elképzelhető, hogy éppen az alapító halála akasztotta meg az építkezést, amelyet azután következő kegyúr már jórészt helyi kőműves-és kőfaragómesterekkel fejezte be.

Feltételezés szerint a torony felső szintjén elsőként kialakított kápolna lehetett, melyet már téglából építettek.

A templomot a törökök 1529-ben tönkre tették az 1633-ban készült egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint. Ettől az időponttól kezdve az épület pusztán állt.

1616-ban Zvonarich Mihály főesperes által tartott vizitáció alkalmával már felmerült a felújítás szükségessége, sőt adakoztak is a templomra.

1633-ig mégsem történt semmi. Ekkor azonban illusztris társaság gyűlt össze, jelen volt a két patrónus: Ják nemzetség leszármazottai közé tartozó Kemény János és Szelestey György, valamint más környékbeli nemesek.

Hetessy János uram is kegyességéből egy kelyhet ígért csiná1tatni a templomhoz és megígért száz magyar forintot. Talán nem véletlen, hogy a parókiához tartozó földek felsorolásakor a helybeliek úgy jelölik meg az irányt:

Az Monostoron alól az kövesdi útban vagy a Monostornál avagy templomnál napkeletrül.

Ekkor még bizonyára élt a középkori szóhasználat, amely szerint erre az egyházra a monasterium kifejezés egyaránt érvényes volt.

Feltételezhető, hogy nem sokkal később ezek után fel is épült a templom. A helyreállítás csupán a felsőbb részekre vonatkozott. Az alsó szintek érintetlenek maradtak.

A Szelestey családon kívül az új környékbeli birtokost, Horváth József megyei elöljárót említik, mint az egyház legelső adományozóját, aki saját maga és leszármazottai számára kriptát építtetett az épület alá.

A renoválás első szakasza 1745-re esett, elkészült az új északi sekrestye.

Jegyzőkönyv említi, hogy még ebben az évben elkészült a kőkeretes nyugati kapu is.

Felirata eredetileg így hangzott:

V ota mea Domino reddam in Conspectu Sanctorimn Beatum Anno 1745.

A templom belső berendezése teljes mértékben megújult.

Főoltár, amelynek középső képe Szent Mihály arkangyalt ábrázolja. Eredetileg hat szobor díszítette. Felül két angyal. Kétoldalt: Szent Péter és Szent Pál, valamint Szent Julianna és Szent Szűz szobra volt látható Szent József és Szent István társaságában.

A hajó északi oldalfalán láthatók az alábbiak:

Krisztus ábrázata a kereszten, alatta pedig Mária és Ev. Szent János.

Magdolna alakja sajnos már hiányzik.

1906-ban az egyházközség a templomának jelentős bővítésére szánta el magát.

Ennek esett áldozatul a még középkori állapotában fennmaradt szentély (szószék). Müller Ede szombathelyi építész az engedélyt 1907-ben adta meg.

Ez különösen fájdalmas, mert ismerünk egy 1818. körül készült rajzot, mely éppen az épület középkori részleteit tünteti fel.

Torony, amelynek vakolat át egy belső felirat szerint renoválta 1938. VII. havában Mayer J. Sárvár.

A II. világháború után a torony javítására került sor, mivel akna belövések érték.

1978-ban külső vakolat felújítása történt meg. , Sajnos meg kell jegyezni: mindenfajta beavatkozás templomnál, középkori építmények nagyban károsodtak, nem is beszélve a templom bővítésénél eltűnt régi szószékről, mely kőből készült, illetve a régi értékes templom főoltárára.

1915-16-ban Mindszenty József hercegprímás Jákfán kezdte meg papi pályáját."

forrás: http://www.sarvarikisterseg.hu/hu/turizmus/muemlekek/oldal=8

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.