Református templom

azonosító10285
törzsszám5557
védettségMűemléki védelem
jellegÉpítmény
név jellemzőMai
eredeti kategóriaSzakrális építmény
eredeti főtípustemplom
eredeti típusref. templom
megyeVeszprém
helységSóly
címFő u.
helyrajzi szám244
település KSH kódja3601
földhivatalVeszprém Megyei és Körzeti Földhivatal
rövid leírásRef. templom, román stílusú, 13. sz. Átépítve és toronnyal bővítve barokk stílusban a 18. sz.-ban.
 szerkesztés

Állapotjelentések

2018.06.30 13:59 fehér - állapot: 3 - pont: 25Restaurátorok dolgoznak a templom szentélyében és az északi oldalon. A szentélyben kibontották a gótikus pasztofóriumot, rögzítették és konzerválták a két ablak körül lévő 16-17. századi indás-leveles reneszánsz felfestést.
Az északi falon megtalálták a nyomait egy 13. századi háromalakos freskónak, azon folyik most a munka. Ezt követően a diadalíven és a déli oldalon léfő falfestés töredékeken fognak dolgozni.
A templom külső falain nem történt változás.

2016.09.26 10:51 fehér - állapot: 1 - egyéb
Folytatom a képek további közlését, mert remélem, hogy ezek láttán csak megmozdul valami szándék a templom megmentésére.
Az előző képsor külső felvételein látszik a falkutatás nyoma, belülről ez egyenesen drámai látvány, mert a déli fal néhol lyukas, azon túl látszik a táj, a fák s az ég... :-(

2016.09.26 09:59 fehér - állapot: 1 - egyéb
Megrendítő látni, hogy néhány év alatt mennyire lepusztult Magyarország legkorábbi, ránk maradt temploma. Joggal hihetné az ember, hogy ez a templom a magyar művelődés- és művészettörténet, egyben a műemlékvédelem különös becsben tartott értéke kell legyen.
De nem... Nem fűzök hozzá semmit, a miérteket ugyanis nem tudom. Ez egy memento. Egyetlen vigasztaló információm, hogy a leszedett, és így így megmentett mennyezetkazetták az Iparművészeti és a Magyar Nemzeti Múzeumban várják a jobb sorsukat. A templomban tehát ezek - szerencséjükre - ma már nem láthatók.

2016.09.26 09:20 fehér - állapot: 1 - egyéb

Megrendítő látni, hogy néhány év alatt mennyire lepusztult Magyarország legkorábbi, ránk maradt temploma. Joggal hihetné az ember, hogy ez a templom a magyar művelődés- és művészettörténet, egyben a műemlékvédelem különös becsben tartott értéke kell legyen.
De nem... Nem fűzök hozzá semmit, a miérteket ugyanis nem tudom. Ez egy memento. Egyetlen vigasztaló információm, hogy a leszedett, és így így megmentett mennyezetkazetták az Iparművészeti és a Magyar Nemzeti Múzeumban várják a jobb sorsukat. A templomban tehát ezek - szerencséjükre - ma már nem láthatók.

2010.09.30 15:46 carmin - állapot: 4 - pont: 6Változatlan állapotban van.

2009.04.08 14:16 Patikus - állapot: 4 - pont: 2


Sajnos belül most sem tudtam megnézni, de nagyon vonzó, kedves kis templom.

2009.03.08 15:43 Patikus - állapot: 4 - pont: 5

Szép kis templom, jó állapotban.

2008.10.23 14:16 rotty - állapot: 4 - koordináta: N 47° 7,756' E 18° 1,987' - pont: 5


Jó állapotú a templom, vizesedés nyoma van a lábazaton. A déli homlokzaton falkutatás nyomai látszanak. Nagyon szép templom, legközelebb megkísérlem a bejutást, Hajo képei nagyon csábítóak!

2008.06.21 16:58 Hajo - állapot: 5 - koordináta: N 47° 7,755' E 18° 1,984' - pont: 5

Mostani időpont
Mostani időpont
Most mért pozíció
Most mért pozíció
2008.06.21
2008.06.21
2007.márc
2007.márc
2007.márc
2007.márc
2007.márc
2007.márc
2007.márc
2007.márc
2007.márc
2007.márc
2007.márc
2007.márc
2007.márc
2007.márc

Bájos kis templom.
Eredeti Román stílusa az oldalsó és szentély felőli hátsó részén látható, valamint belül. Most nem, de tavaly volt alkalmunk belülről is megtekinteni a templomot.

A képek egy része tehát 2007.márciusi (A pontosság kedvéért külön jelzem a képfeliratban a rrégebbi képeket és a készítés dátumát. Csak azért töltöm fel ezeket, hogy a belső térről is legyen fotó).

A templom a benne található felirat szerint történelmünk fontos helyszínén épült és valószínűleg maga Szent István királyunk építtette.

2007 márciusában lefényképeztem a templomban található ismertető szöveget:
Íme:

"A magyar államiság elfeledett szülőfaluja.

Valamikor a 997-es év derekán Koppány (más néven Kupa) vezér seregével ostrom alá vette Veszprém várát - Sarolt nagyasszony, Géza fejedelem özvegyének szálláshelyét. Nem kisebb volt a tét, mint az uralkodás joga. Ha Koppány feleségül tudta volna venni Saroltot, - mint a család rangidős férfitagja és Vajk (István) nevelőapja minden magyarok vezérlő fejedelme lehetett volna általa. Nem véletlen, hogy azok az erők, akik Géza végakaratának megfelelően Istvánt akarták királlyá koronázni, megindultak a vár felmentésére. Hont, Pázmán, és a vezér Vecellin (bajor/sváb?) lovagok képviselték a halott Géza végakaratát. Seregük valahol Veszprémtől keletre, Sóly térségében mérkőzött meg Koppány hadaival.
Sokak képzeletében él úgy ez az ütközet, mintha egy István vezette sereg győzött volna le egy Koppányit, pedig valójában - szinte biztos -, hogy István nem volt cselekvő részese a csatának. Későbbi l00l-es koronázása arra enged következtetni, hogy az ifjú trónörökös, nem volt még nagykorú a csata időpontjában, de ha az lett volna - véleményem szerint - akkor is kockázatos lett volna veszélynek kitenni az életét Koppány íjászainak nyílzáporában.
Vecellin lovag a mai Sóly falu közepén, egy domboktól övezett mocsaras területen rejtette el a későbbi királyt. A dombokra őrök álltak, és ha a csata vesztésre állt volna, az ingovány mellett elhaladó hadi úton lehetett volna menekíteni az ifjú fejedelmet Fehérvár és Esztergom felé.
Győztek, az ifjú uralkodó pedig kápolnát emeltetett azon a parányi szigeten, a mocsaras vidék közepén, ahol ő imádkozva várta a csata kimenetelét. A település királyi udvarnagyi rangot kapott és csak a királynak fizetett adót, de az 1009-re felépült kápolnában István király hét vármegyét adományozott Veszprém püspökének.
A legenda szerint 1181-ben III. Béla itt rendelte el az „öreg tölgyfa alatt” a kancellária írásbeliségét sőt egy szomorúbb emlék - innét indult ki a filoxéra is, hogy elpusztítsa a magyar történelmi borvidékeket egy jó időre.

Történelmi helyen állunk, elfeledett helyen, de az, hogy mi itt vagyunk magában hordozza a jövő ígéretét. István kápolnája mely a XVI. sz. végétől református – akárcsak a szomszédos Litér, Vilonya, Királyszentistván falvak templomai – még sok meglepetéssel szolgálhat az idelátogatóknak. 1775-ben készült a szószékkorona, mely ma is itt van, a hozzá tartozó festett karzatot és kazettás mennyezetet az Iparművészeti múzeum őrzi. Református eleink díszítették indázó ornamentikákkal az ablakok és a diadalív környékét, de nemrég került napvilágra a szentélyben egy több száz éve lefalazott (pastaforium) szentségtartó. Folyik a kutatás és lassan-lassan elibénk tárul tíz évszázad épített öröksége.

Persze honos e falak közt a zöldpenész is, ami a vizesedő falakban talált tápot magának, s mely elpusztítja majd a falfestéseket, ha nem sikerül megállítani és kiszárítani a falakat. A kitűnő rejtekhely, csapnivaló őrizője a falak épségének ezért épültek a hatalmas támpillérek. A mocsár mely körülölelte e helyet ugyan megszűnt, de ma egy lefolyástalan vizes terület közepében áll a templom.
Nem csak restaurálni kell, meg kell oldani a vízelvezetést ha felelős gondviselői akarunk lenni Istváni örökségünknek.
2004-ben néhai Poroszlai Ildikónak köszönhetően elkészült a helyreállítási és engedélyeztetési-kivitelezési terv, de 120.000.000 forint távolságra vagyunk attól, hogy elmondhassuk megmentettük hazánk legöregebb falusi kistemplomát.
Miért pont ezt? Miért pont itt kell elkölteni ezt a hatalmas összeget? Miért ne vigyük inkább máshová, ahol egy látogatottabb, ismertebb helyet újíthatunk fel belőle?
Mert ez a Magyar Államiság szülőfaluja (a történelem jogán) barátaim!"

Forrás: Ismertető felirat a templomban