Római katolikus plébániatemplom, volt ferences templom és várrom

titulusMagyarok Nagyasszonya
azonosító10864
törzsszám4793
védettségMűemléki védelem
jellegÉpítmény
név jellemzőMai
eredeti kategóriaSzakrális építmény
eredeti főtípustemplom
eredeti típusr.k. templom
eredeti altípusr.k. plébániatemplom
megyeZala
helységKeszthely
címFő tér
helyrajzi szám715, 717/2
település KSH kódja18421
földhivatalKeszthely Körzeti Földhivatal
rövid leírásSzabadon álló, keletelt, egyhajós, poligonális szentélyzáródású templom, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel. A templomhoz É felől kapcsolódik a rendház és a későbbi építésű gimnázium. A templom Ny-i homlokzata előtt csürlős sisakos torony, D-i oldalán poligonális, háromszintes, sátortetős lépcsőtorony. A torony Ny-i oldalán, másodlagos beépítésben rózsaablak, eredetileg a templom Ny-i homlokzatán. Alatta a bélletes kapu ívmezejét, Máriát a gyermek Jézussal ábrázoló mozaik díszíti, két oldalán címerekkel és egy-egy évszámmal: 1386, 1896. A hajó D-i oldalához csatlakozik a téglalap alaprajzú, előcsarnokos, sátortetős Szent Anna-kápolna. Bordás keresztboltozattal fedett hajó és a szentély. A hajót a szentélytől csúcsíves diadalív választja el, ívmezejében festett kronosztikonos felirat. A hajó bejárati oldalán karzat. A szentély D-i oldalán Csáktornyai Lackfi Istvánnak, a kolostor alapítójának gótikus sírköve, 1397, mellette hármas ülőfülke. A szentély É-i oldalán a sekrestye folyosójára két, gyámköves gótikus ajtó vezet. A szentély É-i oldalán gróf Festetics Kristóf epitáfiuma, 1768 (Hofstädter Kristóf). Falképek: a szentélyben freskók, 1390 után; a hajóban és kápolnában, 1904. Festett üvegablakok: 1896 (Róth Miksa). Berendezés: jellemzően 1904 után. Az 1385- ben idetelepített ferencesek kezdték meg a ma is álló templom és rendház építését 1386-1390 között. A templomot és rendházat az 1560-as években erődítették, a várfal feltárt maradványai ebből az időből származnak. A pusztulásnak indult templomot 1723-ban a visszatelepülő ferencesek helyreállították, ekkor épült a Szent Anna-kápolna is. 1878-ban épült fel a Ny-i torony (építész: Geisel Mór kanizsai építész, kivitelező Laskai Ferenc), melybe beépítették a Ny-i homlokzatról származó rózsaablakot. 1896- ban kezdték meg a templom neogótikus átalakítását (építész: Sztehlo Ottó, Schulek Frigyes irányításával). 1904-ben leégett, majd helyreállították, ekkor készült az új berendezés és belső kifestés. Helyreállítása és részleges átépítése 1986-ban fejeződött be. A szentély D-i, külső oldalán, háromnegyedkörös szentélyzáródású kápolna alapfalai és további falmaradványok találhatók, valószínűleg a 12. században épült Szent Lőrinckápolna alapfalai, melyet a 13. században hosszhajóssá alakították.
 szerkesztés

Képek a fotópályázatból

Kicsiny vagyokMagyarok NagyasszonyaAz ajtó elött

Állapotjelentések

2011.05.08 14:34 QnJ - állapot: 4 - pont: 3

a felújítás még mindig tart, nem sok változás tapasztalható kívülről....

2010.10.01 14:34 Patikus - állapot: 4 - pont: 6

Sajnos nem látszik a templomon, hogy nem régen felújításon esett át. Csak nagyon kis részét érinthette a felújítás.

2008.12.26 08:32 Fairy - állapot: 4 - koordináta: N 46° 45,871' E 17° 14,594' - pont: 1

A jelentést a felhasználó kérésére töröltük.

2008.10.05 16:04 Fairy - állapot: 4 - pont: 0

A jelentést a felhasználó kérésére töröltük.

2008.07.12 20:36 rotty - állapot: 4 - koordináta: N 46° 45,874' E 17° 14,596' - pont: 1

Még mindig felújítás alatt áll az "erődítmény". Szeretek az oldalsó park felől járni a vármaradványok között, jó, hogy legalább ennyire megmaradtak.

2008.06.19 13:18 Akka81 - állapot: 4 - koordináta: N 46° 45,868' E 17° 14,575' - pont: 5


Éppen felújítás zajlik, oldalt már bekerítettek egy részt, és felállványozták a bejáratot. Egyébként nagyon szép az épület.