Római katolikus, volt premontei prépostsági templom

azonosító11023
törzsszám6519
védettségMűemléki védelem
jellegÉpítmény
név jellemzőMai
eredeti kategóriaSzakrális építmény
eredeti főtípustemplom
eredeti típusr.k. templom
eredeti altípusr.k. szerzetesrendi templom
megyeZala
helységTürje
címSzabadság tér 20.
helyrajzi szám1
település KSH kódja12609
földhivatalZalaszentgrót Körzeti Földhivatal
rövid leírásA település központjában, dombon, szabadon álló, keletelt, háromhajós, egyenes szentélyzáródású, Ny-i toronypáros templom, a hajó felett nyeregtetővel, a szentély felett kontyolt nyeregtetővel, a hajó É-i oldalához csatlakozó Szent Anna-kápolnával, D felől a barokk rendház épületével (trsz. 6520). A templom É-i oldalán a majorság épületegyüttese (trsz. 9490). Bazilikális elrendezésű, két, nyolcszögű pillérpárral három hajóra osztott, K-en szentélynégyzettel bővített, bordás keresztboltozattal fedett templomtér, Ny-i karzattal. Falképek: D-i mellékhajóban Szent László-legenda, 1317-1318, díszítőfestések, 17. század; szentély, Szent Anna kápolna, 1761-1764 (Dorffmaister István), restaurálva, 1900 (Kunz Adolf, Krausz Gyula). Berendezés: pasztofórium egykorú kovácsoltvas ajtóval, gótikus, 1478; oltárok, szószék, keresztelő medence, Madonnaszobor, ravatali kép, 18. század; gyóntatószékek, mellékoltárok, keresztúti képek, 20. század. Orgona: 19. század eleje (Ignaz Kober?), átépítve: 19. század vége (Peppert Nándor). A prépostságot Csorna filiájaként, Türje nembeli Dénes bán alapította 1234 előtt. Tornyai a legfelső szintig, falai és boltozatai, az É-i mellékhajó és a főhajó K-i, első szakasza kivételével 13. századiak. A török idők alatt a sümegi kapitány alá tartozó végvár volt. 1703-ban az alsó-ausztriai Pernegg, majd rövid ideig a csehországi Hradiste premontrei prépostság tulajdonába került. A 18. század közepétől újra a csornai anyaegyházhoz tartozik. A 18. században a félköríves szentélyek záradékait átépítették és É felől egy mellékkápolnával bővült. 1900-ban felújították, 1920-1921-ben Ny-i homlokzatát és a tornyokat reromanizálták (építész: Lux Kálmán).
 szerkesztés

Állapotjelentések

2017.06.20 14:02 carmin - állapot: 4 - pont: 19
Változatlan állapotban van.

2011.07.25 14:30 Halász család - állapot: 4 - koordináta: N 46° 59,117' E 17° 6,296' - pont: 5


Állapota változatlan

2010.11.08 14:15 Bélosz - állapot: 3 - egyéb

Klasszikus nézet
Klasszikus nézet
Részlet
Részlet
Rózsaablak
Rózsaablak
TILOS !
TILOS !

A templom bejáratán tudatják az érkezőkkel, hogy "A templomban fényképezni TILOS!"... Aláírás, pecsét...

Kívülről az állapota: "átlagos", a környezet szintén...

_________________

2010.09.21 18:40 rlevente - állapot: 4 - egyéb

2010.október 3-án 15:00-kor az m2 csatornán:
"Az Árpád-kor templomai - Türje"

2010.04.03 16:42 QnJ - állapot: 4 - pont: 2


(a gps fotó a mellette lévő kolostor épületnél készült)

"A Türje nemzetség alapította a premontreiek számára a monostort 1230 körül. A kora gótikus háromhajós, három boltszakaszos épületet félköríves szentélyek zárták, az oldalhajók rövidebbek voltak. A 18. században ezeket egyenes záródásúvá alakították, a hajót barokk stílusú boltozattal fedték. A kissé megemelt szentély egyetlen csúcsíves keresztboltozata viszont eredeti formájában látható, ugyanígy megmaradtak a nyolcszögű faragott fejezetű pillérek, a déli mellékhajó falában található 1478-as kő szentségház, és az ugyanekkori kovácsoltvas ajtó.

A tégla épület homlokzatát két saroktorony fogja közre a nemzetségi monostoroknak megfelelően, ezeken négy-négy fiatorony. Sisakjukat Lux Kálmán emeltette az 1920-21. évi renoválás alkalmával. A barokk főkapu felett rózsaablak bocsátja be a fényt a négyszögű pilléreken nyugvó kórusra.

Az Angyali üdvözletet ábrázoló főoltárképet és a mellette levő két üvegablakon ábrázolt főpapot egy felirat szerint Dorffmeister István készítette 1763-ban. Ugyancsak rá gondolhatunk az északi mellékhajóhoz a 18. században csatolt Szent Anna-kápolna freskóinak ismeretlen alkotóját kutatva. Itt az Anna-freskó fölött a kupolás mennyezeten a Hit, Remény, Szeretet allegorikus alakjai és az evangélisták szerepelnek. A szentély boltozatára Jézus születéséből és gyermekségéből vett jeleneteket Dorffmeister.

A 13. század második felét követően, a 14. században Magyarország a közép-európai gótikus művészet egyik európai központjává fejlődik, ha nem is a francia katedrális gótika nagy templomaihoz hasonló alkotások, hanem inkább várak, paloták, kastélyok építésével, és néhány kisebb méretű remekmívű gótikus tér sajátos értéke révén. E késő középkori - a franciához képest ugyan megkésett - gótikus kultúra egész Kárpát-medencét átható jellegét mi sem bizonyítja jobban, minthogy a magyar építőtechnikának ekkori alkotásai jórészt az ország mai területén kívül esnek. A gyulafehérvári és a kassai székesegyház vagy a lőcsei Szent Jakab-plébániatemplom (utóbbi különösen nagyszerű szárnyas oltárai miatt), illetve a garamszentbenedeki bencés apátsági templom, a kolozsvári Szent Mihály-templom, a szász építővilágot reprezentáló szászsebesi plébániatemplom, a brassói "Fekete-templom", a gótika e legkeletibb emléke vagy a csütörtökhelyi Zápolya-kápolna kisméretű téri remekműve a késő gótikának abban a középeurópai vonulatában foglalnak helyet, ahol a kialakult funkciók és az ebből kiérett szerkezet- és tértípusok jól érzékelhető internacionalitása a hasonló szintre érett országok társadalmának és technikájának azonos szintű fejlettségét bizonyítja. A budai középkori királyi vár és a diósgyőri vár mellett Zólyom vára, a visegrádi királyi palota, melynek kútháza gótikus művészetünk egyik szép emléke, vagy a siklósi vár kápolnája e gótika és késő gótika jelentős művei."

forrás: http://www.scitech.mtesz.hu/07vamossy/technikatorteneti_kalauz_3.htm

2010.01.01 12:34 tomki - állapot: 4 - pont: 2változatlan

2009.07.29 17:33 eperdzsem - állapot: 4 - koordináta: N 46° 59,114' E 17° 6,295' - pont: 2Állapota változatlan.

2009.04.05 10:48 fa-peti - állapot: 4 - pont: 2

A homlokzata rendben, viszont hátul, ami magánterületen van arról nagyon erőteljesen hullik a vakolat.

2009.04.04 12:34 Hajo - állapot: 4 - koordináta: N 46° 59,115' E 17° 6,288' - pont: 2
Szép állapotban van. Elég sok felmérése volt már, de belső téri fotók még nem készültek. Bemenni mi sem tudtuk, de a zárt rácson át készítettem pér fotót.

2009.03.29 11:25 Vucsi - állapot: 4 - pont: 5


Állapota nem változott.

2008.12.26 12:36 Fairy - állapot: 4 - koordináta: N 46° 59,114' E 17° 6,293' - pont: 1

A jelentést a felhasználó kérésére töröltük.

2008.12.03 11:47 tomki - állapot: 4 - pont: 1


változatlan

2008.11.01 08:55 Vucsi - állapot: 4 - pont: 5

Állapota nem változott.

2008.07.28 19:40 3D - állapot: 4 - koordináta: N 46° 59,115' E 17° 6,285' - pont: 1
Csak kívülről láttuk, alapvetően nem tűnik rossz állapotúnak, de bizonyos helyeken a téglafalra és a vakolt, festett részekre is ráférne a felújítás.

2008.07.13 10:12 Vucsi - állapot: 4 - koordináta: N 46° 59,114' E 17° 6,294' - pont: 5


A festett részek kopnak, a templom mögötti rész rendezetlen.