Iskola (Vaszary János Általános Iskola)

azonosító6457
törzsszám2389
védettségMűemléki védelem
jellegÉpítmény
név jellemzőMai
eredeti kategóriaKözépület
eredeti főtípusoktatási és gyermekintézmény
eredeti típusáltalános iskola
jelenlegi kategóriaKözépület
jelenlegi főtípusoktatási és gyermekintézmény
jelenlegi típusáltalános iskola
megyeKomárom-Esztergom
helységTata
címOrszággyűlés tér 4.
Agostyáni út sarok
Somogyi Béla utca 3.
Agostyáni utca 4.
helyrajzi szám3074, 3075
település KSH kódja20127
földhivatalTata Körzeti Földhivatal
állapot
rövid leírásAz Országgyűlés tér, Agostyáni u., Somogyi Béla u. által határolt telkeken, zártsorú beépítésben álló, különböző építési idejű, egyemeletes, U alaprajzú épületegyüttes. Legkorábbi része az Agostyáni u. 4. alatt álló egykori kaszárnya, téglalap alaprajzú, egyemeletes, nyeregtetős épület. Udvari homlokzatának földszintjét félköríves árkádok alkotják, homlokzatának középtengelyében, a nyolcszög három oldalával záródó lépcsőházi rizalit található. Kéttraktusos és oldalfolyosós elrendezésű, egy helyiség csehsüveg boltozatú, a többi tér részben poroszsüveggel, részben síkmennyezettel fedett. Épült a 18. század végén. Ehhez csatlakozik az U alaprajzú, egyemeletes, nyeregtetős iskola, amely lépcsős oromzatokkal leárt oldal- és középrizalitokkal tagolt. Épült 1904-ben. 1996-ban tornateremmel bővítették a Somogyi Béla u.-i szárnyat.
külső leírásAz Országgyűlés tér, az Agostyáni utca, valamint a Somogyi Béla utca által határolt telke(ke)n több, különböző építési idejű, zártsorú beépítésű épületből létrejött iskola-komplexum.
Az épület alján - felül párkánnyal lezárt - lábazat fut körbe.
Országgyűlés téri főhomlokzata egy emeletes, téglaburkolatú, melyet a földszinten vízszintes, vakolt sávok díszítenek. Tengelyeinek száma a földszinten és az emeleten azonos. A földszinten (balról jobbra) előbb három tagozott szalagkeretelésű, állótéglány alakú, összetett ablak következik. Alattuk tagozott könyöklőpárkány. Tőlük jobbra pilaszterek által közrefogott, egyenes záródású bejárati kapu, majd egy középen oszloppal elválasztott, a korábban leírtnak megfelelő keretelésű ikerablak következik. A következő három tengely egy középrizalitban foglal helyet, ezek szintén középen oszloppal osztott ikerablakok. A rizalit jobb oldalán öt tengely következik, melyekből az első megfelel a korábban leírt osztott, a további négy pedig az első három tengelyben megfigyelt ablakoknak.
Az emeletet a földszinttől összetett osztópárkány választja el. Az emelet nyílásai megegyeznek az alsó szint nyílásaival, azzal a különbséggel, hogy felettük erőteljes kiülésű, egyenes szemöldökpárkány figyelhető meg, kivéve a balról számított 4. és a középrizalittól jobbra eső 2. tengelyt, melyek az emeleten ok, valamint a középrizalit középső ablakát, mely fölött háromszögű oromzat figyelhető meg. A homlokzatot teljes zárópárkány zárja, mely az utóbb leírt három nyílás felett megszakad. E nyílások felett lépcsőzetesen visszaugró tetőoromzat emelkedik, közülük a középső felső részén voluták közé foglalt koronás magyar címer figyelhető meg.
A historizáló épület Agostyáni utcai homlokzatszakasza nyílásainak keretelése, valamint a homlokzat burkolása megegyezik az Országgyűlés téri nyílásoknál már leírtaknak, tehát a nyílások kereteltek, tagolt könyöklővel, valamint - az emeleten - szemöldökpárkánnyal ellátottak, a homlokzat téglaburkolatú, melyet a földszinten vízszintes, vakolt sávok díszítenek. A homlokzatszakasz első és utolsó két nyílása - mind a földszinten, mind az emeleten - egy kis kiülésű sarokrizalitban foglal helyet, az emelet ablakai fölött a korábban már megfigyelt lépcsőzetesen visszaugró tetőoromzat emelkedik. A földszinti első két ablak között emléktáblát helyeztek el. A sarokrizalittól jobbra mindkét szinten 4-4 ablaktengely látható. A földszinti 7. tengely egy félköríves záródású kapu, mely az udvarba vezet. Felette félkörívű oromzattal ellátott ablak, mely felett - a már ismert - lépcsőzetesen visszaugró tetőoromzat emelkedik. A 8-11. tengelyek a korábbiakkal megegyező ablakok, majd a már ismertetett sarokrizalit zárja az 1904-ben épült épületet, melyhez az egykori kaszárnya 18. sz. végi, egyemeletes, téglány alaprajzú, nyeregtetős épülete csatlakozik.
Utóbbi utcai homlokzatát függőlegesen lizénák és rizalitok, vízszintesen pedig az emeletet a földszinttől elválasztó övpárkány, felül főpárkány tagolja.
A homlokzat alján vörösmészkő lábazat fut végig. A nyílások keretelés nélküliek, téglány alakúak. A bal oldali pilasztert mind az emeleten, mind a földszinten 3-3 ablak követi. Ettől jobbra egy-egy ablaktengelyes, kis kiülésű rizalit következik, majd - a következő szakaszban a földszinten kettő, az emeleten pedig négy ablak. Tőlük jobbra egy újabb pilaszter, majd a földszinten két, az emeleten három ablak látható. Egy-egy ablaktengelyes rizalitot követően újabb két ablaktengely, egy pilaszter, újabb három ablaktengely, rizalit egy tengellyel, ismét három tengely - közülük a középső a földszinten kapu - következik. A homlokzatot pilaszter zárja.
A Somogyi Béla utcai homlokzat díszítése, valamint az ablakok formája, mérete és keretelése megegyezik a többi historizáló homlokzaton megfigyelttel, azzal a különbséggel hogy tégla helyett a földszinten vakolt mezőket találunk, valamint, hogy Jobbról balra előbb egy három ablaktengelyes sarokrizatlit következik, melynek 1. és 2. földszinti ablaka vakablak. Balra tovább haladva 6-6 ablaktengely következik, majd egy három tengelyes sarokrizalit zárja a historizáló szakaszt, földszinti középső tengelyében egyenes záródású, pilaszterek által közrefogott ajtóval. A két sarokrizalit fölött a többi oldalon már megfigyelt tetőoromzat látható. A modern szárny földszintjén nem nyílik ablak, csupán a historizáló szakaszt jellemző vakolatdíszítések jelennek meg, az emeleten 10, nagy méretű, félköríves ablak nyílik.
Az Országgyűlés téri szárny udvari homlokzata nagy méretű ablakokkal tagolt. Mind a földszinten, mind az attól erősen tagolt övpárkánnyal elválasztott emeleten - hat-hat ablaktengely figyelhető meg, melyek félköríves záródásúak, fehér szalagkereteléssel ellátottak.
Az Agostyáni utcai barokk szárny földszintjén árkádos folyosó húzódik. Az árkádok kosárívesek, falazott mellvéddel. A folyosó két szélén egy-egy nagy méretű, szintén kosáríves kijárati nyílás figyelhető meg. Az emeleti részen 11 ablaktengely látható, melyből az utolsó három nagy méretű, modern nyílás, a többi állótéglány alakú, keresztosztós ablak.
A Somogyi Béla u-i udvari homlokzat első szakaszának nyílásai megegyeznek az előbb ismertetettekkel, itt négy tengely figyelhető meg, de közülük a földszinti első egy ajtó. Ettől jobbra egy fa átjáró vezet az 1996-ban épült, a tornatermet magába foglaló új szárnyba, mely építészeti megoldásaival a historizáló épület elemeit idézi. Emeletei ablakai a korábban leírt ablakokat ismétlik, földszinti nyílásai viszont - faltükörben elhelyezett - kis, fekvőtéglány alakú ablakok.
 szerkesztés

Állapotjelentések

2009.07.04 19:27 QnJ - állapot: 5 - pont: 2

változatlan állapot

2009.04.10 10:56 fa-peti - állapot: 5 - pont: 2

Az épület kifogástalan állapotú.

2008.12.12 11:08 QnJ - állapot: 5 - koordináta: N 47° 39,124' E 18° 19,498' - pont: 5

változatlan állapot

2008.07.07 09:49 fa-peti - állapot: 5 - koordináta: N 47° 39,116' E 18° 19,507' - pont: 5

Iskola I.
Iskola I.
Iskola II.
Iskola II.
Iskola III.
Iskola III.
Kordináták
Kordináták
Időpont
Időpont

Kifogástalan állapotú épület, iskola.