Dessewffy-Bánffy-kúria

azonosító6849
törzsszám5433
védettségMűemléki védelem
jellegÉpítmény
név jellemzőMai
eredeti kategóriaLakóépület
eredeti főtípuskúria
megyeNógrád
helységVanyarc
címHunyadi u. 1.
helyrajzi szám208
település KSH kódja30915
földhivatalPásztó Körzeti Földhivatal
állapot
rövid leírásEmelkedőn, szabadon álló, U alaprajzú épület, kontytetővel. A terep adottságai miatt az U szárai magasföldszintesek, az összekötő középső szárny földszintes. Az U szárai között terasz. A középső szárny D-i és É-i homlokzatán rizalit. A belső teraszról nyíló bejáratai fölött újabb védőtető. Az alsó szint bejáratai a szárak véghomlokzatain nyílnak. A Ny-i szemöldökén felirat: Alexander Ilgo de Drasrotz, 1763. Egytraktusos, csehsüveg boltozatos folyosóval, csehsüveg- és teknőboltozatos, valamint síkmennyezetes helyiségekkel. Sok helyen barokk nyílászárók. Draskovics Ilgó Sándor építtette 1763-ban. Az 1800-as évektől a Dessewffy család tulajdonába került. Az 1870-es években átépítették és bővítettek U alakúra. Bal oldali oldalszárnya rövidebb volt, csak 1967-ben építették ki jelenlegi hosszúságára.
külső leírásTelepülés középpontjában, utca vonalánál beljebb, azzal párhuzamosan U alakú alaprajzú, földszintes, szabadon álló, barokk kastélyépület, szárnyai között emelet, utólagos terasszal.
A talaj lejtése miatt a szárnyak szinte kétszintesek, az alsó részén szuterén, ill. pincehelység, míg a szárnyakat összekötő, középső rész földszintes. Az épületen palával fedett kontyolt nyeregtető.
Az előre ugró szárnyak homlokzata (déli) mind az alsó mind a felső szinten 1 tengelyes, a nyugati szárnyon az alsó része tulajdonképpen az alsó rész mind a két esetben lábazat, egyszárnyú téglalap alakú bejárat, felette a sarkokon páros falpillérek között, enyhe kiülésű faltükörben téglalap alakú osztott ablak finoman sávozott szalagkeretben. Ablak felett finoman indul majd ívelt szemöldök. Tagolt főpárkány fut körbe. A K-i szárny déli homlokzata hasonló elrendezésű, itt enyhén ívelt (szemöldökgyámos) kétszárnyú, szalagkeretes, záróköves pincelejárat a lábazatban, felette hasonlóan tagolt homlokzaton téglalap alakú ablak a már leírt szemöldökkel.
11 lépcső vezet az emelt teraszra, az oldalszárnyak helységeibe innen lehet bejutni a szárnyak keleti ill. nyugati homlokzatán 1-1 téglalap alakú egyszárnyú ajtó nagyon csúnyafából épült palával fedett előtetővel.
Az összekötő szárny déli homlokzata 4 tengelyes, nyugatról a 2. Tengelyben kétszárnyú téglalap alakú főbejárat a már fent leírt előtetővel. A többi tengelyben téglalap alakú osztott ablakok szalagkerettel. Nyugatról az utolsó tengely előtt felváltás, a homlokzatnak ez az utolsó szakaszra hátrább ugrik. A főbejárat 2 oldalán elhelyezett ablakok felett a már leírt ívelt szemöldök, a 4. Tengelyben nem ívelt, hanem törtvonalú szemöldök A homlokzatot ugyanúgy falpillérek tagolják és az ablakok enyhe kiülésű faltükörben helyezkednek el.
Keleti homlokzat 3 tengelyes, alul a lábazatban 3 pinceablak, felettük téglalap alakú osztott ablakok törtvonalú szemöldökkel.
Sarkokon páros falpillérek, ablakok kiülő faltükörben.
Északi homlokzat 2 tengelyes, keletről a 2. És 3. Tengely enyhe kiülésű rizalitban. Mindegyik tengelyben téglalap alakú osztott ablakok. A rizalitban lévő ablakok szemöldöke ívelt, a többi törtvonalú.
A homlokzat és rizalit szélein páros falpillérek, ill. a rizalit ablakai között L falpillér.
Nyugati homlokzaton a lábazatban 2 nagyobb téglalap alakú ablak, jelzi, hogy nem pincének használják ezt a részt. A lábazat felett eltérő tengelykiosztásban 3 téglalap alakú, osztott ablak, délről az 1. Szemöldök nélküli, a másik 2 ill. törtvonalú szemöldökkel. A sarkokon páratlan, az ablakok között páros falpillérek, ill. lizénák. Az ablakok már megszokott kiülő faltükörben.
állapot leírásaNémi vizesedés.
 szerkesztés

Állapotjelentések

2011.12.28 10:47 carmin - állapot: 5 - pont: 11
Változatlan állapotban van.

2010.11.26 15:34 carmin - állapot: 5 - pont: 12

Szép állapotban van.

2009.09.20 11:29 zsalaber - állapot: 5 - koordináta: N 47° 49,592' E 19° 27,205' - pont: 13


Tudomásunk szerint könyvtár működik benne. Felújított állapotban van.
EGYÉB:
"Dessewffy Imre az 1800-as évek elején költözött Nógrádba. Nagykökényesen emeltetett kúriát magának. Fiai közül Jób Nagykökényesen élt és 1847-ben Nógrád vármegye országgyűlési követe volt, Ottó Vanyarcon volt birtokos, aki 1839-1846-ig Nógrád vármegye jegyzője, később alispánja lett.
A család vanyarci lakhelyét 1763-ban építtette a pince kőkeretes bejárati kapuja felett található felirat szerint Draskótzi Ilgo Sándor: AEDIFICAVIT ALEXANDER ILGO DE ORASKOTZ 1763.
Az U-alakúra tervezett földszintes épületett az 1870-es években átépítették. Utolsó tulajdonosa Dessewffy Dezső, aki a vanyarci ev. egyház örökös tiszteletbeli főfelügyelője volt. A Dessewffy család vanyarci ága vérszerinti rokonságban állt Dessewffy Arisztid aradi vértanúval. Az ő és vértanú társai tiszteletére és emlékére a család híres szőlőskertjében 13 gesztenyefát ültetett."

"Az épületet 1763-ban emelték, barokk stílusban, majd 1870 körül jelentős átalakításon esett át. (Genthon, 1954) Az U alakú épület a település egy kis meredek utcájában található, családi. Állapota megfelelő, bár a kastélykert túl nagy része aszfaltozott. "

"A község a 19. században a Dessewffyek, Veres Pál és Veres Pálné Beniczky Hermin révén került be a megye és az ország kulturális és politikai vérkeringésébe. Veres Pálné Beniczky Hermin a 19. sz. közepén országosan is ismertté tette a Beniczky-kúriát kép
A Veres család jó barátságban volt Madách Imrével, aki barátjával Szontágh Pállal gyakran ellátogatott Vanyarcra. Mikszáth Kálmán, a nagy palóc író szintén többször volt vendége a Veres családnak.

Az iskola Veres Pálné nevét viseli, akinek bronz domborműve 1902. szeptember 22-től látható a templom előterében. A Veres család sírja a temetőben, a Dessewffyek sírhelyei a templomkertben találhatók."

Forrás: Vanyarc története

2008.08.16 16:49 innoxum - állapot: 5 - koordináta: N 47° 49,590' E 19° 27,205' - pont: 5
Jó gondozott, állapotban, jelenleg iskolának használják ezért átépítések láthatók