A műemlékem.hu játék leírása:

Általános szabályzat:

 • A Játékban csak regisztrált játékos vehet részt. A geocaching.hu-n érvényes felhasználói név és jelszó a műemlékem.hu-n is automatikusan használható, az új Játékosnak azonban a Játék megkezdése előtt regisztrálnia kell magát a bejelentkezés menüpont alatt.
 • A Játék alapja a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által a műemlékem.hu rendelkezésére bocsátott hivatalos műemléki lista (kicsit több mint 11 ezer védett objektum) valamint a helyi védettségek (nem teljes) listája. Ezek címmel, helyrajzi adatokkal együtt letölthetőek az oldalról. A műemléki védelmek fajtáiról bővebben itt adunk áttekintést.
 • A cél, hogy a Játékos minél több műemléket keressen fel személyesen. Ottjártakor a gps-szel beméri a cél koordinátáit (lehetőleg minél pontosabban), majd logjában ezt feltölti a honlapra. Amennyiben nagyobb épületről van szó (az esetek jó részében), a főbejárathoz legközelebbi, még mérhető pont számít találatnak. Amennyiben a műemlék magánterületen áll, azt csak a tulajdonos hozzájárulásával szabad megközelíteni — vagyis a Játékos elfogadja, hogy tiszteletben tartja és a Játékra való hivatkozással nem szegi meg a hatályos törvényeket, jogszabályokat. Azok ismeretének hiánya nem mentesíti a Játékost a következmények alól.
 • A műemlék felkeresésének igazolásaként a Játékos saját fotókat köteles feltölteni az oldalra. A feltöltendő fotók száma 3-40 darab lehet, összesen 2 MB méretben. Legalább egy fotón legyen rajta a műemlék teljes egészében (tehát nem csak részletek). A másik képnek szintén a műemléket kell bemutatnia. Egy fotón látszódnia kell a gps kijelzőjének is, az adott koordinátákkal és az időponttal, olvashatóan, a fotó hátterében pedig egyértelműen felismerhetően kell látszania a műemléknek, vagy annak egy részletének. Amennyiben egyszerre a gps kijelzője nem jeleníti meg valamennyi adatot, úgy legalább 4 képet kell készíteni, hiszen az objektumról minimálisan 2 fotót várunk. Néhány gyakran használt gps-típushoz külön oldalon adunk részletes útmutatást. A találatok jóváhagyása utólag történik, az érvényes fényképek nélküli logokat automatikusan törli a moderátor. Ha az adott képernyő tartalma a helyszínen befolyásolható vagy szerkeszthető, vagy felmerül a fénykép módosításának gyanúja, akkor a moderátor dönti el, hogy elfogadja-e érvényesnek. Az igazoló fotókat jelentés szöveges részének beküldésétől számított 72 órán belül kell feltölteni, ez idő alatt a jelentés adatai is módosíthatók (a dátum/idő kivételével). A 72 óránál régebbi logokat a rendszer törölheti, ha nincsenek hozzájuk érvényes fotók feltöltve. Ha a játékos elkezd, de nem fejez be egy jelentést (nem tölt fel érvényes fotókat, nem ír szöveges jelentést), az adott logpontszáma ellentétes előjelű lesz, vagyis az összpontszám számításánál levonódik.
 • Érvényes fénykép: olyan fotó, amely részletgazdag és nagyítható. Nem minősül fotónak az a kis méretben feltöltött kép, amelyen nem vehetők ki az adott objektum részletei.
 • 30 napnál régebben készített jelentés nem tölthető fel a portálra.
 • A Játékos a logoláskor köteles megítélni a védett emlék állapotát. A megítélés szempontjairól külön ajánló szól — ajánlott olvasmány, hogy egységes legyen a pontozási rendszer. A pontozási szabálytól rendszeresen eltérő játékosokat a moderátor pontlevonással büntetheti, vagy kizárhatja a játékból. Szintén élhet a moderátor a pontlevonás, felfüggesztés, és kizárás eszközével, ha a játékos módszeresen általános szabályokat, illetve etikai elveket sért.
 • A Játékosnak az adott műemlékről szöveges tájékoztatót kell feltöltenie. Ez szólhat helyszíni személyes, az objektumhoz kötődő élményeiről, a műemlék állapotáról, s lehet tájékoztató is a műemlék múltjáról. Ez utóbbi esetben a Játékos azonban köteles a szerzői és egyéb jogokat tiszteletben tartani, a forrást megjelölni, szükség esetén annak engedélyét kérni. A Játékos által megjelenített szöveges anyagért a műemlékem.hu nem vállal felelősséget, a moderátor azokat el is távolíthatja.
 • Érvényes szöveges értékelés: legalább egy teljes mondat az objektum jelenlegi állapotáról, vagy történetéről, vagy a felkeresés objektumhoz kötődő részleteiről. Nem minősül érvényes értékelésnek a „.”, „jó állapot”, „szép épület” szintű bejegyzés.
 • Valamennyi játékosnak lehetősége van arra, hogy éves fordulónként egyszer (egy esetben) vis majorra hivatkozva pontveszteség nélkül, a 72 óra letelte után is feltölthesse a képeket egy adott napon született (készített jelentéseihez). Ezen igényét a fórumban kell jeleznie. A vis major jelzésére a lehetőség a 72 órás korlát letelte után egy héten (168 óra) át él, ezután a képek feltöltése, a pontok rendezése nem lehetséges.

Pontozási rendszer — második évad:

 • A bejelentések az adatbázisba illesztéskor pontszámot kapnak attól függően, hogy előzőleg volt-e megtalálása a műemléknek, illetve az milyen régen volt. Azok az előző bejelentések, amelyek 0 pontosak (pl. az adminisztrátor hibás találat miatt vagy egyéb okból érvénytelenítette), nem számítanak előzményként.
 • Egy-egy műemlékről korlátlan számban születhetnek érvényes jelentések, vagyis egy adott objektumot egy napon belül korlátlan számú játékos kereshet fel, azonban nem csatolhatják a jelentéseikhez ugyanazokat a fotókat. Amennyiben ugyanazt a képet töltötték fel két jelentéshez, mindkettő pontértékét levonjuk az összpontszámból. Ugyanaz a játékos az adott műemlékről csak harminc naponta készíthet érvényes állapotjelentést (kivéve, ha a műemlék állapotában hirtelen, váratlan változás (rosszabbodás) következett be. A saját jelentésekre vonatkozó harminc napos időszak számításánál csak a forduló kezdete (2009. április 1.) utáni jelentések számítanak.
 • A műemlékek felmérésénél a naptári napot tekintjük időpontnak: vagyis minden felmérő, aki az adott napon kereste fel a műemléket, azonos (a napnak megfelelő) pontot kap. A műemlék azonban mások által már az ezt követő napon is érvényesen felmérhető.
 • Ha a műemlékhez még nem volt érvényes előző megtalálás (szűz), a bejelentés 2 pontot ér. A már felmért műemlékek esetében a bejelentés 1 pontot ér.
 • A pontértékeket két tényező: az adott településen lévő védett (országos és helyi védelem) műemlékek száma, illetve az utolsó felméréstől eltelt idő befolyásolja.
 • Ha az adott településen egy műemlék található, a szorzó 5
  Két műemlék esetén a szorzó 3
  Három műemlék esetén a szorzó 2,5
  Négy műemlék esetén a szorzó 2
  Öt műemlék esetén a szorzó 1,7
  Hat műemlék esetén a szorzó 1,5
  Hét műemlék esetén a szorzó 1,4
  Nyolc műemlék esetén a szorzó 1,3
  Kilenc műemlék esetén a szorzó 1,2
  Tíz műemlék esetén a szorzó 1,1
 • Azokon a településeken, ahol tíznél több műemlék található, a szorzó 1, vagyis nem változtatja meg az aktuális pontértéket.
 • A már felmért műemlékek pontértéke lineáris csúszó felértékeléssel lesz egyre magasabb, egészen a következő érvényes állapotjelentésig (az ezt követő naptári napon a pontérték ismét az eredeti értékre áll be). A szorzó 1-től indul és 120 naponta emelkedik 1-el, vagyis egy 120 napja felmért, egyébként 1 pontos műemlék 2, a legutóbbi felmérést követő 240. napon 3 pontot ér, és így tovább. A pontérték növekedése azonban nem ugrásszerű, hanem minden eltelt nappal gyarapszik.
 • Az alap pontértéket befolyásoló két tényező (műemléksűrűség, illetve eltelt idő) egyszerre érvényesül, az alap pontszámot (1 vagy 5) mindkét szorzóval megszorozzuk. A jelentések pontszámát ezred pontossággal tároljuk.
 • Az adminisztrátor indokolt esetben módosíthatja a megtalálások adatait, így pontértékét is, például ha a GPS-en látható dátum és idő nem egyezik a bejelentett időponttal, és ha ez kihat a pontszámra, akkor azt is módosíthatja. Szintén átrendeződhetnek a pontszámok, ha egy előző megtalálásról kiderül, hogy nem az adott műemléket találta meg. Indokolt esetben méltányossági szempontok figyelembe vehetők.
 • Ha egy műemléket korábban már felmért egy játékos, vagyis már ismertek a koordinátái, az ismételt állapotjelentéshez nem szükséges GPS-képernyőt ábrázoló fotó. A játékosnak ekkor a bejelentkező oldalról letölthető, papírra kinyomtatott, vagy felírt, vagy elektronikus eszköz kijelzőjén (pl. mobiltelefon) jól láthatóan feltüntetett napi kódot kell lefényképeznie a műemlék előtt.
 • Az adott naptári hónapban legalább 10 érvényes állapotjelentést feltöltő játékosok 20 kreditpontot kapnak, amelyekkel a hónap általuk legjobbnak tartott állapotjelentéseit díjazhatják. A jelentés minőségén van a hangsúly: a legjobb fotó, vagy szöveganyag, megjelenített háttérinformációk szerint kell a pontokat odaítélniük. A 20 kreditpont egyenként osztható ki, vagyis egy játékos egy jelentésre csak egy kreditpontot adhat. A játékos nem adhat kreditpontot a saját jelentéseire. A kreditpontok odaítélésére az adott naptári hónapot követő hónap első hetében (1-jétől 7-ig) kerülhet sor. Ha a játékos nem osztja ki a kreditpontjait, azok elvesznek, nem vihetők át a következő hónapra. A moderátor fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben az odaítélt kreditpontokat törölhesse.
 • A Játékosnak lehetősége van rá, hogy 250 megszerzett pont után (majd ezt követően 250 pontonként) egy építetett örökségi elemet műemléki védelemre javasoljon. A sikeres védés érdekében ajánlott, hogy javaslatát az épület értékét bemutató fotó- illetve szöveges anyaggal támassza alá. A javaslatokról a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal dönt, s ha azt támogathatónak tartja, benyújtja védésre az illetékes szakminiszterhez.
 • A Játékos hozzájárul, hogy az általa feltöltött adatokat a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a műemlék védelmében felhasználhassa. Így ha a védett érték a logok alapján veszélybe került, hatóságként intézkedhet. A Játékos által elkészített fotó- illetve szöveganyag más tekintetben a Játékos elidegeníthetetlen tulajdona marad.

A második évad menete, fordulók:

 • A műemlékem.hu második évadja 2010. április 1-jéig tart (az utolsó bejelentés március 31-én éjfélkor érkezhet be). Az ekkor győztes játékosok a 2009. április 17-i Műemléki Világnapon erre az alkalomra alapított díjat vehetnek át a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökétől.
 • Egyelőre két kategóriát hirdetünk meg: országos (összesített) verseny és megyei bajnokság. A nagy versenyen belül részfordulókat is kiírunk. Ezek zárási időpontjait a későbbiekben hirdetjük meg.
 • A műemlékem.hu szervezői fenntartják a jogot, hogy a fenti fordulókat új kategóriákkal bővítsék menet közben. Ez természetesen a „nagy” pontszerzést nem érintheti hátrányosan, csupán új nyeremények jelenhetnek meg.

» leírás a műemléki védettségek fajtáiról
» segítség a gps-es fényképek elkészítéséhez
» útmutató a műemlékek állapotának megítéléséhez