Megújulásunk támogatója:  

Volt ferences kolostor

Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 45° 50,343'
Hosszúság (lon):
E 23° 11,972'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Templom és kolostor, rendház
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 3
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
str. Luminii utca 3. A város központjában, a vártól ÉK-re, parktól kürülvéve
Egyéb adat:
A gyermekvédelmi központ életéről, híreiről ezen a honlapon tájékozódhatunk: http://www.devaigyerekek.hu/news/category_17.html valamint: http://www.magnificat.ro/portal/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=51&Itemid=238
Rövid leírás:
Az Árpád-kori eredetű városról az első írott adatok a 13. századból maradtak fenn. Korábbi, feltehetőleg magyar lakossága helyére a 12. század második felében jelenős szász telepescsoport érkezett. Az erdélyi szászok kiváltságait rögzítő Andreanum e települések közé sorolta a várost is. Az itt tevékenykedő számos kézműves és kereskedő jóvoltából Szászváros rohamos városi fejlődésnek indult, a környék egyik gazdasági és igazgatási központjává vált. A domináns szász lakosság mellett jelentős pozíciója volt a településen a magyarságnak, melyet jelez, hogy a 15. századtól a város legfontosabb tisztségeit a német és a magyar közösség tagjai egymást felváltva tölthették be.

A település jelentőségét mutatja, hogy már 1239-ben ferences szerzetesek itteni megtelepedéséről olvashatunk, akik a 14. század elején már iskolát is fenntartottak. Egy időre az erdélyi ferences rendtartományt is innen irányították.

A délről és nyugatról egyre többször támadó törököktől sokat szenvedett városban a 16. században gyors sikert arattak a protestáns tanok. Mindhárom nagy felekezet, a lutheránus, a református és az unitárius is létrehozta a maga szászvárosi gyülekezetét, magas szintű protestáns kultúra és oktatás fejlődött ki, így a római katolikusok – köztük a ferencesek is – egy időre kiszorultak a településről. A 14. században épült ferences templom az unitáriusok kezébe került, majd 1661 után romossá vált, így nem használták.

A ferences közösség csak 1725-ben tért vissza Szászvárosba, ahol öt év múlva visszaállították a plébániát is. Először egy oratóriumot építettek meg, majd 1749-ben az egykori templom helyén újat emeltek. Ezt 1880-ban egy nagy méretű hajóval bővítették, így nyerte el mai képét.

Az épületegyüttes északi szárnyát képezi a keletelt templom, melynek nyugati homlokzata előtt kettős gúlasisakú torony áll. Hajója fiókos donga boltozatú, belső hosszfalait falpillérek tagolják, megvilágítását félkörös záródású ablakok szolgálják. Nyugati végében fából készült orgonakarzat áll, melynek földszinti részét a hajótértől beüvegezett fallal választották el, így a karzatalj bejárati szélfogót képez. A templom szentélye a nyolcszög három oldalával záródik. Déli oldalához épült a barokk, egy emeletes, cseréppel fedett kolostorszárny. A megszokott kolostornégyszögnek csak a keleti és déli szárnya épült ki, nyugaton az udvart csak földszintes kerítésfal zárja be. A kolostor udvari homlokzatán fa oszlopokon és fali konzolokon nyugvó, udvari lépcsővel megközelíthető, nyitott, fedett folyosó fut végig, amelyről az emeleti helyiségek érhetőek el.

A templom mellett 1739-ben ferences iskola is létrejött.

A kommunista diktatúra alatt a rendház tönkrement, a szerzetesi közösségeket az egész országban erőszakkal megszüntették. Miután a szászvárosi ferenceseknek el kellett távozniuk kolostorukból, az épületet több, mint száz erdélyi szerzetes nőnek kényszerlakhelyül jelölték ki.

Az 1989-es fordulat után itt működött az Erdélyi Ferences Provinciális Rendtartomány székhelye, és itt tartózkodtak a ferencrend jelöltjei is, egészen 1997 őszéig. A ferences tulajdonban lévő kolostor megüresedett épületét az Erdélyi Ferences Rendtartomány 1999-ben átengedte a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak, akik ugyanezen évben létrehozták a Szent Erzsébet Gyermekvédelmi Központot. Az intézmény célja a bajba jutott, szociálisan rászoruló gyermekek segítése, felkarolása, nevelése. Az épület ma kb. 80 óvodás és iskolás korú, bentlakó, illetve napközis gyermek otthona, akik „családokat” alkotva, nevelőik gondoskodó szeretetében élnek és tanulnak. Az újból élettel megtelt épületet az elmúlt évtizedben, több lépcsőben, fokozatosan újítják fel. Nem csak lelkeket mentenek hát Szászvárosban, hanem egy értékes műemlék is megmenekül azáltal, hogy mai lakói a jó gazda gondosságával felügyelik, használják.
Adatlapot készítette:
Csillagtancos
Adatfelvétel ideje:
2012-04-01 22:12:23
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Körkápolna (8.951 km)
Várrom (9.986 km)
Jósika-kastély (10.492 km)
Kukuis vára (10.596 km)
Templomrom (12.822 km)
Kudzsir vára (12.902 km)