Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Hősi emlékmű Hősi emlékmű, Vága
Vága Árpád-kori eredetű, magyar falu a Mátyusföldön, a mai Szlovákiában. A községet a Magyar Királyság I. Világháborút követő összeomlása után cseh legionáriusok foglalták el. Az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság Vörös hadseregének sikeres offenzívájaként felszabadult a közeli Érsekújvár, amit a vága...
Stagelschmidt-ház Stagelschmidt-ház, Nagybecskerek
Stagelschmidt Pál kereskedő, tégla- és cserépgyáros megbízásából épült a 19. század hetvenes éveiben. A tervező ismeretlen. A neoreneszánsz, egyemeletes épület földszintjén fakeretes kirakatok, az emeleten plasztikus díszű ablakok láthatóak. Az épület két végén vízszintesen tagolt pilaszterek figye...
Vasúti kőhíd Vasúti kőhíd, Madarasalja
Az apró, Bars megyei falu irtáson keletkezett a 17. század végén. A környékbeli erdők jelentették lakói megélhetésének alapját. Az erdő fáinak kitermelését megkönnyítendő, vasút is épült ide. Ennek egyik legérdekesebb objektuma egy tisztán kőből felépült vasúti híd a falutól keletre húzódó erdőség m...
Porta Coeli női ciszterci kolostor Porta Coeli női ciszterci kolostor, Tišnov - Předklášteří
A Porta Coeli nevet viselő ciszterci apátságot és női kolostort I. Přemysl Ottokár cseh király és felesége, Konstancia alapította 1230-ban. A régi cseh iratokban "Magyar Konstancia" néven szereplő királyné III. Béla magyar király lánya volt. Férje halála után, 1233-ra építtette föl a kolostort, ahol...
Ungvári vár Ungvári vár, Ungvár
Az irodalmi adatok három ungvári vár létezéséről szólnak. Az 1. vár lehetett az Anonymus krónikájában említett „Castrom Hung”, amely már a honfoglaló magyarok bejövetelekor létezett. Valószínűleg földvár volt és a mai Deregnyő község felett terült el ott, ahol az Ung folyó a Laborccal...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink