Megújulásunk támogatója:  

A középkori hájói templom
Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 47° 0,098'
Hosszúság (lon):
E 21° 59,393'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
BH-II-m-B-01157
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 2
Magyar történelmi jelentőség: 2
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A Pece-patak jobb partján áll, a Püspökfürdő felé vezető műút bal oldalán, jelenleg mint Rontó falu temetőkápolnája
Egyéb adat:
Rövid leírás:
A 13. században építették román kori stílusban. Bunyitay Vince a következőket írta róla: „Félkörrel záródó, keskeny s kajácsos ablakai még románkori jelleget mutatnak, de egyetlen nyugati ajtajának, valamint diadalivének csúcsives záródása már arra utal, hogy keletkezését az átmeneti korba, tehát a XIII-ik századba helyezzük. Terjedelme kicsiny ugyan, de...van még ennél is kisebb falusi egyházunk: minél fogva semmi kétség, hogy nem kápolna, hanem falusi egyház áll előttünk. De itt falunak hire sincs; a kis egyház körül csak temetőt látunk; itt van eltemetve a régi falu is, melynek házhelyei az egyház éjszaki oldalánál elterülő szántóföldön, kivált fris szántáskor még meglátszanak. E helyen állt a régi Hévjó falu, melyet Béla király 1249-ben Pál országbirónak adott, de kinek hatalmaskodó fiaitól IV. László király itéletével a váradi egyház, utóbb a váradi püspök birtokába jutott.”

Dr. Krausz Godefréd László, a váradi premontrei főgimnázium igazgatója (1850–1872) a templomról ezt írta: „Ez a kis templom, mely a Szent László-fördőtől észak-nyugati irányban 600 ölnyire, a meleg Pece bal partján, a Pecén létező első lisztes malom átellenében fekszik, s temetkezési hellyel van körülvéve, valószínüleg a Heövizi, vagy Hájói Apátsághoz tartozott. Amikor azonban 1652-ben Várad is török kézre került, a törökök itt a kápolna körül elterülő Hájó községet elpusztították. A lakosok feljebb az erdőben húzódtak meg. A kápolnát a törökök mecsetté alakították át. A törökök kiűzése, 1692. után e kápolna a hájói templommá lett, s az maradt, mígnem jóságos kegyura, Szaniszló Ferenc váradi püspök, fenn a dombon lévő község közepén a mai templomot fel nem építette a hitközségnek, 1857-ben. Így a hájói hívek ekkor végleg elhagyták a kápolnát. Ekkor a püspök elrendelte a kápolna renoválását, de úgy, hogy az árpádházi építési jellege teljes egészében megmaradjon. A portáléja félköríves, a szentélye gótikus. A renoválás után 1857. július 4-én volt az ünnepélyes megáldás. Most a kápolna a szentmártoni plébánosok felügyelete alá került.” Lencsés plébános idejében kezdték megtartani a kápolna búcsúját, a Sarlós Boldogasszony ünnepét (július 2.) követő vasárnapon. Különösen a váradvelencei híveknek lett kedvelt búcsújáró helye. 1934 augusztusában az új hájói pap, azon a címen, hogy a telek, amelyen a templom van, tulajdonosa a telekkönyv szerint a hájói görög katolikus plébánia, követelte a telket a kápolnával együtt. A Főhatóság (a püspöki hivatal) úgy döntött, hogy a szentmártoni plébános adja át a kulcsokat a hájói plébánosnak. De kikötötték, hogy a szentmártoni plébánosok akadály nélkül megtarthatták a Sarlós Boldogasszonyi búcsút. Amikor Hájó görögkeleti lett, a kápolna is azzá lett, s így a búcsú önmagától szűnt meg.

Leírása:
A hajó nyugati főhomlokzatán áll egyetlen csúcsíves bejárata. Fölötte egy kerek világítóablak és egy kerámiából kirakott vállrafutó szemöldökös és kötényes könyöklőpárkányos, félköríves ablakocska látható. Oromfala fölött, a nyeregtetőre egy huszártornyocskát raktak. A hajó déli oldalán négy keskeny, félköríves ablak áll. Keskenyebb, egyenes lezárású szentélyének déli oldalán egy kisebb félköríves és fölötte egy kör alakú ablakocska látható. A szentély sarkát támfal erősíti. A szentély északi falához sekrestye kapcsolódik. A hajó síkmennyezetű. A hajót a szentélytől csúcsíves diadalív választja el.

Az adatlap Dukrét Géza, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság elnökének segítségével készült.
Adatlapot készítette:
schlosser
Adatfelvétel ideje:
2013-08-25 22:42:53
 
 

Állapotjelentések

2014.02.23 16:31 mokuska09 állapot: 4 - koordináta: N 47° 0,098' E 21° 59,393' - egyéb

A templom elég jo állapotban van egyes helyeken kezd leperegni a festés.

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Uszoda (1.210 km)
Bálint-forrás (1.356 km)
Félixfürdő (1.356 km)
Orvosi villa (1.398 km)