Megújulásunk támogatója:  

Műemléki védelmek: mi, micsoda?

A műemlékem.hu keresője az országos műemléki védelmet, illetve a helyi védelmet élvező objektumok egy részét tartalmazza. A helyi védelmek esetében azok az objektumok találhatók meg az adatbázisban, amelyekről adatot szolgáltatott az érintett település a VÁTI-nak. A műemlékek adatlapjai a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartásából származnak.

Ideiglenes védelem egy évre adható a különböző épített emlékeknek. A védettség időszaka alatt az épületről megszülethet a szükséges dokumentáció az országos, végleges műemléki védelemhez, vagy akár a védelem az ideiglenes védelem elteltével meg is szűnhet.

Helyi védelmet a helyi önkormányzatok adhatják ki azon épületeknek, amelyek országosan ugyan kevésbé, helyileg viszont jelentősnek minősíthetők. A helyi védelem általában kevesebb korlátozással jár a tulajdonos számára mint az országos: az épület — feltéve, ha értékei nem károsodnak — korszerűsíthető, vagy átépíthető.

Országos műemléki védelemre bármely magyar állampolgár javaslatot tehet. A védelemre javasolt épített emlékeket a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal terjeszti fel a kulturális tárca vezetőjének. A védelem a miniszteri rendelet megjelentetésétől érvényes. Az egyedi országos védettség alatt álló épületeknél a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal az örökségvédelmi hatósági jogkör mellett az építésügyi hatóság szerepét is betölti. Az ilyen épületeknél engedélykötelesek azok a beavatkozások is, amelyek a nem védett ingatlanoknál nem: ilyen például a nyílászárók, vagy a padlóburkolatok cseréje.

Ugyan nem túl gyakori, de megtörténik, hogy egy-egy emlék elveszíti műemléki védelmi státuszát. Erre az esetek többségében akkor kerül sor, ha bontások, átépítések során olyannyira károsodik, hogy a védelem már nem töltené be az eredeti célját, vagyis megsemmisül az épületben a védendő érték. Műemléki védelem törlésére ugyancsak miniszteri rendelettel kerülhet sor. A törlésnek csak a pusztulás, illetve az építészeti értékek elvesztése lehet az indoka, esetleges fejlesztési, átépítési igények nem.