Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Petrichevich-Horváth kastély Petrichevich-Horváth kastély, Alsógyékényes
Széplaki br. Petrichevich-Horváth Emil (1881-1945) jogász és politikus valószínűleg vásárlás útján szerzett birtokot Alsógyékényesen a 20. század elején, ahol ugyanebben az időszakban az ő megrendelésére készült el a kastély. A kastély építésére vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok. A köz...
Evangélikus templom Evangélikus templom, Nagydemeter
Nagydemeter falu a Borgói-hegység Ny-i lábánál, a Malomárok (Malom) - patak mentén fekszik. Gótikus szász evangélikus erődtemplomát sajnos átépítették, a hatalmas kaputorony azonban még ma is áll. A helység 1317–1320 között Demetrii néven jelentkezik a forrásokban. 1332-ben villa Demetrii,...
Szerb ortodox ún. alsó nagytemplom Szerb ortodox ún. alsó nagytemplom, Dolova
A török hódoltság alatt elnéptelenedett területet 1756-ban kincstári pusztaként bérbe adták. 1768-ban a bánsági német és illír Katonai Határőrvidék megszervezésekor szerb határőrök telepedtek a helységbe, akikhez később román lakosság is csatlakozott. A Határőrvidék feloszlatásakor 1872-ben Torontál...
Evangélikus erődtemplom Evangélikus erődtemplom, Barcaszentpéter
Brassótól északra, 7 km-re található Barcaszentpéter település (középkori nevén Szentpéter ill. Petersberg), melynek központjában erődtemplom magasodik. A községet 1415-ben és 1425-ben említik, 1600-ban tatárok dúlták fel. 1611-ben Báthory Gábor a falu határában ütközött meg Brassó szövetségesév...
Nagyboldogasszony plébániatemplom Nagyboldogasszony plébániatemplom, Ipolyszalka
Ipolyszalka Árpád-kori magyar falu, melyről az első írott adatok a 13. századból maradtak fenn. Ekkor már állhatott román stílusban épült temploma, melynek maradványai a 19. században a mai temetőben álló kereszt közelében mépg megtalálhatóak voltak. E templom patrónusa Szent Péter és Pál voltak....

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink