Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Raichle-palota Raichle-palota, Szabadka
A magyar szecesszió kimagasló alkotása, Raichle J. Ferenc építész saját lakóháza, épült 1904-ben. Az emeletes épület legfőbb ihletője ugyan a szecesszió, azonban rendkívül eredeti módon használja fel annak stílusjegyeit. Mind utcai, mind kert felőli homlokzata kimagasló esztétikájú, ugyanakkor funkc...
Havas Boldogasszony templom Havas Boldogasszony templom, Pozsony
A mai, Havas Boldogasszonynak szentelt római katolikus plébániatemplom az azonos patrocíniumú eredeti barokk kápolna helyén áll, melyet az építkezés előtt lebontottak. (Áll viszont még az a kis, igen egyszerű alaprajzú kis méretű, későbarokk templomka, amely a mai, óriási méretű építménytől délkelet...
Szerb ortodox ún. felső kistemplom Szerb ortodox ún. felső kistemplom, Dolova
A templomot 1888-ban építették a település központja fölé magasodó dombon, nem messze a nagyobb, impozáns, barokk templomtól (innen a felső kistemplom megnevezés). Szintén mürai Szent Miklós maradványai áthelyezésének szentelték (Prenos moštiju Svete Nikole), ami 1087-ben történt a Szeldzsuk törökök...
Népkert Népkert, Pancsova
A Népkertet Mihovil Mihaljević dandártábornok elképzelése alapján a település délkeleti szélén valósult meg 16 hektáros földterületen 1829-ben, a kor városszéli parkjainak divatját követve. Németkertnek tekinthető, a francia- és az angolkertet ötvözi. 1905 augusztusában és szeptemberében nemzetk...
Kálvária Kálvária, Ipolyság
A helyi katolikusság hitéletének fontos helyszíne, az ipolysági Kálvária 1907-ben épült fel a város keleti szélén. A Kálvária-domb enyhén emelkedő oldalában, tölcséresen szűkülő telken, ívelt vonalban, cikk-cakkban vezet fel a zarándokok számára kialakított sétaút, amely sorra érinti a Kálvária közé...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink