Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Szent Mátyás templom Szent Mátyás templom, Bábaszék
A falu déli széle közelében, az úttól nyugatra, messziről is jól látható kiemelkedő helyen álló, kőfallal kerített, román stílusú templom az 1200-as évek derekán már létezett. Eredeti védőszentje Szt. György volt. Vaskos nyugati tornyának emeletén a faragott kőszárral kettéosztott ikerablakok és a b...
Evangélikus templom Evangélikus templom, Dobsina
A mai külsejét egy 14.század első feléből származó koragót kápolna és egy 15.századi későgót templom 1641-es összeépítésével nyerte amit 1727-ben egy kereszthajóval és az addig különálló harangtorony egybeépítésével bővítettek.1855-ben az egész város, a templom is, leégett, amit kijavítottak, és a m...
Jakabfi-ház Jakabfi-ház, Élesd
Jakabfi Lipót kereskedő megbízásából épült Élesd központjában az, az egyszintes ingatlan, amelyet Létai Lajos építész tervezett szecessziós stílusban, ma a polgármesteri hivatal működik benne. Az L alaprajzú épület főhomlokzata észak felé néz. Alacsony lábazatán a járószint megemelkedése miatt már c...
Középkori városszerkezet Középkori városszerkezet, Hum
Három házsorból, s az azokat lehatároló két északnyugat-délkelet irányban futó utcából álló, nagyrészt kora középkori városfallal elkerített település. Középkori elrendezését a mai napig őrzi, az utcakép egységes, alig bontják meg modernebb épületek. Állandó lakosainak száma 30 körül van, a horvát t...
Görgei Artúr lakóháza Görgei Artúr lakóháza, Klagenfurt
Karintia tartomány fővárosa Klagenfurt, napjainkban már több mint százezer lakossal. Gyakorlatilag a középkortól kezdve jelentős város volt, jogainak egy részét azonban a tartománnyal együtt elvesztette II. József reformjai során, amikor több mint fél évszázadra a grazi kormányzóság fennhatósága alá...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink