Megújulásunk támogatója:  

Kálvária


(A kép forrása: kosice.sk)

Ország:
Szlovákia
Szélesség (lat):
N 48° 43,675'
Hosszúság (lon):
E 21° 14,028'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
Típus:
Kálvária
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
Na Kalvárii utca, a belvárostól északnyugatra.
Egyéb adat:
A koordináták a Kálvária felső (nyugati) végében álló templomra mutatnak.
Rövid leírás:
A Felső-Magyarország egyik legnagyobb és legfontosabb városának számító Kassán a reformáció századában az új hit teljes győzelmet aratott. A német és magyar polgárság evangélikus hitre tért, jó időre még a Szent Erzsébet templomot is használatba vették. A 17. században indult, a Habsburg udvar által erősen támogatott, olykor kifejezetten erőszakos eszközöket használó ellenreformáció aztán a török háborúk és a kuruc küzdelmek lezárulta után újra térnyerést, vallási felvirágzást hozott a gyarapodó számú katolikus híveknek. E korszak újra az építkezés kora a szakrális építmények, templomok terén is.

A fallal körülvett városon kívül, attól északnyugatra, egy kis dombon elhelyezkedő, barokk stílusú Kálvária templomot a Kassára betelepedő jezsuita rend építtette fel. Tervezője Litzi Lukács Nikodémus, a jezsuiták rendi építésze volt. Az 1732-ben elkészült tervek alapján az alapkő letételére 1736-ban, míg a teljes befejezésre csak 1758-ban került sor. Amikor II. József feloszlatta a jezsuita rendet, a templomból katonai raktár lett. Csak 1820-ban kapta vissza és szentelte fel ismét az újjá alakult rend.

A nyugat-keleti tengelyű, keleti homlokzatán toronnyal, nyugaton szentéllyel rendelkező templom három hajós. A felső templom torony alatt nyíló főbejáratához egy fedett lépcsőn át juthatunk el. Főhajójában teknő-boltozatot találunk, míg az oldalhajók sík mennyezetesek. A templom alatt boltozott altemplom található, melynek terébe több lejáraton is eljuthatunk a keleti, északi ill. déli oldalról.

Mai külső képét zömmel a 19. századi, klasszicista jellegű átalakítások nyomán nyerte el: ekkor épült tornya, oszlopai, magas ablakai. A torony neobarokk tetőzete 1966-ból való. A templom berendezése, oltárai, padjai is jobbára neobarokk stílusban készültek, nem kiemelkedő értékűek.

A templomhoz keleti irányból enyhén emelkedő sétányon juthatunk el, melyen 16 önálló, kápolnaszerű stáció építmény áll. A kelet felé nyitott, kis oromzattal rendelkező kápolnácskákban Krisztus keresztútjának jelenetei láthatóak. E - zömmel 19. századi, későbarokk stílusú - kápolnácskák egyben temetkező helyek is: az ezeket alapító, adományozó kassai családok tagjai nyugszanak itt. E keresztúttól délre korábban temető működött, de ennek területe mára már családi házakkal van beépítve.

A leírás Németh J. Krizosztom: Búcsújárók könyve c. munkája segítségével készült.)

Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2013-02-28 01:36:50
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.