Megújulásunk támogatója:  

Várad még várhat Szent Lászlóra és Zsigmondra

A nagyváradi vár uniós forrásból megvalósuló felújításába továbbra sem férhet bele a várudvaron található, királyok temetkezési helyéül szolgáló székesegyház feltárása és bemutatása.
A nagyváradi vár uniós forrásból megvalósuló felújításába továbbra sem férhet bele a várudvaron található, királyok temetkezési helyéül szolgáló székesegyház feltárása és bemutatása.

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20100902nagyvaradivar/allo.jpgA nagyváradi vár felújítás közben: képgaléria

A pusztulás évei, évtizedei után tavasszal végre elkezdődhetett a nagyváradi vár helyreállítása. A rehabilitáció során a korábbi receptet követik: a várat övező külső terület néhány évvel ezelőtti felújítása, parkosítása után most a bástyákon belüli épületeken dolgoznak, hogy eljussanak majd a legbelső palota-ötszöghöz.

A felújítás kezdete óta eltelt hónapokban 18. századi épületrészeket, azon belül néhány falat bontottak, amelyeket előzőleg felmértek, illetve lefotóztak. A statikusok azzal érveltek, hogy nem lehet garantálni a megerősítést, így biztonságosabb a bontás, majd a visszafalazás. Ugyanakkor fontos hozzátenni, hogy csupán puszta falak bontására került sor, épületdíszt, tagolóelemet nem érintett a munka. Mind a kivitelezői, mind a restaurátori csapat rendkívül elkötelezett a vár szakszerű megújítása mellett” - mondta el a műemlékem.hu-nak Emődi Tamás művészettörténész. Hangsúlyozta: fontos és örvendetes, hogy végre elkezdődhetett a helyreállítás, s az új, tervezett funkciókkal garantálható lesz az épületegyüttes későbbi fenntartása is.

A nagyváradi vár nem csak kárpát-medencei, de európai egyetemes értékét tekintve is kiemelkedő. Szent László monostort és püspöki székhelyet alapított ezen a helyen, azonban a székesegyház a király halálakor még valószínűleg nem volt készen. A királyt így Somogyváron temették el, s csak később szállították át a földi maradványait Váradra. A legenda szerint a holttestet szállító kocsi magától gördült a városba, azonban ez csak az első volt a székesegyháznak a 12-15. században hírnevet és tekintélyt hozó csodák közül. László sírjánál a feljegyzések szerint több zarándok is meggyógyult, így mind fontosabbá vált az országban a király és Nagyvárad kultusza. Szentté avatásakor, 1192-ben felnyitották a sírt, átépítették, a fejet pedig leválasztották a testtől és a sír fölött ereklyetartóban, hermában helyezték el. A sírra tették László kürtjét és csatabárdját is.

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20100902nagyvaradivar/002.jpg

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20100902nagyvaradivar/allo2.jpgA váradi székesegyház, mint temetkező hely, népszerű volt mind az uralkodó családok, mind a nemesség és főpapok körében. Elsőként II. Istvánt temették el 1131-ben a nagy tekintélyű előd közelében, Váradhegyfokon, a premontrei kolostorban. Ugyan a tatárok feldúlták a várost és a püspöki székhelyet (a pusztításról a szemtanú Rogerius főesperes számolt be a Siralmas ének című munkájában) a sír sorsáról nem tudunk: a koponyát tartalmazó herma mindenesetre biztosan épen maradt a 15. század elejéig: ekkor, 1406-ban semmisült meg az eredeti ereklyetartó a székesegyházat pusztító tűzvészben. Szent László fejereklyéjének a lovagkirályt rendkívül tisztelő és eszményének tartó Luxemburgi Zsigmond, aki német-római császárként kora legnagyobb tekintélyű európai uralkodója volt (korábban aranyozott Szent László lovasszobrot állíttatott a székesegyház elé) készíttetett új hermát. Őt is a szent király közelében temették el 1437-ben bekövetkezett halála után. Első felesége, Anjou Mária már korábban itt kapott végső nyughelyet.

A 16. században a törökök többször is pusztították a várost és a várat, azonban komoly károkat okozott a székesegyházban Varkoch Tamás sikeres ostroma is, aki Izabellának foglalta el az erősséget 1556-ban. A romossá vált területen 1570 után építették ki a ma látható, ötszög alaprajzú külső vár alapjait, a reneszánsz kori, tűzfegyvereken alapuló hadviselés szellemében. A mai belső ötszög nyugati szárnyának kiépítését Bethlen Gábor kezdte el 1619-től. Ekkor a középkori székesegyház már nem állt, sőt, köveinek egy részét felhasználták a vár, illetve palota építésekor.

Bethlen Gábor palotáját és várát a Báthoriak, majd a Rákócziak építették tovább, azonban 1660-ban bevette a török visszafoglalni csak 1692-ben sikerült. Ezután osztrák helyőrség költözött a várba, s megkezdődött a belső ötszög kibővítése, valamint a bástyák és az egykori palota között épületeket emeltek. A fejedelemségkori reneszánsz palotát ekkor építették át a mai magasságára, s alakították ki a vártemplomot.

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20100902nagyvaradivar/007.jpg

http://www.muemlekem.hu/images/magazin/20100902nagyvaradivar/allo3.jpgA katonaság birtokolta a várat egészen az 1990-es évek közepéig. Ekkor adták át ugyancsak leromlott állapotban a városnak. A 20. század második felében a vár körül panelházakat emeltek, jelenleg a nyugati kapuval szemben ortodox templomot építenek – ezekkel szétdarabolták a város eredeti szerkezetét.

A város vezetését már jó ideje foglalkoztatta a vár rehabilitációja. Elsőként a külső ötszög körüli területet parkosították, magának a várnak a felújítása főként uniós forrásból, csaknem 2,5 milliárd forintért valósul meg 2015-ig. Az első ütem keretében került sor a bontásokra és visszaépítésekre (az épületekben kenyérmúzeumot, kézművesipari műhelyeket alakítanak ki, ami így a céhek utcája lesz).

A belső ötszög felújítása 2011-től kezdődhet, ekkor az egykori fejedelmi palota nyugati szárnya következik. A legrosszabb állapotú, beomlott tetejű északi szárnyra is ezután kerülhet sor, azonban ehhez még meg kell nyerni a következő uniós pályázatot” - mondta Emődi Tamás. - „A várudvar és így a középkori székesegyház, valamint a hozzá tartozó temetkezések régészeti feltárásáról egyelőre nem esik szó, ami nem feltétlenül baj, hiszen a föld alatt legalább biztonságban van. Most azonban sem szakember, sem forrás nincs a feltárására, hiszen az erőket a már megkezdett felújítás köti le még éveken át.

A Szent László által alapított, majd később átépített templom romjai ugyanis a mai várudvar alatt húzódnak. Teljes feltárásra soha nem került sor, ám a 18. században egy kút ásása során egy halotti korona, illetve más temetkezési kellékek kerültek elő. A munkások vélhetőleg Zsigmond, vagy felesége, Mária sírját bolygathatták meg.

Az 1880-as években ledőlt egy fal egy átépítés során, ekkor leástak két-három méter mélységig és azonosították a székesegyház álló falait. A templom temetkezési szempontból értékes részében, az egykori szentélyben azonban nem folyt feltárás, hiszen a vár katonai terület volt.

Arra, hogy egyelőre nem tervezik az egykori székesegyház feltárását és bemutatását, magyarázatot adhat az Európai Unió sokat kritizált pályázati rendszere, hiszen kész tervekkel kell indulni, amiktől csak kis mértékben lehet eltérni a későbbiekben, vagyis nem támogatják az előkészítést, a kutatást. Így a templom feltárását a városnak kellene finanszíroznia. A szakemberek évek óta szorgalmazzák, hogy két lépcsőssé alakítsa át az Unió az ilyen beruházások pályáztatását (az első lépcsőben a kutatásra kerülne sor, hogy ennek eredményei szerint állíthassák össze a második lépcsőben megvalósuló helyreállítási terveket), azonban a brüsszeli döntéshozókat még nem sikerült meggyőzni.

Magyarországi műemlékvédelmi szakemberek így attól tartanak, hogy a vár jelenlegi felújítási ütemterve szerint elmaradhat a székesegyház teljes feltárása, hiszen még ha folytatnak is majd teljes feltárást a várudvaron, a már felújított épületekhez nehéz lesz hozzáilleszteni a székesegyház bemutatását (akár egy föld alatti térszint kialakításával). Egyidejű feltárásra és egységes koncepcióra volna tehát szükség, azonban ezt nem támogatja a finanszírozási rendszer.


Képgaléria: a nagyváradi vár felújítás közben

 

Korábbi cikkünk:

Maradnak a királyok az aszfalt alatt

 

A nagyváradi középkori székesegyház a Határeset adatbázisában


VISSZA A MAGAZIN CÍMLAPJÁRA

 

2010.09.04


Fontosabb kulcsszavak

Aba Sámuel (1) adókedvezmény (1) Al-Duna (1) államalapítás (2) állapotjelentés (3) alsóvár (2) Andrássy-család (1) antropológia (1) apátsági templom (8) Apátúr ház (1) Aquincum (2) Aquincumi Múzeum (9) aradi vértanúk (1) Aranymonostor (2) Archaeolingua Alapítvány (1) Árpád-kor (1) ásatás (12) átadás (1) Ausztria (1) avarok (4) Bálint Marianna (1) barokk (1) Bebek (1) bemutatás (2) Beszédes József (1) BME (1) Bocskai (1) bontás (2) Bortemplom (1) bővítés (1) Brigetio (1) BTM (6) budai vár (4) Budapesti Régészet (2) Budapesti Történeti Múzeum (14) búvárrégészet (1) Buzás Gergely (9) ciszterci (2) ciszterna (1) civilek (1) Csepel (1) Csillag erőd (1) Csontváry (1) Czoma László (1) Dalmácia (4) Dobó István (1) dokumentáció (1) dombóvári vár (1) drón (1) egri vár (1) együttműködés (1) életveszély (2) elhunyt (3) előkészítés (1) első világháború (2) emlékmű (2) emléktábla (1) Építészettörténeti és Műemléki Tanszék (1) Erdély (1) Erdélyi bástya (2) erdélyi fejedelemség (1) Erzsébetváros (1) Europa Nostra (3) Év Kiállítása (2) Év Múzeuma (1) falkép (6) falkutatás (2) falukutatás (1) famaradvány (1) Fejérdy Tamás (1) fellegvár (1) feltárás (44) feltárás (1) felújítás (28) felújítás (1) Fenékpuszta (1) ferences templom (1) ferencesek (1) Festetics (1) Floralia (1) földrengés (1) földvár (2) Ford (1) Forster Központ (2) freskók (4) FUGA (1) füleki vár (4) Galamb József (1) genetika (2) gepidák (1) Gödöllői Királyi Kastély (2) Görgei (1) gótika (1) Gótikus út (3) gőzmozdony (1) Grassalkovich (1) hadi régészet (1) hagyományőrzés (2) Hajdúsági Múzeum (1) halomsír (1) halomsír (1) Határeset (22) határon túl (20) határon túl (1) Helikon (1) helyreállítás (10) helytartói palota (1) Herman Ottó Múzeum (1) honfoglaló (1) honfoglalók (4) Horvátország (3) Hunyadi János (1) I. András (1) I. Géza (1) ICOMOS (10) ICOMOS-díj (1) II. András (1) II. Rákóczi Ferenc (2) indóház (1) ipari örökség (1) ispánság (1) Istvántelki Főműhely (1) Janotti Judit (1) járvány (3) játék (1) Jósa András Múzeum (1) Kálmán Peregrin (1) kályha (1) kályhacsempe (1) kaputorony (1) Karoling (1) kastély (4) kastélypark (3) katolikus templom (1) kegyhely (1) kelta (1) kiállítás (12) kincs (1) kincslelet (1) királyi palota (3) királysír (10) királytemetkezés (12) Kiscell (1) Kisnemesi Otthonok Országos Találkozója (1) Klissza (1) kocsis temetkezés (1) KÖH (2) kolostor (4) Komor Marcell (1) KÖN (1) konferencia (1) Konok Tamás (1) könyv (1) könyvbemutató (2) korona (2) Kovács Olivér (1) középkor (3) Közkincs-kereső (3) Közlekedési Múzeum (1) Kulturális Örökség Napjai (2) Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (2) kúria (1) kút (1) kutatás (9) kútház (1) kvíz (1) Láng Orsolya (1) Lassányi Gábor (1) látogatóközpont (1) Lechner Tudásközpont (1) Légből kapott (1) légifotó (1) legolvasottabb (1) lelet (1) Liget Projekt (1) Lóvasút (1) Luxemburgi Zsigmond (1) magazin (1) Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (3) Magyar Károly (1) Magyar Nemzeti Múzeum (2) Magyar Régész Szövetség (1) Máré-vár (1) Mátyás Király Múzeum (7) Mercedes-gyár (1) Mezős Tamás (2) Mithrász (2) mohácsi csata (2) Mór püspök (1) mozaik (2) műemlék (12) műemlékem.hu (1) műemléki világnap (4) műemlékvédelem (16) Műemlékvédelmi Nyári Egyetem (1) Műemlékvédelmi Szakmérnöki tanfolyam (1) muhi csata (1) műtárgy (1) műtárgy (1) múzeum (8) múzeumbarátok (1) Múzeumok Éjszakája (3) Múzeumok Majálisa (1) Múzeumok Majálisa (1) Nagy Gergely (2) nagyberuházás (1) Nagyváradi vár (1) Nándorfehérvári diadal (1) Nemzeti Hauszmann Program (1) Nemzeti Kulturális Alap (3) népi építészet (7) Népi Építészeti Program (6) népi műemlék (12) népvándorlás (1) nógrádi vár (1) Novigrad (1) ókeresztény (1) Olimpia Hotel (1) Olof Palme-ház (1) oltár (1) omlás (1) Örökségvédelem Kollégiuma (2) Orseolo Péter (1) őskor (3) őslény (1) ostrom (3) palánk (1) paleontológia (1) pálos (1) Palotajátékok (1) pályázat (4) Példaadó műemlékgondozásért díj (1) Pétermonostora (1) pincerendszer (1) posta (2) premontrei (4) Pulszky Társaság (1) Rákóczi (1) református templom (3) régészet (18) Régészet Napja (1) Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság (1) rekonstrukció (8) reneszánsz (1) RepTár (1) reptér (1) restaurálás (7) Rezi Kató Gábor (1) rom (1) római kor (4) Rómer Flóris Múzeum (1) Rómer Flóris Terv (3) romkert (2) romkonzerválás (1) Sághi Attila (3) Salamon-torony (3) sánc (1) Sándy Gyula (1) Savaria (1) sírbolt (1) sírépítmény (2) sólyi templom (1) szarkofág (2) szarmaták (2) szecesszió (2) Széchenyi (1) székesegyház (1) Szent László (1) Szent Margit (1) Szent Mihály plébániatemplom (1) szentély (1) Szépművészeti Múzeum (1) Szerbia (1) szkíták (2) szobor (1) szülőház (1) tájház (1) tájrégészet (1) tanösvény (2) tatárjárás (1) Teleki László Alapítvány (13) település (2) temetkezés (4) temető (5) templom (4) templom (3) terepbejárás (1) teszkulcs (3) teszt, valami (1) Tomka Gábor (1) török fürdő (1) török kor (3) Tóth Zsolt (1) váci vár (1) vajdaság (1) vár (7) Varga Kálmán (2) Varga Mariann (1) Várkapitányság (2) Várkert bazár (1) Várkert kioszk (1) várkutatás (3) vármúzeum (2) városfal (1) Városliget (1) vaskor (2) vasút (1) veszély (1) Világörökség (3) víz alatti régészet (2) vonat (1) Wilhelm Gábor (3) Ybl Miklós (1) Zelemér (1) Zrínyi (1) Zrínyiújvár (1) zsinagóga (1)


Kapcsolódó cikkek

A nagyváradi királytemetkezések kapcsán többnyire I. (Szent) Lászlót és Luxemburgi Zsigmondot szoktuk emlegetni. Pedig a középkori székesegyházhoz közel lehet a sírja a méltatlanul elfeledett II. Istvánnak is. Az egykori premontrei prépostság helye régészetileg védett, ám mellette már elkezdtek telkeket beépíteni.
A lovagkirály földi maradványai szinte biztosan elvesztek, Luxemburgi Zsigmond azonban talán még a nagyváradi várudvar alatt nyugszik, csaknem négy méter mélységben.