Megújulásunk támogatója:  

Széchenyi-akna épületegyüttese

azonosító:
11256
törzsszám:
11203
szélesség (lat):
N 46° 6,736'
hosszúság (lon):
E 18° 15,052'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Ipari műemlék
eredeti főtípus:
nyersanyagtermelés
eredeti típus:
bányászati létesítmény
jelenlegi kategória:
Ipari műemlék
jelenlegi főtípus:
nyersanyagtermelés
jelenlegi típus:
bányászati létesítmény
megye:
Baranya
helység:
helyrajzi szám:
38086/10 (környezet: 38086/9, 38086/11, 38086/12, 38086/13, 38086/14)
település KSH kódja:
19415
földhivatal:
Pécs Körzeti Földhivatal
állapot:
Vegyes
rövid leírás:
Bányaház, aknatorony, gépház, széntörő, Kraz-, villamosműhely.
külső leírás:
Aknaház és aknatorony

Az aknaház északi eleme a kétemeletes irodaszárny. Az épületrészt kelet-nyugati irányú nyeregtető fedi, amelyből a főhomlokzat középrizalitja toronyként emelkedik ki. A kőlábazatban pinceablakok nyílnak, a főpárkány képszék nélküli. A főhomlokzat 3+1+3 tengelyes a középrizalit a lépcsőházat foglalja magába. Földszintje zárt portikusszal lép előre, amelynek tetején tömör mellvédes terasz található. A kapu kerete kerámiából készült, irizáló mázzal. Szemöldökpárkány nélkül ugyanilyen díszíti a félemeleti pihenőből a portikusz feletti teraszra nyíló ajtót. Fölötte domborműves bányászcímer, majd a második emeleten magas, acélüvegezésű ablak található. A kapurizalit felső szintjén domborműves díszítménnyel keretezett óra helyezkedik el. A rizaliton kívül, illetve az oldalhomlokzatokon a három szint ablakai vertikálisan egybekapcsolódnak. A mellvédmezőket bemélyedő tükrök tagolják. Az 5 tengelyes oldalhomlokzatok fölötti oromzat közepén egy-egy félkör alakú ablak van.
Az oldalhomlokzatok további részei - felolvasó-öltöző-fürdő-lámpakamra - egyszerűbbek, a pinceablakos kőlábazat és a főpárkány között keretezés nélküli ablakok mélyednek a falsíkba. A felolvasó 7 tengelyes szakaszát az öltözőbe vezető előtér követi, nyugati oldalán a lépcsőházzal. Ezt a homlokzaton nagy méretű, hármas ablakcsoport világítja meg. Mindkét rész lapostetős. A felolvasón hosszirányú, az előtér felett keresztirányú felülvilágító üveghernyó emelkedik.
A következő szakasz déli oldalán az öltöző kilencosztatú térként van megformálva, kontyolt nyeregtetejéből középen torony emelkedik ki. Három részre tagolt homlokzata középrizalitos, a rizalitot keretező falpillérek szellőzőkéményekben folytatódtak, ma ezek már vissza vannak bontva. Az oldalsó szakaszokon a szomszédos lépcsőháznak megfelelő ablakcsoportok vannak, a középső szakaszban az ablakcsoport felső sávjában nyílik két ablak, felette a háromszögű oromzatban nagy méretű, négy részre osztott, félkör alakú ablak található. A szakasz keleti harmada a lapos tetős fürdő, amely fölött eredetileg terasz volt. Homlokzata egyszerű, öt téglány ikerablak tagolja.
A következő szakasz ismét közlekedőtér, lépcsőházzal, egyszerű nyílásokkal, a keleti oldalon utólagos toldalékkal. A lámpakamrát - az irodaépülethez hasonlóan - haránt irányú nyeregtető fedi. Az oromzatokban itt is félkör alakú ablak nyílik. A főpárkány alatt a homlokzatot csak a keretezetlen, sűrűn elhelyezett nyílások tagolják. A tető középső szakasza üvegezett, ennek közepéből pedig egy kisebb falazott torony emelkedik ki.
Újabb lapos tetős összekötő rész után, az épületcsoport déli végén az aknatorony hatalmas tömege áll. A toronynak két fő része van, a földszinten a szén és a bányászok fogadására szolgáló épület, fent pedig a három szintes szállítógép-ház. Az alsó szintet keleten és nyugaton manzárdtető fedi, ezek között a tornyon kívül lapos tetős szakaszok vannak, a torony pillérei között pedig terasz található beton mellvéddel. Műkő lábazat fölött a magas ablakok mélyített tükrökben helyezkednek el, a könyöklőpárkányok a tükröknek megfelelőek. A nyugati homlokzat déli szélső tengelye a földtől a főpárkányig meg van nyitva, alul vasajtóval, fölötte acélüvegezéssel.
A tornyot kétszer négy testesebb négyzetes pillér közötti középső sorban két karcsúbb négyzetes, illetve négy nyolcszögű pillér tartja. Ezeket fele magasságban könyökkel csatlakozó merevítő gerendák fogják össze. Hasonlók tartják a gépház három szintjét is. Az alsó a pillérek közötti teret foglalja el, a következő kettő konzolosan kijjebb lép, észak-déli irányban enyhébben, kelet-nyugati irányban erősebben. A pillérek közötti fal téglaburkolatos. Az acélüveg ablakok könyöklőpárkányosak. A tornyot kontyolt manzárdtető koronázza, tetőablakokkal.
A toronytól délre keskeny, lapos tetős épületrész és egy még keskenyebb nyaktag vezet a kontyolt manzárdtetős, egyemeletes széntörőhöz.
Az irodaépület a két karú, vaskorlátos lépcsőházat követően három szinten átriumos kialakítású. A vaskorlátos galériákat konzolok tartják, illetve két pillér, amelyekre az első emelet felett kosárívvel terhel a második emelet szintjén délre nagy ablakkal megnyitó fal. A földszinti üvegpadlón keresztül is kap fényt az alagsorban levő magazin. A padlók terrazzo burkolatosak, a szürke műkő lábazatot erőteljes párnatagos profil zárja le, efölött fehér csempe burkolat található. Ugyanilyen burkolatok vannak a felolvasó és az ahhoz csatlakozó közlekedőtér galériáin is, a földszint padlóját ezekben már kerámialapokra cserélték. Az irodaszárny és a felolvasó között kétoldalt mindkét szinten ajtók vannak. Középen az emelet szintjén egy nagy, félköríves záródású ablak, alatta pedig egy tábla gazdagon díszített, bányászjelvénnyel ellátott kerámia kerete.
A felolvasó az irodaszárnynál egy szinttel alacsonyabb. Alatta a pinceszinten a magazin helyezkedett el, amely az üvegpadlón keresztül is kapott fényt. A felolvasó tere üvegtetős, körben galériás. Az irodaszárny felőli oldalán vaskorlátos pódium található. Az andráskereszt tagolású korlátokat az irodaszárny második emeletén bányászjelvények, a felolvasóban rozetták díszítik. Szintén andráskereszt rács van a közösségi terek négyzetes üvegezésű lengőajtóin.
A következő közlekedőtér is körben galériás, nyugati oldalán található a lépcsőház. Az egykori lámpakamra (ma sportterem) felülvilágítós terét a vasbeton főtartók tagolják.
Az aknatorony földszintje három oldalon galériás. A bányászok ezen a szinten szálltak be a kasba. A lámpakamrába vezető folyosóban csizmamosó vályú található. Fent a gépházban megvannak még a hajtótárcsák és a szállítógépek számos egyéb alkatrésze (pl. mélységjelző) - romos állapotban.


Kompresszorház, kapcsolóház

A kompresszorház alagsor+magasföldszintes, monolit vasbeton szerkezetű csarnoképület észak-déli irányú, manzárdtetővel. Északi oldalához csatlakozik a kisebb méretű, tagolt tömegű, kétemeletes, kontyolt manzárdtetős kapcsolóház. A kompresszorház hosszoldalait lizénák osztják öt, véghomlokzatait három szakaszra. Az egyes szakaszokban az alagsorban illetve a magasföldszinten hármas ablakcsoportok vannak acélüvegezéssel. A véghomlokzatokon az oromzatot palatetős főpárkány határolja, efölött könyöklőről indulnak az ablakok. A hosszhomlokzatok fölötti tetőből hármas manzárdablakok emelkednek ki. Az aknaház felőli homlokzat közepén díszlépcső vezet a magasföldszintre. A déli homlokzat bal szélső tengelyében fakapu vezet az alagsorba. A kapu mögötti szakaszban a belsőben gépbeemelés céljából a két szint egybe van nyitva. A daruzott csarnok fő szintjét vasbeton pillérek tagolják, amelyek sokszögű főtartóban folytatódnak. Az északról számított második és harmadik szakasz középső sávjában a tetőből felülvilágító emelkedik ki. A csarnok északi szakaszában pódium található, ahonnan a gépeket vezérelték, amelyek közül négynek maradványai vannak még meg.


Kraz-műhely

A kapcsolóháztól északra áll az aknaházzal párhuzamos, földszintes műhely, amely az aknaudvar többi épületénél öregebb, historizáló téglahomlokzatokkal rendelkező épület. A nyeregtetős műhely északi felének csak nyugati fele áll csonkán, félnyereg tetővel, a déli részt nyeregtető fedi. A véghomlokzatok oromzatosak. A homlokzatok architektúrája feltűnően gazdag. A lizénákat a tető fölé nyúló tornyocskák koronázzák, a félköríves záródású, acélüvegezett ablakok és ajtók profilált kerete kőből készült. A lizénák közötti szakaszok a funkcióból adódóan eltérő szélességűek, egyes, páros vagy hármas nyílással.
állapot leírása:
Használaton kívül, őrzött, de romló állapotban.

Állapotjelentések

2010.11.12 16:05 ngabi állapot: 3 - pont: 7

Sajnos, mint a többi bányászathoz kapcsolódó ipari műemlék, ez is pusztul. Eladó!

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Kút (2.141 km)
Sörcsarnok (2.931 km)
Forrásház (2.974 km)
István-akna (2.991 km)
Palota rom (3.006 km)
Gépház (3.026 km)
Hotel Kikelet (3.317 km)