Megújulásunk támogatója:  

Gőzfürdő

azonosító:
11269
törzsszám:
11057
szélesség (lat):
N 46° 15,377'
hosszúság (lon):
E 20° 8,983'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
egészségügyi és szociális épület
eredeti típus:
fürdő
eredeti altípus:
gyógyfürdő
megye:
Csongrád
helység:
helyrajzi szám:
3941 (környezet: 3940, 2961, 3942, 3943, 3944, 3945)
település KSH kódja:
33367
földhivatal:
Szeged Körzeti Földhivatal
állapot:
Felújítás / átépítés alatt
rövid leírás:
Szegedi Gyógyfürdő. Eklektikus.
külső leírás:
Két utca által közrefogott, szabálytalan háromszög alaprajzú telken, elliptikus alaprajzú belső udvar köré szervezett és hátsó udvarral határolt, historizáló stílusú, a belsőben szecessziós elemekkel gazdagított, egyszintes (a hátsó traktus tornya többszintes) fürdőépület, melynek tömege pavilonokkal és tornyokkal tagolt. (1-4.kép)
Az épületen azonos magasságú lábazat fut körbe; a rizalitokat és pavilonokat, valamint a megtört homlokzati szakaszt változatos kiképzésű, fogrovatokkal, néhol íves és törtvonalú átvezetésekkel képzett főpárkányzat zárja. (5-6.kép) Az épület hangsúlyos részeit kétzónás attika emeli ki.
A középtornyos, rizalitokkal megmozgatott, törtvonalú főhomlokzat sarok- és középpavilonjai poligonálisak, körcikkelyes kupolái bádogfedésűek. (7.kép)
Öttengelyes, attikás középrizalitját obeliszk zárja. Egyenes záródású kapujának orommezejét félköríves szemöldökpárkány zárja le, felette szintén félköríves felülvilágító ablakkal. A kapu két oldalán szoborfülkében posztamensre állított egy-egy nőalakos szobor, mely fülkéket kompozit fejezetű egyes és páros oszlopok keretezik. A rizalit két szélső tengelyét pilaszterek határolják.(8-9.kép) A homlokzatot golyvázott, fogrovatos, teljes főpárkányzat zárja le. A három középső tengelyt felül rozettás, ugyancsak fogrovatos archivolt fogja össze. Az attikaszint lépcsőzetesen alakított, falmezőkkel tagolt, az élek menti tornyokkal lezárt falpillérei tükörmezősek. A tagolt, többszörösen, törtvonalú obeliszk faragott középtornya üveggömbbel záródik. (10.kép)
A középrizalitot és a pavilonos oldalrizalitokat kéttengelyes szárnyak kötik össze.
Az öttengelyes oldalrizalitokat és azokat közrefogó pavilonokat pillértagos, palmettasoros, lépcsőzetesen alakított attika zárja le. Az oldalrizalitok két szélső tengelyét pilaszterek fogják közre. A tengelyeket toszkán fejezetes pilaszterekre és konzolokra állított, timpanonszerűen képzett, egymásba kapcsolt szemöldökpárkányok sora koronázza, vállpárkányai fogrovatosak, a szemöldökmezőkben korongdíszekkel.
A kupolával fedett négy pavilon háromosztatú, egyenes és félköríves záródású ablakzónáit, ugyancsak posztamensre állított kompozit fejezetes oszlopok keretezik, amelyeket fogrovatos, alul megtört timpanonos orommező zárja le.
A hattengelyes, a második tengely után megtört homlokzati Ny-i szakasz ugyancsak toszkán fejezetű pilaszterekkel tagolt. Az egyzónás attikaszint itt is pillértagos, palmettadíszes. Ablaknyílásai a homlokzat többi szakaszának nyílásaival megegyezően alakítottak, néhol kapcsolt ikerablakkal.
Keleten az utolsó tengelyben félköríves záródású, kovácsoltvas rácsozatú kocsibejáró.(11.kép)

A hátsó udvar:
A kocsibejáró felől megközelíthető hátsó udvari tagolt, törtvonalú, vakolatlan téglafalazású homlokzat szakaszai egy- és háromszintesek, íves és poligonális falmezőkből állnak.(12-14.kép) Itt is azonos magasságú lábazat fut körbe, ajtó és ablaknyílásai egyenes és részben íves záródásúak, könyöklősek.
Az udvaron poligonális alaprajzú, sudarasodó, osztópárkányokkal tagolt, ugyancsak vakolatlan téglafalazású szabadon álló kémény..(15-17.kép)
Az udvarban jelenleg átépítések folynak, egyes épületrészeket lebontottak.

A belső udvar:
Az elliptikus alaprajzú belső udvar részben burkolt, részben füvesített, keleten kisebb medence áll.
A belső udvari átjárók a négy, rizalitként illetve pavilonként kiemelt épületrészekből nyílnak; a két pavilonnál falazott mellvédes, pillértagos két oldali lépcsőfeljáratokkal. (18-21.kép) A K-i tornyot közrefogó szárny kétszintes, téglány ablakokkal.(22.kép)
A pinceszellőzőkkel áttört lábazat azonos magasságban fut körbe. A félköríves illetve gerendatagos lezárású, osztott üvegtáblás ablaknyílásai váltakozó kiosztásban állnak, vállpárkányos pillértagjaikat a fogrovatos párkányzatig emelt pilaszterek határolják. Az ablakok könyöklői alatt áttört küllőmotívumok sorakoznak. A félköríves szalagkeretes ablakok felett az attikával képzett fogrovatos párkányzat háromszögű oromzatokkal megtört.
A poligonális alaprajzú, attikaszintes, kupolával záródó pavilonok udvar felöli homlokzatai a rézsűkben szalagkeretes vakfülkékkel tagoltak, a bejárati ajtók és felülvilágítóik az ablakokhoz hasonlóan képzettek.(23-24.kép)
A bejárati torony belső tagolása hasonló az utcafrontihoz, ugyancsak oszlopszékre állított, de csak egy-egy kompozit fejezetű oszlop keretezi, elmaradnak a szoborfülkék, a páros oszlopok, és felülvilágítóját golyvázott timpanon koronázza. A bejárati ajtó pilaszterrel keretezett, gerendázata palmettasoros díszítésű, lunettája címerdíszes, s a címert az 18/96 évszám fogja közre. Attikafala ugyancsak lépcsőzetesen alakított, hárommezős, a pillértagokat illetve az archivolt és timpanon záradékát kagylómotívumok és szoborfejek díszítik.
A K-i középtorony lépcsőzetesen alakított, ötszintes, osztópárkányokkal tagolt, négyszöghasábból poligonálisba átmenő felső, körablakos zónáját cikkelyekre osztott, horganylemez héjazatú sisak fedi. (25.kép) Főhomlokzatát változatos kiképzésű ablakok törik át, a már ismert mustradíszekkel, timpanonos orommezővel. A torony alsó zónájának két oldaláról előtetős bejáratok nyílnak.
A pincelejáratok az É-és D-i homlokzatok középtengelyéből nyílnak.(26.kép)
állapot leírása:
Az épület jelenleg használaton kívül van, elhanyagolt állapotú. Több helyen vizesedés nyomai fedezhetők fel, illetve a medencék üvegtetőzete részben hiányos, vasszerkezete korrodálódott.
A fürdő felújítása és rekonstrukciója elkezdődött, így az egykori férfiosztály nagy medencéje már felújított, kifogástalan állapotú.
Az udvarán egykor álló kiszolgáló épületek egy részét elbontották, ezek helyén jelenleg tereprendezés folyik.
átfedő műemlék:
Középület (2010.03.28 21:58 Várhelyi)

Állapotjelentések

2013.10.13 18:18 zaphodbeeblebrox állapot: 5 - koordináta: N 46° 15,377' E 20° 8,980' - pont: 12

Az Anna-fürdő állapota kívül-belül jó. Egyetlen hibája a bejárat fölötti tető rész elszíneződése.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóépület (0.026 km)
templom (0.033 km)
térfalak (0.052 km)
Lakóépület (0.069 km)
Lakóépület (0.078 km)
Lakóépület (0.085 km)
Lakóépület (0.092 km)
Lakóépület (0.093 km)