Megújulásunk támogatója:  

Római épületek és fürdő maradványok

azonosító:
11381
törzsszám:
11141
szélesség (lat):
N 46° 4,465'
hosszúság (lon):
E 18° 13,661'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Rom
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
EGYÉB ÉPÍTMÉNY
eredeti főtípus:
egyéb
megye:
Baranya
helység:
helyrajzi szám:
18514, 18516
település KSH kódja:
19415
földhivatal:
Pécs Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Az ókori Sopianae városának egy mintegy 2000 négyzetméteres insulája két átriumos épület alapjaival és felmenő falaival. A lakóháztól délre eső beépítetlen telken még egy épület jó állapotban fennmaradt falmaradványokkal.
külső leírás:
A római kori Pécs (Sopianae) régészeti topográfiai adatai alapján mára már részben megrajzolhatók a római város északi és keleti határai. Egy 2003-ban készített és a védési dokumentációban mellékelt összefoglaló térkép szerint a Teréz utca-Jókai utca kereszteződésében került elő Sopianae északi városfalának, a Teréz utca 3. sz. előtt pedig a nyugati városfalnak egy szakasza. Eszerint a védendő római kori lakóház az északnyugati városrészben található, az északi városfal közelében. Kárpáti Gábor 1976, 1984. és 1990. évi feltárásai során a védendő műemléket magba foglaló insularészlet 2000 m2-nyi területét tárta fel. Az ásatási területen két átriumos épületrészlet került feltárásra, a védendő műemlék legjobb állapotban bemutatható része a Teréz utca 11-13. sz. alatt feltárt 1. sz. épülethez tartozó fürdőblokk.
A fürdő melegvizes medencéje 1976-ban, a Bányászati Aknamélyítő Vállalat munkái kapcsán került elő. Az apszisos szerkezetű szoba padlója félmárvány kövekből volt kirakva. A fal mellett 25 cm magas, 40 cm széles padka húzódott. 1982-ben a Jókai utca mintegy 100 m hosszú szakaszán gázvezetékcsere során újra sikerült megfigyelni a római kori háztömb egy részletét. A háztömb falai délnyugat-északkeleti és ezzel párhuzamos irányításúak. 1990-ben került sor a védendő területen a II.2.b. fejezetben említett új beépítést megelőző feltárásra, amely során három városi épület egymással többnyire összefüggő részletei kerültek feltárásra. Kiderült, hogy az insularészlet műemléki védettségre javasolt bemutatandó fürdőblokkja az ún. 1. sz. épülethez tartozik. A műemlékileg védeni javasolt romok területe összesen 120 m2. A jelenleg ismert alaprajz alapján azonban a csupán déli traktusában feltárt épület teljes alaprajzi szerkezete nem határozható meg. A fürdő az épület délkeleti sarkában volt: az apszisos szoba mellett egy északi irányú helységsor húzódik. A fürdőblokk és a helységsor talán egy udvart határol le.
Az 1. sz. épülettel határos nyugat felé a 2. sz. épület, amelynek azonban csak egyetlen, padlólapokkal kirakott helysége maradt fenn. Az 1. sz. épülettől délre, a 2. sz. épülettől keletre egy L alakú sikátor helyezkedett el: a sikátor déli oldalán található a harmadik épület, amelynek 1990-ben még csak az északi apszisa volt ismert. A 2003. évi ásatások során előkerült a 3. sz. épület északi apszisához csatlakozó helység tégla padlóburkolattal. A 2. és 3. sz. épület közötti sikátor járószintje, amelyet az ásató szerint egy későbbi építési fázisban keresztirányú falakkal elfalaztak, a 18516. hrsz. telken folytatódik. A sikátortól nyugatra déli irányba folytatódik a 2. sz. épület keleti helysége, amelynek több periódusba tartozó falai rosszabb állapotban maradtak fenn.
A védendő műemléktől délre, a Dischka Győző u. és Jókai u. sarkán már korábban felfedezték egy további insula északnyugati sarkát, amelyet az ásatók a 4. sz.-i helytartói székhelyének tartottak. A védendő műemléktől délkeletre a Citrom utca zónájában szintén előkerültek 4. századi épületmaradványok, ezeket azonban középkori és újkori beépítések bolygatták. A középkori Pécs jórészt bemutatott déli városfalai a Citrom utca és a Rákóczi utca között húzódnak.
állapot leírása:
A műemlékileg védendő 1. sz. épület római kori fürdőjének falmaradványai csupán részlegesen tekinthetők bemutatottnak: az 1976-ban feltárt apszisos fürdőhelység melletti helységből észak felé követhető helységsort jelzi a szürke kövekkel kirakott felszíni burkolat a társasház udvarán. A helységsor keleti falának egy felszíni burkolatból kiemelkedő részletét konzerválták és falcsonkszerűen mutatták be. A romok nagy része azonban csak az épület alatti mélygarázsban tekinthető meg. Nemcsak a mélygarázs bejáratánál és kijáratánál lehet megnézni a romokat, hanem a társasház udvarából is vezet egy lépcső a garázs felé. A lépcső alján vasrács látható, a rácson benézve láthatók a jó állapotban fennmaradt falmaradványok. Az ásatások során feltárták és a mélygarázsban bemutathatóvá tették a fürdőblokk hypocaustum- és csatornarendszerét is, amely a római építészet iránt érdeklődő laikus látogatók számára is információértékkel bír.
A műemlékileg védendő terület déli részén, a 18516. hrsz. 1973 óta régészetileg védett singatlanon üres beépítetlen telek található, itt folytak a 2003. évi ásatások. A telek nyugati részén, az 1. sz. épülettől délre elhelyezkedő épület falmaradványai jelenleg fóliával betakarva várják a bemutatást. A telek nyugati részén a megelőző feltárás befejezése után a pécsi Janus Pannonius Múzeum beleegyezett az építkezési munkálatok folytatásába, mivel állításuk szerint az itt talált falmaradványok kevésbé jó állapotban maradtak fenn, megtartásuk és műemléki bemutatásuk nem indokolt.

Állapotjelentések

2011.11.18 12:32 ngabi állapot: 5 - pont: 4

Néhány évvel ezelőtt a posta utcájában (a Jókai utca és Teréz utca sarkán) tártak fel emeletes, átriumos római kori városi palotákat. Ennek jelzései a Római udvar területén láthatók. 2003-2004-ben a közeli, a Jókai utca 11-13 számú elbontott ház helyén több III.-IV. századi, nagyméretű palota és egy utcaszakasz került felszínre. A palotához fürdőhelyiség tartozott és itt is megtalálták a padlófűtés rendszerének maradványait.
információ: iranypecs.hu

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.105 km)
Lakóház (0.106 km)
Lakóház (0.112 km)
Szerecsen Patika (0.114 km)
Lakóház (0.118 km)
Lakóház (0.124 km)
Lakóház (0.125 km)