Megújulásunk támogatója:  

Alpár-villa

azonosító:
11470
törzsszám:
16092
szélesség (lat):
N 47° 31,082'
hosszúság (lon):
E 19° 1,753'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Régi
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
villa
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
13011 (környezet: 13006, 13012/2, 13012/3, 13012/4)
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
Alpár Ignác (1855-1928) által saját maga és családja számára 1899-1903 között tervezett, jelenleg átalakított és bővített, gyermekotthonként működő épületegyüttes.
külső leírás:
A kert
A kert téglalap alakú, az utca felől teraszosan kiképzett. Az utcáról jobbra, majd 180 fokos fordulattal balra kanyarodva autóút visz fel az épülethez. A kert legalsó szintjén, az utca felőli támfal tetejénél ősmagyar jellegű ruházatban, kucsmát viselő férfialak látható. Eredete, alkotója ismeretlen.
Gyalogosan kétszer megtört lépcsősor vezet fel a pihenő teraszhoz, ahol kis barlangot vájtak a hegyoldalba. Ez előtt velencei, kora román stílusú kút műkőmásolata látható, melynek két oldalán ívelt lépcsősor indul, és a visszakanyarodó kocsiútra visz fel. A baloldali lépcsőfeljárat elején posztamensre állított férfi torzó, a jobb oldalon csak a posztamens található. A lépcsősor felső végén mára már csak a szobortalapzata maradt meg a 2002 nyaráig itt álló milói Vénusz életnagyságú műkőmásolatának. (Építkezési munkálatok során pusztult el). Az egészalakos férfialakot ábrázoló szobron kívül a többi mű Gál Éva kutatásai alapján Strobl Alajos hagyatékához kapcsolható (Gál Éva: Alpár Ignác három rózsadombi villája 20.o., Liptóújvári Strobl Alajos hagyatéki kiállítása). A szobrok előzőleg az Epreskertben álltak, melyet fotók is rögzítettek (BTM Kiscelli Múzeum Epreskerti fényképek). Feltehető, hogy Alpár ezeket az 1927-es hagyatéki aukción vásárolta. Ekkor juthatott hozzá egyéb faragványokhoz is, mint a villától keletre, ugyanazon a szinten, rendszertelenül elszórt pillér, illetve oszlop lábazatokhoz. (Esetleg "Faragott kövek a Mátyás-templomból" megnevezés alatt szerepeltek a katalógusban). A lábazatok most a kőpadok körül elhelyezett ülőalkalmatosságként szolgálnak. Közvetlen közelükben egy életnagyságú, ülő női alak kőszobra található. Gál Éva a szobrot Orth Antóniával azonosította, Alpár Ignác feleségével (Gál Éva: Alpár három rózsadombi villája 20.o.).
A villa előtti teraszt további lépcsősoron át lehet megközelíteni az autóútról.
A villa mögött az egykori kertészlak földszintes épülete tűnik fel, mely ma irodahelyiségeknek ad otthont. Ettől keletre található a Gundel-féle borospince, melyre fémvázas, műanyag borítású emeleti szintet építettek. Ez most raktárként funkcionál.
Mivel a villa gyermekotthonként működik a kertben a gyerekek szabadidős tevékenységére utaló jelek fedezhetők fel: a villától keletre és északra homokozók, a felső szinten játszótér kapott helyet, melyeket a borospince melletti lépcsősoron lehet elérni. Az egykori kertészház mellett, a nyugati oldalon a gyerekek nyári szórakozására medencét hoztak létre.

Az épület külső leírása
A villa a többszöri átépítésnek köszönhetően bonyolult alaprajzú, aszimmetrikus épület. Lábazati szintjét a régi, egykori Illits-villán vakolat, míg az új, Alpár által épített lakóházon terméskő jelzi. Az épületet a hegyoldalhoz viszonyítva vízszintesen helyezték el, így a hátsó udvari részen a kert szintje magasabban van, mint az épület.
A déli, utcai homlokzat több részre tagolódik. Keleti része az egykori Illits-féle nyaraló épülete, melyet Alpár többször átalakított. Ez előtt terasz húzódik, melynek peremén kőkerítés fut körbe. A kerítés pillérein, magas posztamensen három portrészobor van elhelyezve, nyugatról-keltre haladva, Széchenyi István (büszt, bronz, "SZÉCHENYI ISTVÁN" felirattal), Michelangelo (büszt, valószínűleg mészkő, "MICHELANGELO BUONARROTI" felirattal), és Petőfi Sándor (fej, felirat nélküli, műkő).
A keleti traktus négytengelyes. Homlokzatát meghatározza a színek váltakozása, és elsősorban az emeleti szinten, az ablakkeretek pompás díszítése. A lábazati szint itt vörös, felette, a földszinti részen szürke, az emeleti szinten vörös téglaberakás, és végül a párkányzat ismét szürke színe jelenik meg. Főhomlokzatának jobb oldali, első tengelyében a falhoz tapadva műkőből faragott falikút csoportkompozícióját helyezték el, két pad között szalagmintás kúttál, és a falon két madarat ábrázoló domborművel. E felett kerek ablak nyílik, illetve az ablaktól balra márványtábla emlékezik meg az 1950-es években itt működő Bólyai János Természettudományi Népi Kollégiumról. Az emeleti szinten az 1899-ben megépített faveranda látható, mely a főhomlokzat felé üvegezett.
A 2-3. tengely földszinti részén két nagy kosáríves ablak nyílik mélyen a falba ágyazva. Az ablakok közé magas posztamensen Telcs Ede márvány Beethoven mellszobra került, talapzatának jobb oldalán szignálva: TELCS felirattal. Mindkét oldalon, az erkélyt alátámasztó konzolok gazdagon tagolt profilja között kisfülkéket alakítottak ki, amelyekben további márvány mellszobrok kaptak helyet. Így a jobb oldaliban Lotz Károly (LOTZ KÁROLY felirattal), a bal oldaliban Ferenczy István (FERENCZY ISTVÁN - AZ I-SŐ MAGYAR SZOBRÁSZ ROMÁBAN 1812 felirattal) ábrázolása. Az erkély nyugati, ívesen kidudorodó része alatt fülkét vágtak, melyben valószínűleg szobor állt, ám mára csupán csak talapzata maradt meg. Stílusanalógiák alapján Strobl művének tekinthető Ferenczy, Lotz és Michelangelo képmása.
Az emeleti szinten a homlokzat enyhén előreugrik helyet adva az erkély teraszának, melynek vaskorlátja jobb oldalon a fatornáchoz kapcsolódik, míg baloldalon ívesen záródik. A homlokzatnak ezen a szakaszán befalazott ablak fedezhető fel. Az erkélyről két nagy félköríves, négyszárnyú ablak nyílik. Az ablakokat összekapcsolja a belső osztásukhoz és íves záródásukhoz igazodó, szürke keretezés. Az ablak keretezésének zárókővével egy magasságban, az ablakok közeiben kis puttófejes relief díszek jelennek meg. A tagolt párkányzat felett emelkedik ennek a két tengelynek magas manzárd tetős lezárása, melyhez díszes, oromzattal és keretezéssel ellátott ablak is tartozik.
Ennek az épületszárnynak a nyugati részén két keskeny ablak nyílik a földszinten, felette kétszárnyú ablak látható tagolt könyöklő-és szemöldökpárkányzattal, és szürke keretezéssel.
A kerti csarnok az összekötő szárny keleti oldalán, és a régi épületszárny teraszán helyezkedik el. Keleti oldala nyitott, ezért alátámasztását itt két oszlop, a homlokzathoz tapadt pilaszter, és délen falsáv látja el. Déli homlokzata félköríves nyílással áttört, melyhez sűrű rácsozat, és mély könyöklő párkány illeszkedik. A csarnok rövid déli homlokzatát keleten egykor díszes pillér zárta korona alakú csúcs dísszel. Ma homlokzata előtt olyan sűrű a növényzet, hogy mindössze csúcsának teteje vehető ki. Északi oldalán íves záródású üvegablak bújik meg a félhomályban. A csarnok követi az átkötőszárny falát, így annak délnyugati irányba, ferdén előreugró fala helyet biztosít - fülkeszerűen- további műalkotások számára. Itt egy táblaképszerű üvegmozaik található a falon, fehér liliomok közt imádkozó női szentet ábrázolva. A jobb sarkában feltüntetett jelzés szerint Bátki alkotta 1907-ben. (Bátki Józsefről van szó, aki Róth Miksa tanítványa volt). A kép alatt téglából készült posztamensen életnagyságú, férfi márványportrét helyeztek el, melyen nem tűntettek fel nevet, vagy aláírást. (Gál Éva Ybl Miklóssal azonosítja a szobrot (Gál Éva: 2002. 18.o.). A délnyugati sarokban üresen álló posztamens áll.
A legkésőbb felépülő átkötő szárny erőteljesen kiugrik a főhomlokzat síkjából, amelyet még fokoz az átalakított, és újra vakolt homlokzat. Keleti homlokzatát az alsó szinten ajtó, felette ablak, illetve a ferde, északkeleti falon szintén egy ablak töri át. Déli homlokzatának eredeti ablakkeretezése és vakolata eltűnt. Kétaxisos homlokzatának jobb oldalán látható a pincelejárat, és előtte műanyag fedésű előtér, illetve ennek baloldalán a pince széles ablaka. A magas földszinti részen 1-1 kétszárnyú ablak található, mely megismétlődik a felső szinten a fal síkjából kismértékben kidomborodó ablakkeretekkel, és könyöklőpárkánnyal. A nyugati oldalhomlokzaton nincsenek nyílások. Ez a traktus nyeregtetővel fedett.
Az Alpár által tervezett új lakóház magasabb, mint a hozzákapcsolódó toldaléképület. Főhomlokzata kéttengelyes, melyet vízszintesen párkányzatok tagolnak lábazati, földszinti és emeleti szintre. Jobb oldalán, a terméskő lábazat felett kétszárnyú ablakot helyeztek el, mely felett ikerablak nyílik. Baloldalon két kicsi pinceablak, a földszinten és az emeleten ikerablakok kerültek. A felső szinten az ikerablakok díszesebb profilú keretezést kaptak, és a homlokzatot itt a többi falszakasztól eltérő, szürke téglaborítással látták el. A koronázó párkányzat felett magas manzárd tető emelkedik hármas ablakkal.
Nyugati oldalán alacsony épületszárny kapcsolódik a főtraktushoz, ahol eredetileg bejárat volt a déli oldalhomlokzaton (befalazás nyomai látszanak), jelenleg újonnan kialakított ablaknyílás látható.
A nyugati oldalhomlokzat előterében az egyszintes, egykori előcsarnok helyezkedik el jobb oldalán keskeny ablakkal, baloldalán vakablakkal. Mögötte magasodik a főszárny nyugati, emeleti oldalhomlokzata, melyen tovább folytatódik a szürke téglaborítás, a sarkakon és a középtengelyben szürke sávozott felülettel. Jobb oldali részén finoman díszített, kis méretű vakablak látható.
Az északi, hátsó udvari homlokzat falsíkjai szintén előre-hátra mozognak. A nyugati, kis toldaléképület rizalitként ugrik előre. Homlokzatán egy keskeny ablak kapott helyet. Ettől a síktól hátra lép a keleti, Alpár által tervezett villa épület három axisra tagolódó homlokzata. A jobb oldali tengelyben mind a földszinti, mind az emeleti részen 1-1 ablak nyílik. Az emeleti kerettel és szemöldökpárkánnyal ellátott. A középső tengely rizalitként előreugrik, melyben lépcsőház tálható. Földszinti részén dísztelen, e felett elegánsan keretezett kétszárnyú ablak kapott kialakítást, mely az épületen végigfutó övpárkány vonalát megszakítja. Ezt követően vakablak, majd egy többszörösen tagolt koronázó párkány zárja ezt a szintet. A rizalit itt nem ér véget, hanem felnyúlik a manzárd tetőig, és ahhoz csatlakozik. Két ablak adja ennek a felső épületrésznek a világítását.
A keleti, baloldali tengelyben alul ajtó nyílik az épületbe. Felette az emeleten keretezett ablak, jobbra pedig egy kialakításában ugyanolyan, de jóval kisebb ablak látható. A homlokzaton ismét megfigyelhetjük a vakolási technika változtatását: alul szürke, felette szürke téglaborítás. Ettől eltérő a lépcsőház kiugró traktusa, mivel mind három szintje más, lent a sávozott szürke, felette a sarkokat kiemelő sávozás, majd teljesen egyszerű szürke vakolat jelenik meg.
A földszinten az épület stílusától, hangulatától teljesen eltérő, műanyaggal fedett, vasoszlopokon álló teraszt hoztak létre, mely végig fut a keleti traktus, régebbi épületének nyugati oldalhomlokzatáig.
Az átkötő szárny északi homlokzata ismét előrelép a lépcsőház síkjához képest. Ennek emeleti szintjén négy színes üvegablak látható, melyek közül a jobb oldalról számított első három egy képzeletbeli félkör ívét követi. Ezek a kétszintes belső csarnok színes üvegablak kompozíciójához tartoznak. A baloldali ablak is a reprezentatív csarnokba nyílik.
Az összekötő épületszárnytól keltre a régi nyaralóépület tömege magasodik, melynek keleti oldala kissé visszalép a csarnok síkjától. Egy keskeny szárnnyal csatlakozik az előző traktushoz, melyen az emeleti szinten vakablak látható, alul pedig a vas-műanyag terasz kanyarodik az épület nyugati fala mellé. Talapzati szintje délről észak felé emelkedik, így lépcsősoron lehet feljutni az északi homlokzat előtti teraszra. Innen alagsori szintnek tűnik a keleti épületszárnyak földszinti része.
A nyugati oldalhomlokzat háromtengelyes. Jobb oldali tengelyében félköríves ablak, mellette téglaberakással és architektonikus keretezésű, páros pilaszteres, könyöklő-és szemöldökpárkánnyal, illetve maszkos-indás oromzati dísszel hangsúlyozott ablak látható. A baloldali tengelyben, az 1-2. tengely ablakaitól eltérő elosztásban található három ablak, felül egy nagyobb, és alatta, egymás mellett két kisebb ablak. A pince szinten kis szellőző ablaknyílások látszanak.
A északi homlokzat előtt állva az épület jelenlegi főbejárata tárul fel, jobb oldalról vaskorláttal szegélyezett lépcső vezet fel a már megszokott műanyag teraszról nyíló ajtóhoz. Ennek jobb oldalán egy, illetve bal oldalán két ablak van. Lent, a talapzati szinten kis ablakok nyújtanak szellőzést a pince számára. Feltűnik a homlokzat párkányzati részén az Alpár által végzett átalakítási munkálat, mely a homlokzat baloldalán elhelyezkedő lépcsőházra irányult. Ez a toldalék alacsonyabb a régi épülethez képest, illesztése tisztán felfedezhető. A manzárd tető északi oldala kettős ablakkal, hangsúlyos párkányzattal és magas oromfallal került kialakításra.
A keleti oldalhomlokzat 5 tengelyre osztható. Jobb oldali 1. tengelye a már említett alacsonyabb toldalék szárny. Egy ablak szolgálja a megvilágítását. A második tengelytől az épület kétszintes, így alul egy ablak, s felette egy díszesebb, pilaszteres, könyöklő-és szemöldökpárkánnyal kiképzett ablak látható. Közöttük övpárkány fut. A 3. tengely földszinti részén nyeregtetővel fedett, hosszan előreugró bejárati csarnokot építettek, előrenyúló fala előtt lépcsősorral, melyet alacsony kőfal és keleti végében pillérek határolnak. Az előcsarnok déli falában ablakot nyitottak, illetve felette, a homlokzat felső szintjén is ablaknyílást vágtak. A 4. tengelyben, a földszinti részen két ablak, felettük övpárkány, majd az ablakokkal azonos szélességű ikerablak került a homlokzatra. Az emeleti szinten ismét látható a vörös téglaberakás, és az ablak kiemelésének már többször előforduló technikája: pilszterek, párkányzatok és maszkos oromzati díszek alkalmazása.
A baloldali, 5. tengelyben a homlokzat kidomborodik. Alsó szintjén, a jobb oldali faldomborulatba beépített, pirogránit relief fedezhető fel, mely Hock Jánost ábrázolja. Ez a relief korábban az Epreskertben volt elhelyezve (BTM Kiscelli Múzeum, Epreskerti fotók), s feltehetően Strobl Alajos munkája.
A földszinten továbbá egy ablak nyílik, majd az egész emeleti szintet elfoglaló a fatornác. A tornác délkeleti sarka, illetve északi oldala üvegezett, áttört vasráccsal lezárt.

állapot leírása:
A villa kertjét, külső és belső környezetét, s a hozzákapcsolódó műemlékegyüttest szerencsés módón óvja az intézmény vezetősége.
Kertje gondozott, folyamatosan ápolják.
Az épület, beleértve a kertészlak homlokzatait is, megfelelő állapotban vannak, kisebb beázások, vakolat lepergések láthatóak. Inkább szembeötlők a déli, illetve északi homlokzathoz utólagosan épített fémvázas, műanyag lapokkal határolt teraszok, lépcsőfeljárók, melyek nem illenek az eredeti építészeti környezethez, és annak homlokzati struktúrájától teljesen eltérőek.
A borospince épülete átfogóbb helyreállítási munkát igényelne, emeleti szintjének rossz minőségű műanyag csarnoka nem megfelelő állapotú, ennek lebontása javasolt, vagy ha az épületrész nem nélkülözhető, helyére egy, a pince épületéhez jobban illő felépítmény kellene kerüljön.
A villa különböző traktusainak állapotát folyamatosan felügyelik, hiszen gyerekek élnek a falak között. Ennek ellenére a falakon néhol repedés látható, ami az alapozás nélküli építéstechnikának tudható be.

Állapotjelentések

2011.05.15 16:41 prozak01 állapot: 4 - pont: 6

Az épületen jelenleg felújítási munkálatokat végeznek, fel van állványozva. A képek sajnos nem sikerültek túl jól a sűrű növényzet, és a kerítés miatt.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

óvoda (0.106 km)
Lakóépület (0.153 km)
Lakóépület (0.156 km)
Lakóépület (0.165 km)
Lakóépület (0.183 km)
Lakóépület (0.184 km)
Lakóépület (0.184 km)
Lakóépület (0.220 km)