Megújulásunk támogatója:  

Budai Irgalmasrendi Kórház

azonosító:
11766
törzsszám:
16183
szélesség (lat):
N 47° 30,957'
hosszúság (lon):
E 19° 2,216'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
egészségügyi és szociális épület
eredeti típus:
kórház
jelenlegi kategória:
Középület
jelenlegi főtípus:
egészségügyi és szociális épület
jelenlegi típus:
kórház
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
13465 (környezet: 13442/11, 13463, 13469, 13466, 13467, 13468, 14484, 14486, 13441, 13464/2, 13470, 14482, 14483)
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
Vegyes
rövid leírás:
Kétemeletes - ma tetőtérbeépítéses - E-alaprajzú épület három zárt utcai homlokzattal. A Duna felé néző oldala nyitott, itt két épületszárnya kisebb, egyemeletes, szintén E-alakú épületet fog közre. A főhomlokzat hangsúlyos elemei a gótikus elemekkel díszített csúcsíves főbejárat, a fölötte látható Istenes Szent János-szobor, valamint a magas, háromszögű oromzatban, mely mögött huszártorony ül. Az épület részben megőrizte belső térkialakítását, reprezentatív, ornamentális díszítőfestéssel rendelkező előcsarnok és főlépcsőház. Az épület földszintjén eredeti berendezéssel és mennyezeti stukkódísszel helyreállított gyógyszertár üzemel. Kiss István és Fligauf Károly tervei szerint épült.
külső leírás:
A Budai Irgalmas Kórház három utcával és negyedik oldalán egykor Duna-parti sétánnyal határolt épülettömbje eredetileg két épületből állt: a tulajdonképpeni rend- és kórház a három szintes, főhomlokzatával a Frankel Leó útra néző nagy E alakú épületben kapott helyett, s ennek két szárnya fogja közre a gazdasági funkcióknak és halottasháznak helyet adó kis E alakú épületet. A homlokzatok kőpor vakolattal és nyers téglafalazattal vegyesen vannak kialakítva, a párkányok, ajtó- és ablakkeretek formatéglákkal kiképzettek. A lábazatok vörösmárványból készültek. A főépület Frankel Leó úti főhomlokzatának tengelyképlete 3+9+1+1+1+9+3. A középső három tengely rizaliszerűen enyhén kiemelkedik, s még ebből is előreugrik a főbejárat síkja, mely magas háromszögű oromzattal zárul, s a mögötte emelkedő nyeregtetőn vimpergákkal és gótikus mérműveket utánzó díszítésekkel ellátott, horganyból készült huszártorony ül. A csúcsíves záródású, karcsú háromnegyed oszlopokkal keretezett főbejárathoz öt lépcső vezet. A kapu fölött - jelenleg hiányos - kúszólevélsorral díszített vimperga emelkedik, két szélén egy-egy fiatoronnyal. A vimpergamezőben az irgalmas rend címere, a gránátalma látható terrakotta dombormű formájában. A vimperga csúcsán a rend alapítójának, Istenes Szent Jánosnak a szobra áll, fölötte erősen megrongálódott állapotú kőbaldachin. A szobrot két oldalon egy-egy félkörívű záródású ablak veszi körül, ezek fölött két párkány fog közre egy vakárkádsort, melyben zászlótartó található. A párkány fölötti harmadik szinten levélfejezetes karcsú oszlopok tagolják a csúcsíves hármasablakot. E fölött ismét a szintet záró párkány következik, amelyen széles, nyomott csúcsíves ablak ül, felette kőrozetta, majd a csigás ornamentikában végződő kőpárkánnyal fedett, háromszögű orom zárja az előreugró középső falsíkot. A szélein fiatornyokkal díszített toronytimpanont függőleges sávos tégladíszítés tagolja. A homlokzat többi részére egyszerű, szinte minden dísztől mentes kialakítás jellemző. Az alsó szint ablakai félkörív záródásúak, köztük vízszintes sávozású tégladíszítés látható. A második és harmadik szint ablakai szegmensívű záródásúak. A hatvanas években készült, az épület stílusától teljes mértékben elütő tetőtérbeépítés következtében a legfelső szint kis "kutyaólablakokat" kapott.
Az Üstökös utcai homlokzat tengelyképlete 2+6+2+6+3, mindkét oldalon enyhén előreugró sarokrizalittal, s a középső két tengelynek szintén finom hangsúlyozásával. Az első szint ablakai itt is félkörív-, míg a második, harmadik szint ablakai szegmensív záródásúak. A Duna felé eső sarkon az első, a Frankel Leó úti sarkon a szélső három tengelyen vakablakok helyezkednek el. A zárópárkány alatt finom tégla díszítősor fut végig.
A Vidra utcai homlokzat tengelyképlete 3+11+3, a két szélen sarokrizalittal. Az ablakok kiképzése megegyezik a többi homlokzat ablakaiéval. A sajátos terepviszonyok miatt itt a bejárati szint lejjebb, a tulajdonképpeni alagsor szintjére esik, így az itt található oldalbejárathoz lépcsősor vezet le. Mivel az építés korában ez előtt a homlokzat előtt parkos rész terült el, ettől az épületet külön kerítés választotta el, ez a téglapillérekkel tagolt kovácsoltvas kerítés ma is megtalálható. A hatvanas években az egykori park területére épült a patológiai osztály épülete.
A Duna-parti homlokzat esetében nem beszélhetünk összefüggő homlokzatról, hiszen a főépületből csak a nagy E két szárának vége tartozik ide, ezek fogják közre az egykor gazdasági épület és halottasház, ma nővérszállás kis E alakú épületét. A főépület ide eső szárnya mindkét oldalon 1+2+1 tengelykiosztású, a középső két tengely függőleges falsávval van kiemelve. E két tengely szélességében a zárópárkány fölött háromszögű oromzat emelkedik, csúcsán és két sarkán kővirágdísszel. Az orommezőt a főhomlokzathoz hasonló sávos tégladísz tagolja, középen csúcsíves záródású kettős ikerablak nyílik.
A mai nővérszálló egyemeletes épülete - a főépülethez hasonlóan - az E alak száraival fordul a Duna felé. (Mivel a 20. század első felében ez a részt óriási sétányos, parkos terület kötötte össze a folyóparttal, nem volt igény a reprezentatív dunai homlokzat kialakítására). A kis épületet téglaból lévő falsávok és díszítőpárkányok, ablakkeretezések hálózzák be. A Duna felé 3+7+3, az E szárain 4-4, az udvar felé néző homlokzaton szintén 3+7+3 ablak tagolja.
A főépület udvari homlokzatának leghangsúlyosabb, legdíszesebben kialakított része a Frankel Leó úti szárny középső három tengelye, mely az utcára néző homlokzathoz hasonlóan itt is rizalitszerűen ugrik ki. A rizalit síkjából jelentős mértékben lép előre az első emelet záradékvonaláig a főlépcsőházat, a második és harmadik emelet magasságában pedig az egykori kápolnát rejtő épületrész. A földszinti falfelületet négy támpillér tagolja, a két középső fogja közre a szegmens ívű falkeretbe foglalt bejáratot és az a fölött elhelyezkedő három - ugyancsak szegmensívű - ablakot. Az első emeleten - az utcai homlokzathoz - hasonlóan - oszlopokkal tagolt csúcsíves hármas ikerablakok nyílnak, melyeket egy-egy szemöldöktimpanon koronáz. A második emelet ablakait a kápolna megszűntetésekor átalakították: az eredeti hatalmas csúcsíves ablak helyét - a kápolna belső terének megosztásával párhuzamosan - két, a többi nyílástól rendkívüli módon elütő ablakkal "töltötték ki". A toronytimpanonnal záródó homlokzat díszítése megegyezik az utcai frontéval. Az udvari homlokzatok egyéb elemei - ablakok, faldíszítés, keretelés - szintén az utcai homlokzatokat követik. A modern kori hozzáépítések az udvart sem kerülték el: mind az északi, mind a déli szárnyhoz az épület összképét zavaró téglakéményt ill. liftházat építettek. Szintén az udvarra került az egyemeletes gazdasági épület.

állapot leírása:
Az épület jelenlegi állapota épületrészenként különböző képet mutat. A rend anyagi és szakmai lehetőségeinek maximális kihasználásával nagy figyelmet fordít az ingatlan állapotára, kisebb-nagyobb javítási munkálatokat folyamatosan végeznek, szélesebb körű rekonstrukció is tervbe van véve. Az épület külső homlokzatainak vakolása és tégladísze viszonyla jó állapotban van, kivételt képez ez alól a Vidra utcai homlokzat Duna felőli részének rendkívül átnedvesedett, foltos vakolása, valamint az udvari kis E-alakú épület vakolata. A főbejárati tengely épületplasztikai díszének, a toronytimpanonnak és harangtoronynak állapotáról lásd a mellékelt restaurátori szakvéleményt.
A Frankel Leó útról nyíló Gránátalma Patikát 2003-ban megközelítőleg eredeti állapotában állították helyre.
Az épület belsejében az előcsarnokot hozták rendbe. A folyosók, kórtermek s egyéb helyiségek állapota azonban igencsak lepusztult.

Állapotjelentések

2016.05.26 08:43 prozak01 állapot: 4 - pont: 14

Változatlan az állapota, újdonság hogy az utcaszinten több falfirka is megjelent

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.106 km)
Lakóház (0.200 km)
Lakóépület (0.229 km)
BKV telephely (0.284 km)
Lakóház (0.285 km)Kapcsolódó cikkek a Magazinban

Aki csak belekóstol Budapest történetébe, alighanem rögvest találkozik Felhévízzel, a középkori településsel a Margit-híd budai lábánál. Eddig azt hihettük, hogy nyom nélkül pusztult el, ám két épületének a maradványa is előkerült a Budapesti Történeti Múzeum folytatta ásatás során.