Megújulásunk támogatója:  

Koharits-ház

azonosító:
12090
törzsszám:
11301
szélesség (lat):
N 46° 4,467'
hosszúság (lon):
E 18° 13,417'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
lakóház
eredeti típus:
polgárház
eredeti altípus:
városi polgárház
jelenlegi kategória:
Lakóépület
jelenlegi főtípus:
lakóház
jelenlegi típus:
polgárház
jelenlegi altípus:
városi polgárház
megye:
Baranya
helység:
helyrajzi szám:
18663
település KSH kódja:
19415
földhivatal:
Pécs Körzeti Földhivatal
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
A zártsorú beépítésben álló, földszintes, historizáló lakóház 1882-83-ban épült, Piatsek Gyula építész tervei szerint. Öttengelyes utcai homlokzatának első tengelyében gazdag keretelésű kétszárnyú fakapu, többi tengelyekben plasztikus keretelésű, szegmensíves szemöldökpárkányú ablakok helyezkednek el. A homlokzatokon és az épületbelsőben számos igényes kiképzésű, építés korabeli nyílászáró található.
külső leírás:
Az épület a Pécs-Belváros és Tettye-Havihegy régió műemléki jelentőségű területen (MJT 4313), ill. a műemléki védelmet élvező, Pécs, Ferencesek utcája 35. sz. (hrsz. 18684) Ferences rendház (M 150) műemléki környezetében található.
A Várady Antal utca Ny-i oldalának telkei egyidőben, parcellázással jöttek létre, amit az azonos vonalba eső Ny-i telekhatárok és az É-i, felső szakasz nagyjából egykorú, historizáló stílusú, zömmel magasföldszintes házai is mutatnak. Soruk csak az egykori 10. számnál szakad meg, amelyet 1970 körül bontottak le, az új Pannónia Szálloda építésekor, annak biztosítandó hátsó bejáratot az így létesített közzel. Az enyhén D-DK-felé lejtő terepen fekvő, kissé szabálytalan négyszög formájú Várady Antal u. 6. sz. telek több mint 50%-os beépítettségű. A K-i részén, az utcavonalon, zártsorú beépítésben áll a magasföldszintes lakóház. A zömök téglalap alapformájú, nyeregtetős épülethez az udvari oldal É-i szélén egy kis, féltetős toldalék csatlakozik, mellette D-re vele azonos szélességű terasszal. A ház falazatainak anyaga zömében nagyméretű tégla, de néhol a vakolathiányoknál törtkő is látszik. A falak simított vakolatúak. A ház részben alápincézett, pontosabban a kapualjtól É-ra eső részen alagsorral épült.
A K-re, az utcára néző, 5 nyílástengelyes (1+4) főhomlokzat az érett historizáló, neoreneszánsz stílus szép emléke. Vakolatarchitektúrája erőteljes tagozataival jórészt őrzi eredeti állapotát. A fennmaradt homlokzati tervrajzhoz - amely egyébként pontatlanul nem jelöli a terep lejtését - képest tapasztalható eltéréseket, egyes részletek jelenlegi hiányát (pl. lábazat alsó tagja, párkány profilok, pilaszterek felső szakaszának kannelúrázása, ablakkötények díszei, vízszintes sávozás, stb.) talán a későbbi tatarozások rovására írhatjuk. Viszont a kapu a kivitel alkalmával épülhetett meg a tervtől eltérően, alacsonyabbra, s ezért hagyhatták el ívzugainak és a zárókő homlokoldalának a rajzon látható díszeit. A kérdés eldöntését az egyes részletek esetében csak archív fényképek előkerülésétől, v. szondázó falkutatástól remélhetjük. Jelenlegi állapotában a főhomlokzat mezői simított vakolatúak. A D-i szélső tengely kis kiülésű sarokrizalitjában félköríves záródású kocsikapu, tőle É-ra pedig 4, vízszintes záródású ablak van, szabályos kiosztásban. A kaput, ill. a homlokzat széleit kompozit fejezetű pilaszterek szegélyezik, amelyek lent a lábazatot is golyvázzák. Hasonlóan a teljes zárópárkányt is, így jelentkezik a homlokzat D-i kaputengelyénél sarokrizalit. Alul tagolt lábazat fut végig a homlokzaton. Benne az ablakok axisaiban - amelyek szintén golyvázzák - fekvő téglalap formájú, kereteletlen, alagsori ablakok nyílnak. Ezek eredeti, lándzsás díszű, kovácsoltvas rácsai, az É-i szélsőt kivéve, ma is megvannak. A pilaszterek szegélyezte kapu vakolt keretének alsó, simított részét beforduló vállpárkányok zárják. Felettük a félköríves záródás homlokoldala lépcsőzött profilú. A háromtagú zárókő egyszerű megjelenésű. A kaputól É-ra eső szakaszon, a lábazatot lezáró párkány és az ablakkeretelések által golyvázott könyöklőpárkány között, az ablakkötényekben üres teknők vannak. A négy ablak impozáns kereteléseit díszes konzolokon nyugvó, íves záródású szemöldök timpanonok koronázzák. Az utcai homlokfalat záró, magas térdfalra került az erőteljes, háromtagú főpárkány. Felső, kiugró, profilált homlokoldalú része alatt fekvőkonzolok sora fut végig. A főpárkány a D-i végénél, a szomszédos, alacsonyabb zárópárkányú ház mellett befordul. Külön említést érdemelnek a főhomlokzat mázatlan Zsolnay-kerámia, feltehetően még terrakotta anyagú díszei, amelyeket több réteg homlokzatfesték takar. Ilyenek a pilaszterfők, az ablakok szemöldök konzolai és a fekvőkonzolok a zárópárkánynál. Fennmaradtak a főhomlokzat eredeti, díszes, fa nyílászárói. A felülvilágítós, profilált osztógerendás, kétszárnyú kapu, valamint a keresztosztós, négyszemes dupla ablakszerkezetek, belső oldalukon fa spalettákkal. A kapu felülvilágítójának mai, egyszerűbb, üvegezett faszerkezete valószínűleg már másodlagos. Eredetileg itt is olyan, sugaras rácsú lehetett, amilyen az udvari kapunál látható. Régi szerelvényeik sajnos már hiányoznak. A míves faragásokkal díszített asztalosmunkák már üzemi termékek lehetnek. Nem kizárható, hogy Hoffmann Károly (1823-1890), 1869-ben alapított pécsi, már gépesített asztalosüzemében készültek. Az utcai homlokzat közepén, 1985-ben elhelyezett márványtábla a 100 évvel korábban a házban létesített, első pécsi telefonközpont emlékét őrzi.
A hét nyílástengelyes, egyszerű megjelenésű udvari, Ny-i homlokzatnál kolduseresz fut végig az É-i, kis, féltetős toldalékig. Simított vakolata tagolatlan, nyílásai kereteletlenek. Csak a teraszra szolgáló, kétszárnyú, felül üvegezett duplaajtónak van profilált fakerete. A toldalék D-i oldalán, a többitől eltérő formájú, háromosztatú ablak látható. A hátsó homlokzat egyetlen dísze az udvari kapu bélleleténél látható vállpárkány. A nyílászárók egykorú, egyszerűbb asztalosmunkák. A kapunyílás melletti WC-ajtó és az É-i toldás közötti szakaszon, az utóbbival egyező szélességű, kb. 1 m magas terasz húzódik a homlokzat előtt. Alépítménye vegyesfalazatú. Fent budafai homokkő gerendák szegélyezik, Ny-i oldalán, középen hasonló anyagú lépcsők vezetnek le a kis hátsó udvar (kert) szintjére. A kőelemek felületét másodlagosan cementtel lesimították.
A hátsó udvart (kertet) a szomszéd telkek beépítetlen részeitől falazott kerítés választja el. Ennek Ny-i, a ferences rendház telkével szomszédos, vakolatlan, vegyes anyagú szakaszában több, másodlagosan beépített, középkori, faragott mészkő töredék figyelhető meg. Közöttük első szemrevételezésre gótikus stílusú, élszedett nyíláskeret, valamint gótikus boltozati bordaelemek is megfigyelhetők. Valószínűleg a közeli ferences templomból származhatnak, amelynek középkori, K-i szentélyét lebontották. Talán már korábban felhasználták őket a részben vizsgált telek DNy-i sarkára eső, a ferencesek D-i kertjének É-i szélén állott, kisméretű, újkori melléképülethez (kerti ház?), amelyet a mai Várady Antal utca Ny-i oldala mellé eső sáv felparcellázásakor bontottak le. Nem kizárható, hogy a D-i szomszéd Várady Antal utca 8. számú (hrsz. 18664) ingatlan, és talán az É-i szomszédok egy vonalba eső, valószínűleg egy időben emelt, falazott kerítései további középkori, faragott kőtöredékeket rejtenek.
állapot leírása:
Az utolsó tulajdonosváltást követően, már évek óta üresen álló, lakatlan és gondozatlan ház műszaki állapota folyamatosan romlik. A kapualj déli falának süllyedése és a főhomlokzat É-i ablakainál jelentkező, még kisebb repedések feltehetően a csapadékvíz elvezetés hibáira vezethetők vissza. A magasföldszint ÉNy-i, kétablakos szobájánál a fagerendás födém leszakadása szándékos rongálás, vagy az elhanyagolt héjazat okozta leázás következménye. Az utóbbi miatt szakadt le a kis udvari toldalék famennyezete.

Állapotjelentések

2011.12.06 14:25 ngabi állapot: 4 - pont: 4

Nincs változás, az épület lakatlannak néz ki

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóépület (0.041 km)
Lakóház (0.088 km)
Fürdő romok (0.088 km)
Lakóház (0.094 km)
Lakóház (0.097 km)