Megújulásunk támogatója:  

Karmelita templom; Várszínház

azonosító:
145
törzsszám:
15059
szélesség (lat):
N 47° 29,896'
hosszúság (lon):
E 19° 2,255'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. szerzetesrendi templom
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
6459
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
rövid leírás:
Várszínház, volt Karmelita templom, 1725-36. Színházzá alakítva, 1787., Kempelen Farkas, Hikisch Kristóf.
külső leírás:
Jelleg (XI-XII)
Három oldalról szabadon álló, színháznak átalakított templomépület. A negyedik oldalról az egykori kolostor épületegyüttese csatlakozik hozzá. Homlokzatai sárgára meszeltek, a kiemelkedő tagozatok fehérek. A copf főhomlokzat kétemeletes, öttengelyes. A homlokzat középső három tengelye enyhén kiugratott rizalitban helyezkedik el. A lábazat fölött a földszint vakolata vízszintes sávozással díszített. A rizalit tengelyeiben a földszinten három kapu nyílik. A középső, nagyobb félköríves, a szélsők négyszögesek. A rizalit két oldalán egy-egy zsalugáteres ablak nyílik. A földszint és az első emelet között övpárkány húzódik. A középső kapu fölött páros, ívelt vonalú konzolokon nyugvó, vasrácsos erkély helyezkedik el. A rizaliton a két emeletet átfogó, korinthoszi pilaszterek választják el az ablaktengelyeket. A homlokzat ablakai szalagkeretesek, zsalugáteresek, az első emeletiek jóval magasabbak a földszintieknél, míg a második emelet nyílásai a legalacsonyabbak. A első emeleti rizalit-ablakok félkörívesek, konzolos, szegmentíves timpanon koronázza őket. A szélső ablakok négyszögesek, konzolosan alátámasztott szemöldökpárkányuk van, melynek frízében gyümölcsökből és virágokból font koszorú és füzérdísz helyezkedik el. A második emeleti ablakok könyöklővel is rendelkeznek. A homlokzatot háromrészes főpárkány és attikafal zárja. Az attika közepén ovális, füzérkoszorúba foglalt címerpajzsban Buda város címere.
Az egykori hajó oldalfalán magas, rézsűs, kőből rakott lábazat, és profilált, fehér színű főpárkány húzódik. A lábazat átfordul az egyenes záródású szentélyre is, mely szűkebb, és kevéssel alacsonyabb is a hajónál. A főpárkánya valamivel egyszerűbb tagolású. A hajó és a szentély látható sarkai lekerekítettek. A Színház utcai homlokzaton a hajó négy elfalazott, nagy, szegmentíves ablakának körvonalait láthatjuk. A balról számított harmadik ablak alatt négyszöges, elfalazott kapu kőkerete látható. A szentély végfala, mely a Dunára tekint, kétemeletes és kéttengelyes. A földszinten két modern, profilált keretű, kétszárnyú, bronz ajtó szakítja meg a lábazatot. Az emeleteken kőkeretes ablakok nyílnak. A homlokzatot a sarkokon páros lizénák tagolják.

Épületbelső (XIV)
Az egykori templom egyhajós, keleten a hajónál valamivel szűkebb, egyenes záródású szentélyben végződik. A négyszakaszos hajóban a vaskos, erősen a templomtérbe ugró falpillérek félköríves hevedreket és kosáríves homlokíveket hordoznak, melyek között félköríves, fiókos dongaboltozatok feszülnek. A szentély kétszakaszos volt, fiókos dongaboltozatos szentélynégyszöggel, és alacsonyabb, félköríves diadalívű szentélyzáródással. A falpillérek között oldalkápolnák helyezkedtek el. A hajó első szakaszát a karzat foglalta el, alatta előcsarnokkal.
Jelenleg a szentély keleti szakasza fallal leválasztott, a színészbejáró céljait szolgálja, az első szakaszból alakították ki a színpadot. A hajó keleti három szakasza vízszintesen két térre osztott. A felső részen helyezkedik el a nézőtér, nyugat felé erősen emelkedő széksorokkal; míg alatta, a keleti három szakaszban szintsülyesztéssel kialakított, nyomott arányú, síkfödémes kiállítóterem és társalgó kapott helyet. A nézőtér padozatát hat modern támasz tartja. A hajó nyugati szakaszában lévő előcsarnokból kétoldalt lépcsők (un: Kempelen lépcső) vezetnek a ruhatárhoz, majd a nézőtérre. Az előcsarnok feletti összekötő tér kétszintes, galériásan megoldott, modern, síkfödémes. A színpad feketére festett, a hajó falai fehérek. (ld még: 15060, Karmelita rendház, Színház u. 5-11.)

Állapotjelentések

2019.04.01 15:05 klo állapot: 5 - pont: 12

Az objektumot felújították, ennek megfelelően jó állapotban van, megközelíteni nem lehet.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Sándor-palota (0.044 km)
Lakóház (0.062 km)
Arany-bástya (0.111 km)
Lakóház (0.173 km)
Lakóház (0.196 km)