Megújulásunk támogatója:  

Cisztercita gimnázium

azonosító:
3878
törzsszám:
1577
szélesség (lat):
N 47° 11,579'
hosszúság (lon):
E 18° 24,496'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
oktatási és gyermekintézmény
eredeti típus:
gimnázium
megye:
Fejér
helység:
helyrajzi szám:
266
település KSH kódja:
14827
földhivatal:
Székesfehérvár Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Gimnázium, tantermek és könyvtár, volt cisztercita gimnázium, eklektikus, 1870 körül. Tervezte Brein Ferenc.
:
Zártsorú beépítésben álló, háromszintes, cserépfedéses historizáló stílusú épületrész, amely a ' B ' alaprajzú épületegyüttes részének nyugati traktusát képezi. Az épület rizalitokkal tagolt, főhomlokzata tizenhét tengelyes ( 4+2+5+2+4 ), déli szakaszán hat tengely szélességben a fal síkja megtörik. A homlokzaton azonos magasságú lábazat, övpárkány és változatos kiképzésű főpárkány fut végig, a rizalitok mentén konzoltagokkal, a rizalitokon és rizalitok között fogrovatokkal. Valamennyi nyílása egyenes záradékú, profilozott szalagkeretes, a földszinten és a második emeleten füles keretezésűek, alul egyszerű könyöklővel, felül palmetta-soros köténymezővel. Az első emeleti ablakok állógyámosak, egyenes szemöldökpárkányokkal, a rizalitokon timpanonos lezárással, a kapu felett plasztikus, ornamentális orommezővel, közepén medalionba foglalt kereszt motívummal.
A hangsúlyosan kialakított kapu tengelyét, alul kannelurázott dór kőoszlopok keretezik, kőarchitrávos lezárással, tükörmezejében felirattal, az oszlopok fejezete felett koszorú motívumokkal. Maga a kapu kő-, füles keretezésű, kétszárnyú, kazettatagjaiban ornamentális és figuradíszekkel, oromráccsal.
Az architráv feletti övpárkányos, mellvédmezős zónáról induló, a két felső szintet összefogó palmettadíszes fejezetű óriáspilaszterek emelik ki a tengelyt.
A fal síkja a földszinten a tengelyek között armírozás szerűen, kváderes falsávokkal tagolt, akárcsak az épület sarkai és a rizalitok élei mentén. A két felső szint falsíkját kváderes vonalazott falsávok díszítik.
A külső és belső járószintet három lépcső választja el.

Állapotjelentések

2021.10.15 17:31 angyalka1128 állapot: 5 - pont: 36

Az általam fellelt Ciszterci gimnázium címe Jókai Mór u. 20.
Nagyon szép állapotú!

Az iskola története egészen az 1700-as évek elejére nyúlik vissza. Miután kiűzték a törököket a városból megjelentek a jezsuita atyák, akik rögtön templomépítésbe, illetve iskolaalapításba fogtak. Négy illetve hatosztályos intézményüket kisebb megszakításokkal 1773-ig működtették. Ekkor XIV. Kelemen pápa feloszlatta a jezsuita rendet, így az iskola vezetését a pálosok vették át, akik 10 éven át tanítottak itt. II. József király szerzetesrendeket feloszlató rendeletét követően egy ideig Magyar Királyi Gimnázium néven működött. Később I. Ferenc újra engedélyezte a szerzetesrendek működését, és a székesfehérvári gimnáziumot a bencésekre akarta bízni. Ez nem sikerült, ezért Dréta Antal zirci kormányzó perjel kérésére az iskola 1813-ban ciszterci rend tulajdonába került. Első ciszterci igazgatója Villax Ferdinánd volt, aki később zirci apát lett. Az iskola 1851-ben főgimnáziumi rangot kapott és neve: A Ciszterci Rend Székesfehérvári Főgimnáziuma lett, majd 1921-től Dr. Békefi Remig zirci apát javaslatára az intézmény A Ciszterci Rend Szent István Gimnáziuma nevet viselte.

A gimnázium kezdetben az Oskola utcai épületben működött (ma a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár helyiségei vannak itt - pl. a régi díszterem ma olvasóteremként szolgál). Noha a rendházzal összekapcsolt épületet többször bővítették, az 1930-as évek elejére elkerülhetetlenné vált egy új épület létesítése. Ekkor az Oskola utca és a Jókai utca közötti területen álló egykori épületet a rend eladta a városnak és megvette a mai gimnázium területén lévő házakat. Ezeket lebontva építették fel a mai gimnázium Jókai utcai épületét.

A második világháborút követően döntő változások következtek: először 1945-ben új iskolarendszert vezettek be: a nyolcosztályos általános iskolát és a négyosztályos gimnáziumot. Így a gimnázium az 1945/46-os tanévtől átalakult, és mint Ciszterci Szent István Gimnázium és Általános Iskola működött. A nagyobb érvágás 3 év múlva következett be: 1948-ban államosították a ciszterciek - a még egy évtizede sem használt, új gimnáziumát, majd 1950-től az Állami Ybl Miklós Reáliskolával egyesülve József Attila Gimnáziumként működött, továbbra is magas színvonalú, országos elismertséget hozó képzést nyújtva. Az idejáró diákokat városszerte "józsefes"-nek nevezték, a gimnáziumot pedig "József"-nek. A rendszerváltozást követően a gimnázium visszakerülhetett a ciszterci rend tulajdonába, először Ciszterci Rend József Attila Gimnáziuma, majd 2000-től Ciszterci Szent István Gimnázium nevet viselve.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.