Megújulásunk támogatója:  

Várrom

azonosító:
5838
törzsszám:
2281
szélesség (lat):
N 47° 56,348'
hosszúság (lon):
E 20° 11,730'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Rom
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
LAKÓÉPÜLET
eredeti főtípus:
vár
jelenlegi kategória:
LAKÓÉPÜLET
jelenlegi főtípus:
vár
megye:
Heves
helység:
helyrajzi szám:
0193, 0192/7, 0192/8, 0192/10, 0192/11, 0192/12
település KSH kódja:
8527
földhivatal:
Eger Megyei és Körzeti Földhivatal
állapot:
Romos
rövid leírás:
Várrom, gótikus, 14-15. sz. 16. sz.-i erődítésekkel.
külső leírás:
Jellege:
A községtől É-ra emelkedő sziklahegy csúcsán épült szabálytalan alaprajzú, 3 ó-olasz bástyával, sánc-árok rendszerrel erősített vár falmaradványai és sziklába vágott helyiségei.

A siroki vár korai magja a jelenlegi felsővár alatt húzódó sziklafolyosók és termek egy része lehetett, amelyet egy ugyancsak sziklába vágott, mélyebb szinten fekvő külső védelmi öv erősített. Ez a külső védelmi öv leghatározottabban a vár északi oldalán látható, ahol a sziklába mintegy 4 méter mély, 4-5 méter széles árkot vájtak. Ezt az árokrendszert gazdasági udvarként is felhasználták: a sziklafalba sütőkemencéket vájtak, és olyan kisebb méretű, pincében folytatódó építményeket is kialakítottak, amelyeknek felmenő falát szintén a sziklából faragták ki. A védőárok sánca egy helyen megszakad, és a hegyre felvezető út az alsó vár egyik bejárata felé vezet. Három lépcsőfokon lehet feljutni egy sziklából kifaragott, felmenő falú kaputoronyba, amelynek észak felé nyíló ovális lőrése az út biztosítására szolgált. Ennek a lőrésnek a belső oldalát még a kézi íj használatának idején képezték ki. Ez a tény arra utal, hogy a siroki vár legkorábbi építési idejét a XIII. századnál előbbre kell tennünk, mert ekkortól ilyen célokra már a számszeríjat használták. Ebből a kis kaputoronyból valaha fából ácsolt lépcsőn lehetett feljutni a felső várba felvezető, mintegy 10 méter hosszú és 2 méter széles sziklába vágott, meredeken induló lépcsős folyosó szájához, amelynek közepe táján a folyosót elzáró kapu hornyai is megfigyelhetők (a folyosó szája alatt egy nem középkori pincehelyiség bejárata nyílik). A feljáró folyosóból jobbra és balra egyaránt sziklába vágott, teremmé bővülő folyosók nyílnak. A teremből lépcső vezet fel a felső vár délkeleti részében álló dongaboltozatos terembe, amelyet a néphagyomány "mulatónak" nevez. Ennek oldalfalait részben a szikla alkotja, részben kőből rakták, de mára azonban leomlottak. A felső vár délkeleti oldalán a belső lakótorony két falcsonkja mintegy 8 méter magasságig áll, a legújabb kutatás szerint azonban inkább palotaszárny lehetett. A felsővár északkeleti részén lépcső vezet az északi fal alatt húzódó, sziklába vágott folyosókba, amelyek néhol kisebb helyiségekké bővülnek. Észak felé három lőrésszerű nyílás az északi oldal védelmét biztosította. A felső vár déli falának közepe táján kisméretű, kör alaprajzú védőtorony falmaradványa látható. A felső várat övező védőfal átlagos magassága 2 méter; a falszövetben többszöri átépítés nyoma figyelhető meg. Az alsóvárba a már említett, sziklába vágott gyalogkapun kívül egy másik bejárat is vezetett. Ezt a kaput az északnyugati bástya homlokfalán alakították ki. A kapu előtt kisebb méretű, sziklába vágott farkasverem fokozta a védelmet. A kapu felett állhatott az a tábla, amelyet a XVIII. században Bél Mátyás, majd később még Rómer Flóris is látott. Ennek felirata MAGNIFICUS DOMINUS CHRISTOPHORUS ORSZÁGH DE GUTH CO. NEUGRAD. AC S. CAES. MTTIS PINCERNA. 1561. A táblát az alsó vár ó-olasz bástyákkal való megerősítésének emlékére készítette Országh Kristóf. Az alsó vár déli felét a mintegy két méterrel mélyebb szinten fekvő istálló foglalta el, amelynek északi és keleti falát részben a sziklából vésték ki, részben felfalazással magasítottak. Az istálló harmadik falát az alsó vár déli védőfala alkotja. Bejárata a délnyugati sarokbástya felől nyílt. Az alsó vár magasabban fekvő északi részén faház alapozásának cölöplyukait vésték a sziklába. Tizenhárom valaha itt álló török faházról említést tett egy 1687-ből származó irat. Közvetlen a bejárat mellett egy kb. 3x2 m-es, 170 cm magas gabonásverem áll, amelynek tetején kör alakú beöntőnyílás, oldalán a gabona kiszedésére való ajtó található. Hasonló gabonásverem volt az alsó vár közepén is, amelynek kőboltozata azonban leszakadt. Beöntőnyílásához sziklába vésett, keskeny út vezetett, amelyet a csúszás megakadályozására rovátkásra faragtak. Az északkeleti sarokbástya tövében 270 * 300 cm szájnyílású, eddig mintegy 20 m mélységig feltárt kút van, amelyhez a külső védelmi övből még a XVI. századi építkezések előttről származó, sziklába vágott árok vezetett. Az ó-olasz típusú sarokbástyák homloksíkjait ferde falak alkotják a sarkokat nagyméretű kváderkövekkel armírozták, a bástyák tölcsérbélletes ágyúlőrései csak az északkeleti bástyánál maradtak meg két szintben. Az északnyugati és délnyugati bástyák kötőgátja külső oldalának kövei között sok félköríves és fogrovatos-gyémántmetszéses díszítésű, másodlagosan felhasznált kőfaragvány található. Ezek a környék egyik elpusztult román kori templomának főpárkányából származnak. A leírás szerint a felső várba csak gyalogos juthatott fel, de az alsó várba is legfeljebb csak lovas, mert a kapu mérete, ill. a bejárat után következő udvarrész nem tette lehetővé a kocsik közlekedését. Ezeket feltehetően a sánccal védett árokrészben tarthatták.
A várat ismertető munkák gyakran említik az alsó és a felső várat elválasztó sziklafalban látható, negyedgömb átmetszetű "ülőfülkéket". Ezek azonban sok esetben olyan helyen vannak, hogy megközelítésük még létrával is igen nehézkes. Nemcsak helyük, hanem méretük miatt is valószínűtlen, hogy ülőfülkék lettek volna; e fülkék inkább a méhészkedéssel hozhatók összefüggésbe. A vár alatti sziklákon több helyen olyan kaptárfülkék nyoma figyelhető meg, amelyekhez hasonlók a megyében másutt is vannak. Talán ennek a korábban kialakult méhészgyakorlatnak megfelelően vájhatták e fülkéket a nehezebben megközelíthető helyekre; bennük fonott kasok vagy fából készült bödönök is állhattak. A vár 1687-ben felvett leltára szerint a hátrahagyott török javak között több mint 12 hordó méz volt, és az itt levő méhekről szintén megemlékeztek.

állapot leírása:
A várromot a várhegy lábánál kialakított, félútig betonozott úton lehet megközelíteni. A 2003. évi feltárás árkait visszatemették, nyomai a növényzetben figyelhetők meg, még nem hódította vissza az aljnövényzet. Az alsóvár területére a gyalogoskapun keresztül bemászva lehet eljutni. A feltárás után a ciszterna lefedését megújították és megtisztították a falakat. A felsővár területére a sziklába vájt folyosóban kialakított falépcsőn lehet felmenni. A felső árkokat, bennük az újonnan feltárt palotaszárny falrészleteivel szintén visszatemették.

Állapotjelentések

2018.01.15 12:50 Emese62 állapot: 4 - pont: 17

Egyre szebb és jobb állapotú. Kiállítás nyílt benn . A tornyot lefedték.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Barlanglakás (0.779 km)
Lakóház (0.781 km)
Lakóház (0.830 km)
Barlanglakások (0.961 km)
Harangláb (5.870 km)