Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom (Szent Márton)

titulus:
Szent Márton püspök
azonosító:
6544
törzsszám:
5766
szélesség (lat):
N 47° 58,624'
hosszúság (lon):
E 19° 6,843'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Nógrád
helység:
helyrajzi szám:
516
település KSH kódja:
9894
földhivatal:
Rétság Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Dombon, szabadon álló, egyhajós, keletelt, nyeregtetős templom. Ny-i homlokzata előtt középtoronnyal, a hajónál keskenyebb, egyenes záródású, sarkain lekerekített szentéllyel, melynek D-i oldalához sekrestye kapcsolódik. A hajó D-i oldalán csúcsíves, gótikus kapu kőkerete. Belseje csehsüveg boltozatos, a hajó bejárati oldalán karzat. A toronyalja keresztboltozatos, a sekrestye teknőboltozatos. Falképek: 1959 (Döbrentei és Beszédes). Berendezés: jellemzően 18. század vége; főoltárkép: Bécs, 1790 körül. Középkori templom felhasználásával épült 1730 körül, 1790-ben bővítették.
külső leírás:
A falu közepén, dombon, szabadonálló barokk plébánia templom. Nyugati homlokzata előtt toronnyal, téglalap alakú hajóval és négyzet alakú, sarkain ívelt szentéllyel, a szentély déli oldalához illesztett sekrestyével. Nyugati homlokzata és a torony egyszerű, kétszárnyú kapuja félköríves, vakolt szalagkeret veszi körül, felette hasonló kialakítású ovális ablakocska, a torony második emeletén minden oldalon félköríves harangablak. Osztópárkányzat egyszerű, óratükrös főpárkány, a sisak törtvonalú gúla alakú, bádoggal fedett. Érdekes a torony északi oldalán kialakított, az ovális ablakkal egy magasságban elhelyezett téglalap alakú ablak, mely hozzátapad a hajó nyugati falához.
A hajót a déli oldalon 3, az északin 2 szegmensíves ablak világítja meg. A szentélyt az északi oldalon egy félköríves ablak. A tornyon kívül mindenhol cseréppel fedett nyereg, illetve félnyereg tető.
A hajó déli oldalán, a középső szakaszban téglalap alakú kétszárnyú bejárat, körülötte kibontva a gótikus templom csúcsíves tagolt szalagkerete.

Állapotjelentések

2020.03.08 10:01 carmin állapot: 5 - pont: 74

A templom megszépült.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.