Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Árpádházi Szent Erzsébet
azonosító:
6576
törzsszám:
5694
szélesség (lat):
N 48° 3,026'
hosszúság (lon):
E 19° 3,212'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Nógrád
helység:
helyrajzi szám:
195/1, 195/2
település KSH kódja:
8156
földhivatal:
Balassagyarmat Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Dombon, szabadon álló, kereszthajós, keletelt templom. Szentélye a hajóval azonos szélességű, egyenes záródású, ívelt sarkakkal, É-i oldalához sekrestye kapcsolódik. Ny-i homlokzata előtt torony, kis, manzárdtetős bejárati építménnyel. A Ny-i homlokzat oldalsó szakaszaiban egy-egy félköríves záródású szoborfülke. Nyeregtetővel fedett, amely a kereszthajó szárak és a szentélyzáródás felett lekontyolt. Belseje csehsüveg boltozatos, az előcsarnok és a karzatalja keresztboltozatos. Berendezés: jellemzően 18. század vége. Korábbi templom felhasználásával épült 1734-ben. Bejárati kapuja 1779ben készült el. Gróf Batthyány József esztergomi érsek, kegyúr, kereszthajóval bővíttette 1792-ben.
külső leírás:
Falu közepén, magaslaton, szabadonálló barokk római katolikus plébániatemplom, nyugati homlokzata elé épült toronnyal, kapuépítménnyel, téglalap alakú hajóval, kereszthajóval, és négyzet alakú, sarkain ívelt szentéllyel. Szentély mindkét oldalán sekrestye, északit az 1960-as években hittanteremmé bővítették.
Nyugati homlokzat: torony elé épült kapuépítmény, mely négyzet alakú, mansardtetős, sarkokon falpillérek, közepén szegmensíves, kőkeretes kapu. Tornyon kettős főpárkány, felette ovális ablakocska, majd félköríves harangablakok szalagkerettel, vállkővel. Órapárkány, nyolcszögű gúlasisak. Homlokzat oldalsó részein a karzat magasságában 1-1 félköríves, vállköve szoborfülke szobor nélkül. Tagolt párkányzatban 1-1 kicsi köralakú ablak. Egyenes oromzat.
Három szakaszos hajó, mind a két oldalon mindegyik szakaszban 1-1 félköríves ablak. A kereszthajókat szegmensíves ablakok világítják meg, a szentélyt is északról és délről 1-1 szegmensíves ablak világítja meg.
Déli oldalon téglalap alakú bejárat.
Tornyon bádog, a hajón cserép lefedés (1995).

Állapotjelentések

2020.11.07 10:10 carmin állapot: 5 - pont: 89

Változatlan állapotban van.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.