Megújulásunk támogatója:  

Szent Ferenc-romkápolna

azonosító:
7616
törzsszám:
9445
szélesség (lat):
N 47° 32,571'
hosszúság (lon):
E 18° 42,397'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Rom
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
SZAKRÁLIS ÉPÍTMÉNY
eredeti főtípus:
kápolna
eredeti típus:
r.k. kápolna
megye:
Pest
helység:
helyrajzi szám:
052/2, 1619
település KSH kódja:
25034
földhivatal:
Budakörnyéki Földhivatal
rövid leírás:
Szt. Ferenc-romkápolna.
:
A falu keleti szélén húzódó vízmosás, ún. Angyalárok mellett, szabadon áll az épület. Egyhajós téglalap alaprajzú kápolna, félköríves záródású szentéllyel. Az egytengelyes főhomlokzatot 2 dórfejezetes pilaszterpár szegélyezi. A pilaszterpárok az egész épületen körbefutó profilozott lábazati párkányról indulnak, és ugyancsak az összes homlokzaton körbefutó koronázó párkányban végződnek. A homlokzat tengelyében nyílik a kőkeretes kapu, mely teljesen kitölti a falmezőt. A lábazatról induló pálcatagos hornyolt kőkeret füles kialakítású, szegmensíves lezárású. A széles horonyban levélornamentika fut körbe. A szegmensív közepén üres címerpajzs helyezkedik el, mely fölött a Zichy és a Berényi család kettős címere látható. A főpárkány felett íves volutás oromzat zárja le a főhomlokzatot. Az oromzatot két dórfejezetes alacsony pilaszter díszíti, melyeken a lábazattól a fejezetig szélesedő vakolatsáv látható. A pilaszterfejezeteket tagozott párkány köti össze. A pilaszterek közötti mezőben tagozott szalagkeretes ökörszemablak nyílik. Az oromzat záróívének csúcsán kisméretű, a harang elhelyezésére szolgáló műkő építmény áll, melyhez két oldalról műkő ornamentika támaszkodik. A harang hiányzik. A két oldalhomlokzat azonos kialakítású. A főhomlokzat felőli sarkokon álló dór fejezetes pilaszter az egyetlen díszítőelem az oldalhomlokzatokon. A homlokzatok középtengelyében 1-1 egyenes záródású, széles horonnyal és pálcataggal díszített kőkeretes, könyöklőpárkányos ablak, befűzött vasráccsal. A szentély két oldalán 1-1 keret nélküli ökörszem ablak, melyek közül a D-i ablakon átlós befűzött rács, az északin új vasrács található.????? A hajót nyeregtető, a szentélyt a nyeregtetőhöz ferdén csatlakozó félkúptető fedi, hódfarkú cserépfedéssel.

Állapotjelentések

2012.06.23 15:35 otomi állapot: 3 - koordináta: N 47° 32,578' E 18° 42,400' - pont: 10

A bádogosmunkákat elvégezték, a csatorna is új. Kívül is, belül is vakoltak. Az igyekezetet látva kap 3 pontot.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.