Megújulásunk támogatója:  

Batthyány-kastély

azonosító:
9199
törzsszám:
10310
szélesség (lat):
N 47° 2,446'
hosszúság (lon):
E 16° 38,980'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
kastély
megye:
Vas
helység:
cím:
helyrajzi szám:
229
település KSH kódja:
17288
földhivatal:
Körmend Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Volt Batthyány-kastély, eklektikus, 1893. Barokk előzményekkel.
:
Nagy parkban elterülő szabálytalan alaprajzú kastély, melléképületekkel A bejárat bal oldalán, a kastély, főtengelyével párhuzamos istálló jobb oldalán a kastély főtengelyére merőleges kis ház, mögötte nyolcszöges kútház látható. A bejárattal szemben helyezkedik el a kastély, előtte füvés park terül el. A kastélytól balra cselédlakások és magtár egészíti ki az épületkomplexumot.
Az "L" alaprajzú, téglából emelt kastély hosszabb szárnya emeletes. rövidebb, jobb oldalon elhelyezkedő, hátranyúló szárnya földszintes. Az épület cserép héjazatú, lapos nyeregtetővel fedett. A hosszabb, korábbi szárny egyszerű homlokzatain három részes Lábazati párkány, övpárkány és profilált főpárkány húzódik. A rövidebb, eklektikus szárny homlokzatain vakolatol kialakított kváderburkolat látható. Az ablakok a háromrészes lábazati párkányon ülnek. lábazat fríze is kváderosztást utánzó vakolatból kialakított, mely fölött egyszerű, függőlemez van. A háromrészes főpárkány architrávja vízszintesen három részre osztott, míg a frízben páros konzolok tartják a profilált geiszont.
A főhomlokzat az egyszerűbb hosszú szárny homlokzatából és tőle jobbra a rövidebb szárny csatlakozó homlokzatából áll. Az előbbinek az ablaka: szalagkeretesek. Innen nyílik az épület régebbi része alatt húzódó, földes padlójú. szegmentíves dongákkal fedett pince lejárata is, a kétszárnyú, fa ajtóval. A pinceablakok fekvő téglalaposak, a lábazaton nyílnak. A rövidebb szárny előtt négyszöges előcsarnok helyezkedik el, mely három oldalán nagy félkörívekkel megnyitott. A homlokoldalon ezt kétoldalt rusztikázott törzsű páros pilaszterek kísérik.
A jobb oldali oldalhomlokzat középrizalitját kéttengelyes oldalsó részek kísérik, míg tovább, a hátsó homlokzat felé újabb, visszaugratott, kéttengelyes rész zárja a homlokzatot. A középrizalit fölött oromzat emelkedik, törpepilléres attikafallal.
A középrizalit sarkain páros pilaszterek, az oldalrészek kulső sarkain egy-egy pilaszter helyezkedik el. A pilaszterek a lábazati párkányra ültetettek, törzsük rusztikázott. A rizaliton nagyméretű, kötényes ikerablak nyílik. Ennek könyöklőpárkánya a lábazati párkány felső elemet folytatja, a kötény a frízbe nyúlik le. Az ablakot övező kompozit pilaszterek tartják a szemöldökpárkányt. E fölött "S" monogrammos pajzs látható, tekergőző szalagoktól, volutáktól és drapriától övezve. Fölötte női maszk van. Az oldalsó homlokzatrészek ablakai háromrészes szemöldökpárkánnyal ellátottak és timpanonnal koronázottak Kétoldalt mindkettőt kis, volutás konzolok tartják. A párkányban leveles férfi maszk helyezkedik el, melynek bajsza súlyos virágfüzérre alakul, amely kitölti a párkány frízét.
Az oldalhomlokzat hátsó részlete is páros pilaszterekkel övezett. Két nagyméretű, a lábazati párkányról induló félköríves nyílás látható itt. A bal oldali egy kétszárnyú üvegajtó, melyhez lépcsők vezetnek, míg a jobb oldali másodlagosan berácsozott ablak A két nyílás között újabb pilaszter helyezkedik el. A rizalit oromzatának középen félköríves ikerablak nyílik. Az ablak két oldalán többszörösen tört vonalban ível a volutás oromzat, mely többszörösen tört vonalú főpárkánnyal lezárt. Ebben karthusba foglalt évszám látható. Az oromzat csonkagúla formájú bádog héjazatú sisakkal fedett. Ezen csúcsdísz.
A hátsó homlokzat két fő részre tagolódik. A földszintes bal oldali rész, mely a rövidebb szárny hátsó homlokzatát adja, kéttengelyes. Az egyik ablaka a jobb oldalhomlokzat középrizalitjának ablakával, a másik a jobb oldalhomlokzat oldalsó részének ablakaival egyezik meg. A hosszú és emeletes bal oldali rész háromtengelyes középrizalitra és két oldalsó részre tagolódik, melyek közül a jobb oldali kéttengelyes, a bal oldali háromtengelyes. A jobb oldali részen az emeletiablakok szalagkeretesek, a földszintiek, melyek a lábazati párkányra ültetettek. szemöldökpárkányosak Szemöldökpárkányuk az ablakkeretet követve le, majd kifordul. A rizalit ablakai gazdagabban kiképzettek. Az emeletieknek kőténye is, a félköríves földszintiek köténnyel és szemöldökpárkánnyal is ellátottak.
A kastély bal oldalhomlokzatához, arra merőlegesen nyitott fedélszékes, félköríves, pilléres tornác épült, mely az egykori cselédlakásokhoz vezet. Ezek a kastély főtengelyére merőleges szárnyban kaptak helyet. Udvari homlokzata előtt elfalazott tornác látható. Az egytraktusos szárny síkfödémes helyiségei részben parkettásak, részben műkő padlósak. Némelyikben megmaradt a cserépkályha.
A magtár téglaépülete a cselédlakások mögött, a kastély főszárnyával párhuzamosan helyezkedik el. Cserép héjazatú, állványos szerkezetű nyeregtetővel fedett. Osztópárkánya fölött a padlástérbe néző, fekvő téglalap alakú, vasrácsos ablakok láthatók. A hosszú hátsó homlokzaton a földszinti ablakok is ilyenek Főpárkányát téglakonzolok támasztják alá. Belső tere gerendás deszkafödémes. földes padlójú.
Az istálló barokk stílusú, földszintes téglaépület, cseréppel fedett nyeregtetővel. A kastély felőli homlokzatán szegmentíves kávájú, négyszöges ablakok, és a két, szinten négyszöges bejárat nyílik. Az épület három részre tagolódik. Két azonos szélességű istállóhelyiség között a padlástérbe vezető lépcsőház helyezkedik el. Az istálló helyiségek kosáríves hevederek közt csehsüveg boltozatokkal vannak fedve. A homlokívek szegmentívesek.
A nyolcszöghasábos kútház síkfödémmel fedett. A kapu felőli oldalán nyílik az ajtaja, belsejét az ezzel szemben, és az erre merőlegesen elhelyezkedő oldalakon elhelyezkedő egy-egy ablak világítja meg.

Állapotjelentések

2021.08.29 15:41 Mate_Urbex1995 állapot: 2 - koordináta: N 47° 2,448' E 16° 38,983' - pont: 62

Borzalmas állapotban van.A födém az épületben több helyen leszakadt.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Harangtorony (0.964 km)
Magtár (1.304 km)
Lakóépület (3.720 km)
Lakóépület (4.634 km)
Lakóépület (4.670 km)