Megújulásunk támogatója:  

Evangélikus templom


Forrás: Wikipedia.org
Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 45° 49,228'
Hosszúság (lon):
E 25° 36,111'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
BV-II-a-A-11694
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 3
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
Octavian Goga utca
Egyéb adat:
Rövid leírás:
1240-ben Castrum Sancte Marie néven jelentkezik a forrásokban. 1371-ben Merennurch, 1379-ben Saxonum de Fewldwar, 1381-ben Feulwar alias Marienburg, 1489-ben Marienburg, 1529-ben Marienberg formában fordul elő. A templomot a német lovagrend építtette, 1211–1222 között, a várral egy időben. 1240-ben IV. Béla a templomot és az egyházközséget a cisztercieknek adományozza. 1380-ban Nagy Lajos a templom várfalán belül ius asylumot biztosít.
A templom eredeti formájában háromhajós bazilika volt, a Szeben környéki egytornyos megoldással. Ebből a korból megmaradtak a nehézkes, négyszögletes pillérek, néhány kettős ablak, a mellékhajók fölötti befalazott köríves ablakok. A szentély helyén a tatárjárás előtt a lovagrendi kastély kápolnája állott félköríves apszissal. A tatárjárás a templomot elpusztítja, s az újonnan épülő, ma is álló templomot többször felújítják. Az átépítések eredménye: a nyolcszög három oldalával záródó, keresztboltozatos gótikus szentély, amelynek bordái gyámköveken nyugszanak. A gyámkövek a kőszobrászat érdekes alkotásai: a sárkányölő Szent Györgyöt, a 12 éves Jézust, szarvasvadászt, állatot (talán szarvast) üldöző kutyát, oroszlánfejet, két király harcát egy koronáért, két emberi fejjel ábrázolt állatot, két zenészt ábrázolnak. A hajó boltozatának bordái törés nélkül futnak le a támpillérekre. A szentélyt diadalív nem választja el a hajótól. Az ablakok a szentélyben csúcsívesek. A templom átalakításának idejét a mellékhajó egyik záróköve jelzi: 1471. A templom déli oldalán levő kis előcsarnok keresztboltozatos zárókövén Krisztusfej van kifaragva. A kórus külső oldala kis fülkéjének reliefje Jézust az Olajfák hegyén ábrázolja. A templomnak szárnyasoltára is volt, melynek töredékeit a brassói Fekete-templom múzeuma őrzi: Három tábla Mária eljegyzését, Jézus bemutatását a templomban, a 12 éves Jézust az első oldalon, Jézus szenvedésének jeleneteit a másik oldalon örökíti meg. A XV–XVI. század fordulóján készülhetett.
A zömök nyugati torony majdnem teljesen takarja az eredeti főkaput, elárulva, hogy utólag építették a templomhoz, egy régebbi alapjaira. A templomot várfal vette körül, amely nem azonos a keletre fekvő romokkal, amely fellegvár volt, udvarának közepén várkápolnával.


Forrás:
Léstyán Ferenc, Megszentelt kövek. Gyulafehérvár, 2000.
Roth, Victor: Die deutsche Kunst in Siebenbürgen. Berlin, 1934.
Drăguţ, Vasile: Arta gotică în România. Bucurešti, 1979.
Adatlapot készítette:
schlosser
Adatfelvétel ideje:
2013-03-01 22:12:35
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Földvár vára (0.340 km)
Nemes kastély (2.281 km)