Megújulásunk támogatója:  

Református templom


A kép forrása: Bőd Ernő / reformatusokklubja.network.hu
Ország:
Szlovákia
Szélesség (lat):
N 48° 16,392'
Hosszúság (lon):
E 20° 6,751'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A falu közepén.
Egyéb adat:
A falu gyakran használt neve még: Rimasimonyi.
Rövid leírás:
A 12. században keletkezett magyar faluról az első írott forrás 1221-ben tesz említést. Ősi birtokosai, a Lorántffyak és a Rákócziak révén a községnek a szomszédos Serkével együtt szoros kapcsolatai voltak Erdéllyel.

A síkságon épült Rima-menti község központjában álló, magas kőfallal körülvett, délnyugat-északkeleti tengelyű, egyhajós, kontyolt nyeregtetős református temploma többször átépült és bővült. Hiteles források szerint a 18. század első harmadának végén, majd 1790-ben ismét sor került erre. E második átépítés ideje már a klasszicizmus korára esik. Az északi előcsarnok, valamint a toronyhoz közelebb eső templomrész 1790-ben épült porosz boltozattal, ugyanabban az évben készült a festett-faragott fakarzat és a rokokó díszes szószék is. A régi templomrészt kolostorboltozat fedi. A hajó nyugati homlokzatához 1857-1858-ban építettek tornyot, Miks Ferenc tervei szerint.

Zárt, vakolt fal veszi körül a kertet, melyben a templom áll, a bejárat félköríves , felette hasonló ívelésű a fal. Az ajtó fából készült, ívelt tetejű.
A torony alja nyitott, hengeres és szögletes oszlopok tartják, a nyitott oldalakon háromkaréjos zárással. A hajóba vezető bejáratot az eredeti gótikus kőkeretezés övezi. A fa ajtó reneszánsz jellegű kitüremkedő sarkú, kereteit betétekkel. Csúcsíves záródását egyszerű vízszintes szemöldök zárja, felette háromkaréjos ablaknyílás. A toronytartó pillér mellett egyszerű ajtó vezet fel a toronyba, felette ívelt tetejű kétszárnyas kis ablak. Az oszlopok között a mennyezeten kis ajtó, két harangkötél lóg le belőle.
A torony négyszintes. Az oszlopok felett lévő rész vízszintes kettős párkánnyal tagolt, felette négykaréjos ablak, majd csúcsíves, lecsüngő liliomos párta. A szint zárt, benne párkány és háromkaréjos díszítősor. A felső szint nyolcszögletű, négy zárt és nyitott csúcsíves ablaknyílással, felül csúcsíves záródásban négy toronyóra hely. A sisak nyolcszögletes gúla alakú, tetején gomb és kakas, valamint csillag.

A torony alatt a hajóba vezető bejárat felett négyszeres kettős oszlopok tartják az orgonakarzatot. A hajó mennyezete boltozatos, ablakai íveltek, vége egyenes záródású, egy ablakkal a közepén. Alatta a bejárati ajtóhoz hasonló keretbetétes, reneszánsz ajtó kopogtatóval ellátva. A hajó közepén lévő ajtó kétszárnyú, klasszicista, empire stílusú réz kopogtatókkal és kulcspajzsokkal.

A hajó két végén esztergált és fa oszlopok tartják a karzatokat, aljukon a korábbi festett kazettás mennyezet néhány táblája. A táblákon téglalap alakú, lemetszett sarkú, illetve levéldíszes kettős fekete vonalú keretbe foglalt kék, sárga, vörös, barna színnel festett felhőminták.

A szószék fából készült, arany díszítéssel. A szószékkosár kúpos aljú, végén gömb. Az alsó rész ötszögletű, majd vízszintes tagolt párkány töri meg, rajta levelek. A első rész kiöblösödő, az egyes mezőkben C elemekből álló négyszirmú virág. A korona hatszögletű, a tagolt alsó párkányból S elemek indulnak, rajtuk kis esztergált bábuk, alul levelek, felül kisebb S bordák, majd füzéres urna zárja.

A Mózesszék kereteit elejű, háttámlája baldachinszerűen előrehajló része alatt két esztergált oszlop, tetején arany urna. A padsorok elején kitüremkedő sarkú arany keretelés.

Az orgonaszekrény klasszicista, három részes, a karzat előtt kiugró háromosztatú játszóasztallal. Drapp alapon vörös oszlopdíszes, arany fejezetekkel, lombdísszel, a sarkokon urnákkal, a középső rész tetején timpanonnal lezárva. A karzaton hosszú felirat.

A hajó falán díszes stukkó keretben háborús emléktábla.

A leírás forrásai:
-Erdélyi Géza: Gömör vármegye klasszicista építészete. (Madách-Posonium, 1996.)
-A leírás forrása:
Balla Terézia et alii: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház IX., XXIII. Gömöri Református Egyházmegye III. (Magyar Református Egyház Javainak Tára. A magyar református gyülekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv- és iratanyaga) Debrecen, 2013.
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2013-04-01 11:46:53
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Bíró-kúria (0.464 km)
Fáy-kastély (2.876 km)
Vécsey-kúria (5.190 km)
Holló-kúria (5.315 km)