Megújulásunk támogatója:  

Református templom


Forrás: Denis Ondriškovič / Panoramio
Ország:
Szlovákia
Szélesség (lat):
N 48° 17,560'
Hosszúság (lon):
E 20° 5,034'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A település központjában, a fő út északi oldalán, a romos kastély parkjának nyugati szélén.
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Legkorábban 1264-ben említik (Syrke) az ún. Gortvatőnek évszázadokon át központi települését. (Mára ezt a szerepet a szomszédos Feled vette át.) A középkorban a Rátoldok birtokközpontja. Váruk a Kapla hegyen állt. Utolsó ura Lorántffy Mihály, Lorántffy Zsuzsanna édesapja volt. A serkei a legkorábbi református gyülekezetek közé tartozik. A 17. század folyamán Feled leányegyháza volt, később anyaegyház.Középkori eredetű, gótikus temploma 1709-ben leégett, a ma is álló templom építését Vay Adám kezdette s leánya, Judit fejezte be. Egykori lelkésze, Ladmóczi István gályarabságot szenvedett. Jeles lelkésze almási Balogh Sámuel, esztéta, néprajzi író. Innen származik, s vette írói előnevét S. Szabó József, a kiváló egyháztörténész. A serkei egyház történetét Tóth Samu dolgozta fel.

Nagy kertben szabadon áll a templom. A torony a hajó elé épített, háromszintes, félkör alakú, hosszú ablakokkal. Felül nyitott, félköríves deszkagaléria fogja körbe. A toronysisak tagolt, lapított gömb kidudorodással, felette zsalugáteres, hasábos rész, majd gyűrű, felette újabb gömbös rész. Csúcsos tetején gomb, kakas és csillag. A hajó oldalához építve zárt, két ablakkal ellátott, elől függönyrojtos díszítésű, csúcsos tetejű portikusz. A timpanonszerű részben kör alakú fém applikáció, szőlőfürtös, kalászos keretben a református egyház címere, a biblián álló zászlós bárány pálmafa alatt.

A hajó két végén, a sarkán támpillérek. A hajó falát három hosszú gótikus ablak, egy körablak, és egy alacsonyan lévő, kissé ívelt tetejű ablak töri át. Mennyezete sík, kazettás szerkezetű. Két végén faoszlopok tartják a karzatot. Az orgonakarzat középen előredomborodó, két oldalán barokkos díszítés, rajta a készítés évszámával. Az orgonaszekrény háromrészes, egyszerű, sima oszlopok fogják közre, tetejükön arany levéldíszek.

A szószék a hajó falának közepére helyezett négyszögletes, téglából épített, elején egy kehely applikáció, alatta három kép. A háttámlán keretezett felirat. A korona hatszögletű, fa, festett. Az alsó tagolt párkányból hat S alakban ívelő borda fut össze, közükben karéjos keretű lapokkal, tetején kitárt szárnyú pelikán a fiókáival. A Mózesszék magas háttámlájú, festett fa, karéjos széllel.

A hajó falán emléktáblák.

A leírás forrása:
Balla Terézia et alii: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház IX., XXIII. Gömöri Református Egyházmegye III. (Magyar Református Egyház Javainak Tára. A magyar református gyülekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv- és iratanyaga) Debrecen, 2013.
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2016-12-21 01:40:54
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Fáy-kastély (0.211 km)
Bíró-kúria (2.805 km)
Vályi-kastély (5.319 km)
Vályi-kastély (5.372 km)